Co nowego w VAT? – podsumowanie sierpnia 2022 r.

Przeczytaj o tym co działo się w VAT w sierpniu 2022 r.

Wybrałem najważniejsze zmiany prawne, orzeczenia i wydarzenia ze świata podatku VAT.

Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej

Według pierwotnych założeń tarcza antyinflacyjna miała obowiązywać do końca lipca 2022 r.

Jednak na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom przedłużono jej obowiązywanie do 31 października 2022 r.

Dla przypomnienia, chodzi o obniżoną stawkę VAT dla:

  • podstawowych produktów spożywczych, niektórych towarów związanych z produkcją rolną, gazu ziemnego (stawka 0%);
  • energii elektrycznej i cieplnej (stawka 5%);
  • paliw (stawka 8%).

Nie dokonano żadnych zmian co do towarów, które dotychczas korzystały z obniżonych stawek VAT.

W ramach tych przepisów przedłużono również obowiązek umieszczania przez sprzedawców informacji o obniżeniu stawek VAT.

Więcej o tarczy antyinflacyjnej przeczytasz we wpisie Czasowe obniżenie stawek VAT. Zaktualizowałem go o zmiany wprowadzone od 1 sierpnia 2022 r.

Pakiet SLIM VAT 3

Dnia 26 sierpnia 2022 r. zakończyły się uzgodnienia i konsultacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, nazwanego pakietem SLIM VAT 3.

Planowany termin wejścia w życie zmian to 1 stycznia 2023 r.

Zmiany te opisywałem już w artykule Pakiet SLIM VAT 3 – kolejne zmiany w VAT. Przy czym wpis ten zaktualizuję jak już uchwalona zostanie ostateczna wersja ustawy.

Nowe obowiązki dostawców usług płatniczych

Dnia 23 sierpnia 2022 r. zakończyły się konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Projektowane przepisy będą dotyczyły m.in. banków krajowych oraz instytucji kredytowych.

Podmioty te będą miały obowiązek prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności i odbiorców płatności w odniesieniu do świadczonych transgranicznie usług płatniczych. Ewidencja będzie przechowywana przez 3 lata i ma być udostępniana szefowi KAS.

Obowiązek prowadzenia ewidencji powstanie, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 takich płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

Dane z ewidencji zostaną umieszczone w unijnym systemie CESOP.

Przepisy te mają być wprowadzone do końca 2023 r.

Zmiana rozporządzenia dotyczącego KSeF

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

Planowane jest wprowadzenie szczególnych regulacji w zakresie nadawania uprawnień do korzystania z KSeF dla:

  • jednostek samorządu terytorialnego oraz
  • grup VAT.

Przepisy pozwolą ograniczyć dostęp do KSeF dla jednostek scentralizowanych w ramach JST oraz członków grupy VAT. Możliwe będzie nadanie dodatkowych uprawnień o ograniczonym charakterze dla jednostki wewnętrznej JST oraz osoby reprezentującej tę jednostkę wewnętrzną. Osoba posiadająca takie uprawnienie nie będzie miała wglądu do faktur w innych jednostkach danej JST. Analogiczne rozwiązanie będzie dotyczyło członków grup VAT.

Co nowego na blogu?

Nowe wpisy

Miesiąc tradycyjnie rozpoczęliśmy podsumowaniem wydarzeń z lipca (wpis: Co nowego w VAT? – podsumowanie lipca 2022 r.).

Ponadto na blogu opublikowałem następujące artykuły o ujmowaniu korekt w VAT:

Szkolenie z ujmowania korekt w VAT

Dnia 23 sierpnia poprowadziłem szkolenie z ujmowania korekt w VAT.

Poniżej opinia jaką wystawiła mi Pani Joanna, dziękuję! 🙂

Szkolenie prowadzone z dużym zaangażowaniem oraz umiejętnością przekazywania wiedzy w formie zrozumiałej dla mnie jako uczestnika szkolenia. W bardzo przystępny sposób zostały omówione zagadnienia teoretyczne i na wielu przykładach wyjaśnione problematyczne zagadnienia. Serdecznie polecam.

Korekty w VAT to dla Ciebie czarna magia?

Mogę Ci pomóc 🙂

Przygotowałem szkolenie, w którym krok po kroku wyjaśniam w jaki sposób ujmować korekty z tytułu sprzedaży krajowej, WDT, WNT, importu usług itd.

Tak, chcę wziąć udział w takim szkoleniu!

Darmowe szkolenie: refakturowanie mediów przy najmie

W sierpniu poprowadziłem również webinar, w którym wyjaśniłem w jaki sposób refakturować media przy najmie.

Poniżej znajdziesz nagranie.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarz (1) Napisz komentarz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.