Co nowego w VAT? – podsumowanie lipca 2022 r.

co nowego w VAT

Przeczytaj o tym co działo się w VAT w lipcu 2022 r.

Wybrałem najważniejsze zmiany prawne, orzeczenia i wydarzenia ze świata podatku VAT.

Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom do 31 października 2022 r. przedłużono obowiązywanie tzw. tarczy antyinflacyjnej w zakresie obniżonych stawek VAT.

Dla przypomnienia, chodzi o obniżoną stawkę VAT dla:

  • podstawowych produktów spożywczych, niektórych towarów związanych z produkcją rolną, gazu ziemnego (stawka 0%);
  • energii elektrycznej i cieplnej (stawka 5%);
  • paliw (stawka 8%).

Nie dokonano żadnych zmian co do towarów, które dotychczas korzystały z obniżonych stawek VAT.

W ramach tych przepisów przedłużono również obowiązek umieszczania przez sprzedawców informacji o obniżeniu stawek VAT.

Więcej o tarczy antyinflacyjnej przeczytasz we wpisie Czasowe obniżenie stawek VAT. Zaktualizowałem go o zmiany wprowadzone od 1 sierpnia 2022 r.

Stawka VAT 0% dla produktów leczniczych sfinansowanych ze zbiórek publicznych

Z dniem odwołania stanu epidemii COVID-19 (tj. 16 maja 2022 r.), przestała obowiązywać stawka VAT 0% dla dostaw określonych produktów leczniczych, których sprzedaż w kraju była finansowana ze zbiórek publicznych (§ 10b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych).

Pisałem o tym w podsumowaniu maja 2022 r.

Wprowadzono ją w czasie pandemii w związku z ograniczeniami w podróżowaniu. Osoby, które planowały terapię za granicą nie miały takiej możliwości. Zmuszone były więc ściągnąć lek do Polski i poddać się terapii w kraju.

Z uwagi na fakt, że niektóre zbiórki rozpoczęte w trakcie pandemii wciąż trwają, zdecydowano się na przedłużenie obowiązywania tej preferencji.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, dodano § 10bf, który przedłuża stosowanie tej preferencji.

Stawka 0% dotyczy produktów leczniczych, których zakup jest finansowany ze środków pochodzących z rozpoczętych przed dniem 17 maja 2022 r. zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego.

Warunkiem zastosowania tej stawki jest aby dokonujący dostawy posiadał potwierdzenie od:

  • organizacji pożytku publicznego, że jest to zbiórka publiczna rozpoczęta przed dniem 17 maja 2022 r.;
  • nabywcy, że towar będzie wykorzystany do terapii przeprowadzonej na terytorium Polski.

Pakiet SLIM VAT 3

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazano, że trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany te określane są jako pakiet SLIM VAT 3.

Planowany termin w życie zmian to III kwartał 2022 r.

Zmiany te opisywałem już w artykule Pakiet SLIM VAT 3 – kolejne zmiany w VAT.

Konsultacje objaśnień podatkowych dotyczących grup VAT

podsumowaniu czerwca pisałem o tym, że do 1 stycznia 2023 r. przesunięto termin wejścia w życie grup VAT.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt objaśnień podatkowych w zakresie grup VAT.

Do 29 lipca 2022 r. trwały konsultacje tego projektu. Wspólnie z Tributis Group złożyłem do niego uwagi.

Wyrok TSUE w sprawie sankcyjnego WNT

Dnia 7 lipca 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważne orzeczenie w sprawie C‑696/20 dotyczące tzw. sankcyjnego WNT.

Co istotne, jest to orzeczenie wydane w polskiej sprawie.

Co do zasady WNT podlega VAT w państwie, w którym kończy się transport towarów (np. mamy WDT z Polski do Niemiec, to WNT będzie podlegało opodatkowaniu w Niemczech).

Jeżeli jednak nabywca poda w ramach transakcji numer VAT państwa innego niż państwo zakończenia wysyłki towarów, to na mocy art. 25 ust. 2 ustawy o VAT WNT podlega opodatkowaniu również w tym państwie.

