Co nowego w VAT? – podsumowanie marca 2022 r.

Co nowego w VAT

Przeczytaj o tym co działo się w VAT w marcu 2022 r.

Wybrałem najważniejsze zmiany prawne, orzeczenia i wydarzenia ze świata podatku VAT.

Zmiany w VAT, które weszły w życie

Pomoc Ukrainie – brak obowiązku rozliczenia VAT od nieodpłatnych świadczeń

W marcu wprowadzono regulacje przewidujące możliwość stosowania 0% stawki VAT dla świadczeń nieodpłatnych wykonywanych w związku z pomocą Ukrainie.

Przepisy te weszły w życie z mocą wsteczną, bowiem dotyczą świadczeń nieodpłatnych wykonanych od 24 lutego 2022 r.

Szczegółowo te zmiany opisałem w artykule Stawka 0% na pomoc Ukrainie.

Rozszerzenie zwolnień z kas fiskalnych

29 marca 2022 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na mocy wprowadzonych regulacji, ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych korzysta Poczta Polska w zakresie dostawy odbiorników cyfrowych niezawierających wyświetlacza obrazu, o których mowa w ustawie z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Przepis ten wszedł w życie 21 marca 2022 r.

Zmiany planowane

Nowy formularz VAT-R

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego wzór formularza VAT-R.

Ma on obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

W formularzu przewidziano następujące zmiany:

Rozszerzenie zwolnienia z VAT dla wynajmu nieruchomości mieszkalnych

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia, które ma rozszerzyć stosowanie zwolnienia z VAT przy wynajmie nieruchomości mieszkalnych.

W interpretacji ogólnej z października 2021 r. Minister Finansów stwierdził, że wynajem nieruchomości mieszkalnej na rzecz pośrednika nie może korzystać ze zwolnienia z VAT z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

Szczegółowo o tej interpretacji przeczytasz we wpisie Interpretacja ogólna dotycząca wynajmu nieruchomości mieszkalnych. Natomiast sposób opodatkowania wynajmu nieruchomości opisałem w artykule Jak ustalić stawkę VAT dla najmu nieruchomości.

W ramach projektowanego rozporządzenia planuje się, aby możliwe było zwolnienie z VAT wynajmu nieruchomości mieszkalnych na rzecz:

  • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
  • samorządowych jednostek organizacyjnych,
  • jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego.

Przy czym możliwe będzie stosowanie tego zwolnienia, jeżeli nieruchomość będzie przeznaczona wyłącznie do celów wynajmu lub dzierżawy na rzecz osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe.

Zgoda Komisji Europejskiej na obligatoryjne e-faktury

MF poinformowało o wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską na wprowadzenie Krajowego Systemu e-faktur oraz stosowanie faktur ustrukturyzowanych. Z komunikatem możesz zapoznać się pod tym linkiem.

W ciągu kilku tygodni Rada UE powinna zaakceptować wniosek, a wówczas MF podejmie działania celem wprowadzenia obowiązku stosowania e-faktur.

Zgoda ma być wyrażona na okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2026 r.

Obowiązkowe e-fakturowanie ma dotyczyć wszystkich podatników – zarówno czynnych podatników VAT jak i zwolnionych. Ponadto dotyczyło będzie wyłącznie transakcji krajowych. Podmioty zagraniczne nie będą więc stosowały faktur ustrukturyzowanych.

Pod tym linkiem możesz zapoznać się z projektem decyzji wykonawczej oraz jej uzasadnieniem.

Webinarium dotyczące KSeF

Od dzisiaj ma działać narzędzie MF pozwalające na wystawianie i odbieranie e-faktur.

Przewidziano też szkolenie z obsługi tej aplikacji. Odbędzie się ono dzisiaj w godz. 12 – 14. Szczegóły pod tym linkiem.

Odroczenie obowiązku integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi

W ramach Polskiego Ładu zaplanowano dla przedsiębiorców wprowadzenie obowiązku zapewnienia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym. Przepis miał obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

W razie naruszenia tego obowiązku, naczelnik urzędu skarbowego miał mieć uprawnienie do nałożenia kary pieniężnej w wysokości 5 tys. zł.

Szczegółowo o tej zmianie pisałem w artykule Polski Ład to również zmiany w VAT.

MF poinformowało, iż pracuje nad rozwiązaniami odraczającymi ten obowiązek o 2,5 roku. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/finanse/odroczenie-obowiazku-integracji-urzadzen-akceptujacych-karty-platnicze-z-kasami-fiskalnymi.

Orzeczenie TSUE w polskiej sprawie

W marcu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jedno orzeczenie w zakresie VAT. Przy czym tym razem była to polska sprawa.

W wyroku w sprawie C-697/20 Trybunał wskazał, że:

  • niezgodna z prawem unijnym jest praktyka, która wyklucza możliwość uznania małżonków prowadzących działalność rolniczą w ramach jednego gospodarstwa przy wykorzystaniu majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową za odrębnych podatników VAT, jeżeli każdy z tych małżonków prowadzi działalność gospodarczą w sposób samodzielny;
  • przy czym jednocześnie TSUE uznał za zgodne z prawem UE polskie uregulowanie zawarte w art. 15 ust. 4 ustawy o VAT przewidujące, że zgłoszenie do zasad ogólnych jednego z małżonków powoduje, że drugi małżonek traci status rolnika ryczałtowego, pod warunkiem że skutek ten jest konieczny w celu przeciwdziałania ryzyku nadużyć i oszustw, którego nie można wykluczyć poprzez przedstawienie przez małżonków odpowiednich dowodów.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.