Co nowego w VAT? – podsumowanie listopada 2021 r.

co nowego w VAT_listopad2021

Przeczytaj o tym co działo się w VAT w listopadzie 2021 r.

Wybrałem najważniejsze zmiany prawne, orzeczenia i wydarzenia ze świata podatku VAT.

Zmiany w VAT

Polski Ład w Dzienniku Ustaw

Niestety w listopadzie Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą Polski Ład i została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Mamy więc bardzo mało czasu na przygotowania, a więc pewnie od Nowego Roku czeka nas spory chaos :/

Zawarto tam również całkiem sporo zmian w VAT. Szczegółowo je opisuję w artykule Polski Ład to również zmiany w VAT.

Polski Ład wprowadziła ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

E-faktury w Dzienniku Ustaw

W listopadzie Prezydent podpisał też ustawę wprowadzającą Krajowy System e-Faktur oraz fakturę ustrukturyzowaną.

Jest to ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (opublikowana już w Dzienniku Ustaw).

Niedługo zaktualizuję wpis na ten temat, ale czekam aż będą wydane akty wykonawcze regulujące techniczne aspekty związane ze stosowaniem e-faktur. 30 listopada na stronach RCL opublikowany został projekt rozporządzenia, które ma to wszystko określać.

Projekt zmian w JPK

Na stronach RCL opublikowano projekt zmian w JPK.

Ale spokojnie, są to raczej zmiany doprecyzowujące. 😉

Znajdziemy tam:

  • przepisy dookreślające, że przy stosowaniu procedury unijnej (OSS) nie wykazujemy transakcji w JPK;
  • dodanie do części deklaracyjnej pól odnoszących się do nowo wprowadzanych zwrotów VAT (15-dniowy w Polskim Ładzie oraz 40-dniowy w KSeF);

Ponadto doprecyzowano również jakie dane należy wykazać w przypadku korzystania z ulgi na złe długi przez wierzyciela. Od 1 stycznia 2022 r. w przypadku:

  • korzystania z ulgi na złe długi – wskazujesz dodatkowo datę upływu terminu płatności;
  • w przypadku korekty po skorzystaniu z ulgi i zapłaceniu należności – datę uregulowania lub zbycia należności.

O zmianach w JPK w wprowadzonych w lipcu, a które mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. przeczytasz we wpisie Nowy JPK – zmiany wprowadzone w 2021 r.

Składy podatkowe dla potrzeb VAT

Trwają konsultacje Polski z unijnym Komitetem ds. VAT. Polska rozważa bowiem wprowadzenie składów podatkowych na potrzeby VAT.

W założeniach import, WNT i dostawa paliw do takiego składu ma podlegać zwolnieniu z VAT (przy czym to jeszcze jest dyskutowane). Tak samo dostawy w ramach procedury składu mają być zwolnione z VAT. Dopiero wyprowadzenie towarów ze składu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ze szczegółami możesz zapoznać się w dokumencie roboczym z 16 listopada.

Orzeczenie TSUE: wydatki nieracjonalne lub ekonomicznie nieopłacalne również dają prawo do odliczenia

25 listopada 2021 r. ciekawe orzeczenie wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w sprawie C-334/20).

Dotyczyło ono transakcji dokonanej pomiędzy węgierskimi podmiotami. Tamtejsze organy podatkowe zakwestionowały prawo do odliczenia nabywcy (Amper Metal) z faktur dokumentujących usługi reklamowe. Polegały one na umieszczaniu naklejek reklamowych z nazwą usługobiorcy na samochodach podczas mistrzostw wyścigów samochodowych na Węgrzech.

Organy uznały, że usługi reklamowe były zbyt kosztowne i w rzeczywistości nie były w żaden sposób użyteczne dla usługobiorcy, w szczególności ze względu na charakter klientów tej spółki, to znaczy producentów papieru, warsztatów walcowania na gorąco i innych instalacji przemysłowych, na których decyzje handlowe nie mógł mieć wpływu fakt zamieszczenia naklejek na samochodach wyścigowych.

A zatem organy uznały, że te wydatki nie były ani racjonalne, ani ekonomicznie opłacalne.

TSUE w swoim orzeczeniu wskazał jednak, że prawo do odliczenia nie jest uzależnione ani od zafakturowanej ceny usługi, ani kwestii czy faktycznie nabycie takiej usługi przełożyło się na zwiększenie wielkości obrotu u podatnika (tj. od rezultatu tych reklam).

Należy w takim przypadku jedynie zbadać, czy usługi reklamowe faktycznie miały na celu promowanie towarów lub usług Amper Metal.

Z orzeczenia tego wynika, że przy badaniu prawa do odliczenia musimy wychwycić związek (choćby pośredni) danego zakupu z działalnością podatnika. W tym przypadku polegało to na ustaleniu czy reklamy faktycznie mogły w jakikolwiek sposób promować nabywcę.

Nie musimy natomiast weryfikować czy cena zakupionej usługi miała charakter rynkowy (nie była zawyżona). Nie sprawdzamy również czy nabyte usługi faktycznie przełożyły się na wzrost sprzedaży. Po raz kolejny Trybunał potwierdził więc, że istotny jest sam zamiar wykorzystania usługi do działalności opodatkowanej.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.