Jest to tzw. sankcyjne WNT, które ma zapewnić opodatkowanie WNT.

Sprawa przed TSUE dotyczyła transakcji łańcuchowej. Pierwsze dwa podmioty w łańcuchu dokonały nieprawidłowej kwalifikacji dostawy ruchomej i przyjęły, że pierwsza dostawa podlega VAT w Polsce, a druga stanowi transakcję wewnątrzwspólnotową.

Organy i sądy uznały natomiast, że pierwsza dostawa w łańcuchu stanowiła dostawę ruchomą, a druga podlegała VAT w państwie zakończenia transportu (poza Polską).

W konsekwencji drugiemu podmiotowi w łańcuchu:

  • odmówiono prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez pierwszy podmiot w łańcuchu (ponieważ nie było to nabycie krajowe, lecz WNT);
  • nakazano zapłatę VAT na podstawie ww. regulacji dotyczącej tzw. sankcyjnego WNT.

Powyższe oznaczało, że spółka w ramach tej transakcji została zobligowana do zapłaty VAT w wysokości 46%!

Trybunał uznał, że zastosowanie sankcyjnego WNT jest w tym konkretnym przypadku wykluczone, ponieważ dostawa wewnątrzwspólnotowa dokonana na rzecz pośrednika nie została opodatkowana wg stawki VAT 0%.

Wyrok daje więc argumenty za niestosowaniem sankcji w pewnych przypadkach.

Co jednak istotne, TSUE wskazał również, że sankcyjne WNT może być zastosowane, nawet jeśli:

  • podatek od WNT został rozliczony przez innych nabywców w ramach transakcji łańcuchowej (żeby wyłączyć sankcyjne WNT, to nabywca który podał numer VAT państwa innego niż zakończenia wysyłki towarów musi udowodnić, że rozliczył VAT od WNT w państwie zakończenia transportu);
  • nabywca wskazał numer VAT państwa, z którego towary zostały wysłane.

A więc zbyt dużego pola manewru do niestosowania sankcyjnego WNT tutaj nie mamy.

Dodatkowo TSUE nie widzi problemu, że nabywcy odmówiono prawo do odliczenia, wobec czego i tak zapłacił 23%, którego de facto płacić nie powinien. Szkoda, że Trybunał nie odniósł się do tej kwestii.

Powyższe orzeczenie pokazuje jak ważna jest analiza dokonywanych przez podatników transakcji łańcuchowych oraz prawidłowe określenie, która z dostaw w łańcuchu stanowi tzw. dostawę ruchomą.

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowymi zasadami rozliczania transakcji łańcuchowych, to koniecznie weź udział w eksperckim szkoleniu online.

Tak, chcę obejrzeć szkolenie z transakcji łańcuchowych.

Co nowego na blogu?

Nowe wpisy

Miesiąc tradycyjnie rozpoczęliśmy podsumowaniem wydarzeń z czerwca (wpis: Co nowego w VAT? – podsumowanie czerwca 2022 r.).

Ponadto na blogu opublikowałem serię następujących artykułów o WDT:

Szkolenie z WDT

Nie bez powodu przez cały lipiec publikowałem wpisy nt. WDT.

Bowiem dnia 28 lipca poprowadziłem prawie trzygodzinne szkolenie z tej tematyki.

Poniżej jedna z opinii na temat szkolenia 🙂

Szkolenie bardzo przystępne, merytoryczne z przykładami. Pan Piotr omawia problemy szczegółowo i zrozumiale. Na pewno wrócę po więcej informacji o VAT.

Dorota

Dostęp do nagrania możesz wykupić pod tym linkiem.

Darmowe szkolenie: podsumowanie zmian w II kwartale 2022 r.

Zaplanowałem również aby co kwartał zrealizować darmowe szkolenie z podsumowaniem ostatnich zmian.

Będzie to takie uzupełnienie comiesięcznych wpisów na temat zmian.

Pierwsze szkolenie poprowadziłem w lipcu.

Poniżej znajdziesz nagranie.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.