Eksport w transakcjach łańcuchowych

Eksport towarów w transakcji łańcuchowej

Eksport towarów w transakcjach łańcuchowych możesz rozpoznać jedynie w odniesieniu do dostawy, która stanowi w łańcuchu dostawę ruchomą.

W artykule opisuję jak ustalić, do której z dostaw przypisać transport lub wysyłkę towarów. Jest to istotne bowiem tylko do tej dostawy możesz zastosować 0% stawkę VAT przewidzianą dla eksportu towarów.

czytaj dalej →

WDT w transakcjach łańcuchowych

WDT w lancuchu

WDT w transakcjach łańcuchowych może wystąpić jedynie w odniesieniu do dostaw, które stanowią w łańcuchu dostawę ruchomą.

Opisałem to w artykule Transakcje łańcuchowe – jakie są ich skutki w VAT.

Dzisiaj wyjaśniam jak ustalić, do której z dostaw przypisać transport lub wysyłkę towarów. Jest to istotne bowiem tylko do tej dostawy możesz zastosować stawkę 0% dla WDT.

czytaj dalej →

Polska nie zdążyła wdrożyć Quick fixes – co teraz?

W artykule pt. Nowe wymogi materialne dla WDT przedstawiłem zmiany, które miały być wprowadzone od 1 stycznia 2020 r.

Regulacje te są elementem tzw. unijnego pakietu Quick Fixes. Część przepisów wymagała wprowadzenia zmian do ustawy o VAT. Ministerstwo Finansów z końcem roku przyznało się, że nie zdąży z wdrożeniem nowych regulacji 🙂

Dzisiejszy wpis to próba uporządkowania kwestii quick fixes. Dowiesz się z niego czego dotyczą zmiany oraz jak zachować się wobec braku wdrożenia przepisów przez Polskę. Wytyczne w tym zakresie przedstawiło MF w komunikacie z 23 grudnia 2019 r.

czytaj dalej →

Nowe wymogi materialne dla WDT

Jakiś czas temu opublikowałem wpis dotyczący dokumentów jakie są wymagane przepisami unijnymi przy transakcjach WDT. Ich zgromadzenie pozwala skorzystać z domniemania, że towary w ramach transakcji unijnej zostały przewiezione z jednego państwa UE do drugiego. Z artykułem tym możesz zapoznać się TUTAJ.

Domniemanie to zostało wprowadzone w ramach pakietu działań naprawczych dla transakcji wewnątrzunijnych nazwanym roboczo „Quick fixes”. Dzisiaj zajmiemy się kolejną zmianą wynikającą z tego pakietu.

czytaj dalej →

WDT od nowego roku – czy faktycznie czeka nas rewolucja?

Coraz głośniej jest o zmianach dla WDT, które obowiązywać mają od 1 stycznia 2020 r. – jak zapowiadano nastąpić ma wtedy harmonizacja sposobu dokumentowania WDT w całej Unii Europejskiej.

Co to oznacza dla polskich podatników? Czy konieczne jest dokonanie zmian w dotychczas przyjętych procedurach? Czy należy przeszkolić pracowników w zakresie nowo wymaganej dokumentacji?

czytaj dalej →