Warunki do wystąpienia WDT

Warunki do wystąpienia WDT

Najczęściej przyjmujemy, że z WDT mamy do czynienia jeśli towary są wywożone do innego państwa UE oraz klientem jest kontrahent unijny.

Niemniej jednak w ustawie o VAT przewidziano wiele innych warunków, które muszą być spełnione.

Wszystkie opisuję w tym artykule.

czytaj dalej →

WDT w transakcjach łańcuchowych

WDT w lancuchu

WDT w transakcjach łańcuchowych może wystąpić jedynie w odniesieniu do dostaw, które stanowią w łańcuchu dostawę ruchomą. Powyższe wyjaśniłem Ci w artykule Transakcje łańcuchowe – jakie są ich skutki w VAT.

Dzisiaj opiszę Ci w jaki sposób ustalić, do której z dostaw przypisać transport lub wysyłkę towarów. Jest to istotne bowiem tylko do tej dostawy możesz zastosować stawkę 0% dla WDT.

czytaj dalej →