Co nowego w VAT? – podsumowanie maja 2022 r.

Co nowego w VAT

Przeczytaj o tym co działo się w VAT w maju 2022 r.

Wybrałem najważniejsze zmiany prawne, orzeczenia i wydarzenia ze świata podatku VAT.

Wersja produkcyjna aplikacji KSeF

Od 1 stycznia 2022 r. teoretycznie możemy stosować faktury ustrukturyzowane.

Dotychczas brakowało jednak narzędzi, które faktycznie umożliwiałyby korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur.

17 maja 2022 r. MF opublikowało bezpłatne narzędzie, które podatnicy mogą wykorzystać do komunikacji z KSeF.

Aplikację znajdziesz tutaj: https://www.podatki.gov.pl/ksef/bezplatne-narzedzia-ksef/bezplatne-narzedzie-wersja-produkcyjna/.

Jest to już wersja produkcyjna aplikacji, a więc możemy już w niej wystawiać i odbierać e-faktury.

Szkolenie z KSeF

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

  • jak działa aplikacja MF i czy musisz ją stosować;
  • jakie inne sposoby komunikacji z KSeF są dla podatników dostępne oraz
  • jak ogólnie wygląda stan spraw jeżeli chodzi o stosowanie e-faktur

– to zapraszam Cię do obejrzenia szkolenia z Krajowego System e-Faktur, które poprowadziłem 2 czerwca.

Zmiany w VAT, które weszły w życie w maju

Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom zwolniony z VAT

Minister Finansów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, na mocy którego od 10 maja 2022 r. wynajem i dzierżawa nieruchomości mieszkalnych, na własny rachunek, na rzecz JST, ich jednostek organizacyjnych i jednoosobowych spółek JST – korzysta ze zwolnienia z VAT.

Dla przypomnienia, w październiku 2021 r. MF wydał interpretację ogólną, w której uznał, że nie korzysta ze zwolnienia z VAT wynajem nieruchomości na rzecz pośrednika, który nie mieszka w danym lokalu, lecz przeznacza ją do wynajmu na cele mieszkaniowe.

Szczegółowo kwestię tę omówiłem we wpisie Interpretacja ogólna dotycząca wynajmu nieruchomości mieszkalnych.

A zatem w obecnej sytuacji wynajem tylko dla wybranych pośredników może korzystać z takiego zwolnienia, tj. dla:

  • społecznych agencji najmu (co wynika z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT);
  • na rzecz samorządów (na podstawie ww. rozporządzenia).

Zmiana stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przekształciła stan epidemii w stan zagrożenia epidemicznego (od 16 maja 2022 r.).

Ma to swoje konsekwencje w podatkach, bowiem w związku ze stanem epidemii były wprowadzanie różne preferencje podatkowe.

Zakończenie obowiązywania 0-proc. stawek VAT wprowadzonych w związku z epidemią

W trakcie trwania epidemii wprowadzono czasowo obowiązujące 0-proc. stawki VAT, które wygasły z dniem odwołania stanu epidemii COVID-19 (tj. 16 maja 2022 r.).

Dotyczy to 0-proc. stawki VAT dla:

Zapłata na rachunek spoza białej listy i formularz ZAW-NR

Jedną z preferencji w zakresie VAT jest ta dotycząca składania zawiadomienia ZAW-NR.

Jest to zawiadomienie, które składamy w razie uiszczenia płatności na rachunek spoza białej listy. Jest to jeden ze sposobów na uwolnienie się od konsekwencji w postaci odpowiedzialności solidarnej oraz wyłączenia wydatku z KUP.

Standardowo na jego złożenie mamy 7 dni od dnia zlecenia przelewu.

Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu skutkom koronawirusa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia ZAW-NR jest wydłużony do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

Jak widzisz termin ten jest wydłużony również w okresie stanu epidemii, który obecnie mamy. A więc w powyższym zakresie nic się nie zmienia. Dalej mamy 14 dni na złożenie tego zawiadomienia.

Pozostałe zmiany w VAT

Przesunięcie grup VAT na 1 stycznia 2023 r.

Trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

Zawarto w niej przepisy przesuwające termin wejścia w życie grup VAT.

Pierwotnie miały one funkcjonować od 1 lipca 2022 r.

Termin ten zostanie przesunięty na 1 stycznia 2023 r.

Szczegółowo na temat grup VAT przeczytasz we wpisie Grupa VAT – na czym polega.

Dodatkowo w ustawie przewidziano również, że od 1 lipca 2023 r. grupa VAT będzie miała obowiązek elektronicznego raportowania ewidencji czynności dokonywanych między członkami grupy.

Przesunięcie wymogu współpracy kasy fiskalnej z terminalem płatniczym

W tej samej ustawie, w której przewidziano przesunięcie grupy VAT, zawarto również przepisy przesuwające termin wejścia w życie obowiązku zapewnienia współpracy pomiędzy terminalem płatniczym a kasą fiskalną.

Obowiązek ten wprowadzono w Polskim Ładzie i miał zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Termin wejścia w życie tych regulacji ma być przesunięty na 1 stycznia 2025 r.

Przesunięcie terminu stosowania kas fiskalnych w myjniach samochodowych

Od 2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas fiskalnych.

Szczegółowo pisałem o nim w artykule Zwolnienia z kas fiskalnych w 2022 r.

W rozporządzeniu tym przewidziano również objęcie obowiązkiem stosowania kasy podmioty prowadzące myjnie samochodowe. Wymóg ten miał obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Zapowiedziano przesunięcie tego terminu na 1 października 2022 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/odroczenie-terminu-obowiazkowego-stosowania-kas-rejestrujacych-w-myjniach-samochodowych.

Prekonsultacje dotyczące przyszłości zawodu księgowego

Ministerstwo Finansów przedłużyło do 30 września 2022 r. prekonsultacje na temat kierunków rozwoju zawodu księgowego.

Rozważane jest bowiem ponowne uregulowanie zawodu księgowego.

Nie jest to nowość vatovska, lecz większość czytelników bloga to księgowe i księgowi. Pomyślałem więc, że może Cię to zainteresować. 🙂

Jeżeli chcesz wyrazić swoje zdanie w tej kwestii, to szczegóły znajdziesz na tej stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/przedluzamy-termin-prekonsultacji-dotyczacych-przyszlosci-zawodu-ksiegowego

Orzeczenia TSUE

Odpowiedzialność solidarna przedstawiciela pośredniego: sprawa C-714/20

W wyroku z 12 maja 2022 r. w sprawie C-714/20 TSUE wyjaśnił, że na podstawie Unijnego Kodeksu Celnego przedstawiciel pośredni odpowiada solidarnie wyłącznie za należności celne. Ewentualna odpowiedzialność solidarna przedstawiciela powinna wynikać wyraźnie z przepisu prawa krajowego.

Na gruncie polskich regulacji takim przepisem jest przykładowo art. 33a ust. 8 ustawy o VAT, który przewiduje odpowiedzialność solidarną przedstawiciela przy rozliczaniu importu towarów w ramach procedury uproszczonej.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.