Co nowego w VAT? – podsumowanie lipca 2023 r.

Przeczytaj o tym co działo się w VAT w lipcu 2023 r.

Wybrałem najważniejsze zmiany prawne i wydarzenia ze świata podatku VAT.

Przepisy, które weszły w życie w lipcu 2023 r.

Pakiet SLIM VAT 3

Od 1 lipca 2023 r. obowiązują przepisy pakietu SLIM VAT 3 (część regulacji weszła w życie już od 6 czerwca 2023 r.).

Przewidziano w nim zmiany dotyczące m.in. następujących obszarów:

 • podwyższenie progu sprzedaży dla małych podatników;
 • określenie kursów walut właściwych w przypadku korekt;
 • zmiany dotyczące ujmowania WDT;
 • brak obowiązku posiadania faktury dla odliczenia VAT przy WNT;
 • zmiana sposobu uzgadniania proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego;
 • częściej będziemy mogli uznać, że proporcja odliczenia wyniosła 100%;
 • wprowadzenie możliwości rezygnacji z dokonywania korekty ostatecznej (w przypadku gdy proporcja wstępna różni się od rzeczywistej);
 • ułatwienie korzystania z 15-dniowego zwrotu VAT;
 • zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności;
 • dostosowanie przepisów o sankcji VAT do wytycznych TSUE;
 • modyfikacja przepisów dotyczących WIS.

Szczegółowo o tych regulacjach przeczytasz we wpisie Pakiet SLIM VAT 3 – zmiany od 1 lipca 2023 r.

JPK dla członków grupy VAT

Członkowie grupy VAT są zobowiązani do prowadzenia ewidencji czynności dokonywanych pomiędzy członkami grupy VAT.

Są to czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT.

Dnia 1 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy obligujące członków grup VAT do przesyłania tej ewidencji do urzędu skarbowego w formacie JPK.

Należy ją wysyłać do 25. dnia każdego kolejnego miesiąca.

Regulacje te wprowadza do ustawy o VAT art. 14 pkt 18 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w kolejnych miesiącach

Krajowy System e-faktur: przepisy czekają na podpis Prezydenta

Już pewne, że od 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie obowiązek stosowania e-faktur (zakładając, że Prezydent podpisze ustawę).

Projekt opisywałem już zanim trafił do Sejmu, we wpisie Projekt przepisów o obowiązkowym KSeF.

Natomiast obecnie szykuję na blogu obszerny wpis na temat KSeF, który opublikuję po podpisaniu ustawy przez Prezydenta.

Konsultacje nad zmianą formularza VAT-R

Trwają konsultacje nad projektem rozporządzenia, które ma wprowadzić nowy formularz VAT-R.

Zgodnie z planowaną zmianą, możliwe będzie złożenie wniosku VAT-R przez podatników, którym nie nadano jeszcze NIP.

Przy czym ta opcja dotyczyć ma wyłącznie osób składających VAT-R w formie załącznika do wniosku składanego poprzez CEiDG.

Tutaj link do projektu rozporządzenia.

Co nowego na blogu?

Nowe wpisy

Miesiąc tradycyjnie rozpoczęliśmy podsumowaniem wydarzeń z czerwca:

Darmowy webinar: podsumowanie II kwartału 2023 r.

Poprowadziłem również podsumowanie zmian i wydarzeń dotyczących VAT z II kwartału 2023 r.

Wciąż możesz obejrzeć nagranie: Webinar: zmiany w VAT w II kwartale 2023 r.

Szkolenie z transakcji łańcuchowych

Natomiast dnia 19 lipca 2023 r. poprowadziłem szkolenie z transakcji łańcuchowych.

Pod tym linkiem możesz wykupić dostęp do nagrania.


Zdjęcie tytułowe autorstwa Towfiqu barbhuiyaUnsplash

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.