Co nowego w VAT? – podsumowanie stycznia 2022 r.

VAT styczeń 2022

Przeczytaj o tym co działo się w VAT w styczniu 2022 r.

Wybrałem najważniejsze zmiany prawne, orzeczenia i wydarzenia ze świata podatku VAT.

Zmiany w VAT

Od 1 stycznia weszło w życie wiele nowych przepisów dotyczących VAT. Poniżej lista tego co się zmieniło.

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Od nowego roku teoretycznie funkcjonuje Krajowy System e-Faktur i mamy możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych (tzw. e-faktur).

Piszę, że teoretycznie, bowiem rozwiązanie udostępnione przez MF na początku roku było niedopracowane. I z rozmów z moimi klientami oraz uczestnikami moich szkoleń wynika, że w praktyce na razie nie mają dostępu do KSeF.

Z uwagi na opóźnienia po stronie MF, dostawcy systemów finansowo-księgowych nie byli w stanie przygotować narzędzi, które byłyby w stanie obsługiwać KSeF.

Więcej na temat wprowadzonych rozwiązań przeczytasz we wpisie Faktura ustrukturyzowana.

Przedstawiłem na blogu również Wyjaśnienia MF dotyczące e-faktur.

Zmiany w VAT w Polskim Ładzie

Polski Ład to nie tylko rewolucja w podatkach dochodowych oraz przepisach dotyczących składek ZUS.

To również kilka zmian w obrębie podatku VAT, m.in.:

 • brak konieczności składania czynnych żali przy korekcie cz. ewidencyjnej JPK;
 • możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy usługach finansowych;
 • wprowadzenie grup VAT.

Wszystkie zmiany dotykające VAT opisałem w artykule Polski Ład to również zmiany w VAT.

Nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z kas rejestrujących

Od początku roku obowiązuje nowe rozporządzenie przewidujące zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących.

Będzie ono obowiązywało przez kolejne dwa lata (do końca 2023 r.).

Na szczęście nie ma w nim wielkich rewolucji.

W zasadzie jedyna zmiana to objęcie od lipca 2022 r. obowiązkiem stosowania kas podatników, którzy prowadzą myjnie.

Szczegółowo ten temat opisałem w artykule Zwolnienia z kas fiskalnych w 2022 r.

Nowa schema JPK

Za styczeń 2022 r. będziemy składać JPK wg nowej schemy.

Od nowego roku weszły bowiem w życie zmiany wprowadzone jeszcze w czerwcu 2021 r.

W nowej strukturze JPK m.in.:

 • usunięto oznaczenia MPP oraz SW;
 • dodano oznaczenia IED oraz WSTO_EE;
 • przewidziano nowe pole dla wierzyciela korzystającego z ulgi na złe długi.

Szczegółowo zmiany dotyczące JPK, zarówno te obowiązujące od 1 lipca 2021 r. jak i od 1 stycznia 2022 r., opisałem w artykule Nowy JPK – zmiany wprowadzone w 2021 r.

Czasowe obniżenie stawek VAT

W ramach tarczy inflacyjnej uchwalono czasową obniżkę stawek VAT, m.in. na:

 • niektóre produkty spożywcze;
 • nawozy;
 • gaz ziemny,
 • energię elektryczną i cieplną oraz
 • paliwa.

Energia elektryczna, cieplna i gaz ziemny, opodatkowane są niższymi stawkami VAT już od 1 stycznia 2022 r. Dotyczy to również środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw.

Dla pozostałych towarów, obniżka VAT weszła w życie od 1 lutego 2022 r.

Towary objęte ww. obniżką opisałem w artykule Czasowe obniżenie stawek VAT.

Pamiętaj, że jeżeli masz WIS – to przestaje Cię chronić

Jeżeli jesteś posiadaczem WIS, która dotyczy towarów objętych obniżką, to formalnie od 1 lutego 2022 r. taka WIS przestaje Cię chronić.

Następuje to z mocy prawa, z uwagi na zmianę przepisów (art. 42h ust. 1 ustawy o VAT).

Pakiet SLIM VAT 3

W ostatni dzień stycznia MF ogłosiło szczegóły pakietu SLIM VAT 3.

Do 14 lutego będą trwały prekonsultacje. Z propozycjami zmian możesz zapoznać się pod tym linkiem.

Generalnie planuje się następujące zmiany:

 • podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie;
 • uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczania podstawy opodatkowania przy korektach in minus oraz in plus;
 • przepisy doprecyzowujące, iż WDT, w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem, wykazuje się w dacie powstania obowiązku podatkowego;
 • zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz importu towarów dla placówek dyplomatycznych;
 • zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT;
 • podniesienie z 500 zł do 10 tys. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że proporcja ta rzeczywiście przekroczyła 98%);
 • brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej;
 • wprowadzenie wyraźnego przepisu przewidującego brak obowiązku wystawienia faktury w przypadku gdy wpłata zaliczki oraz dostawa/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym;
 • dodanie nowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora;
 • brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online (w tym wirtualnych);
 • obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15% sankcji do 5%;
 • wprowadzenie możliwości odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe;
 • określenie zasad korygowania transakcji rozliczonych w ramach OSS oraz IOSS, gdy na moment jej składania podatnik nie korzysta już z tej procedury;
 • umożliwienie przelewania VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT;
 • nowe rodzaje należności publicznoprawnych, która można opłacić środkami z rachunku VAT (np. podatek od sprzedaży detalicznej lub podatek tonażowy);
 • wiążące informacje stawkowe, akcyzowe i taryfowe mają być wydawane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
 • wprowadzenie zmian proceduralnych w zakresie wydawania WIS oraz WIA.

Zmiany te mają wejść w życie w ostatnim kwartale 2022 r.

Na pewno będę jeszcze o nich pisał na blogu. 🙂

Konsultacje zmian w prawie UE – VAT in the digital age

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje zmian w prawie unijnym. Inicjatywę tę nazwano: VAT in the digital age.

Konsultacje potrwają do 15 kwietnia 2022 r. i dotyczą:

 • wprowadzenia w całej UE zharmonizowanych zasad elektronicznego raportowania transakcji, w tym e-fakturowania;
 • zasad opodatkowania platform elektronicznych (potrzeba dostosowania przepisów dyrektywy do biznesu online i rozważenie statusu platform elektronicznych w kontekście poboru VAT);
 • wprowadzenia jednej rejestracji do VAT w UE (ma to obejmować m.in. rozszerzenie stosowania procedury OSS na transakcje między przedsiębiorcami – np. dostawę z montażem).

Ważne przypomnienie – ujmowanie korekt in minus

Przepisy pakietu SLIM VAT wprowadziły rewolucję w zasadach ujmowania korekt in minus.

Przy czym dawały one również możliwość uzgodnienia z kontrahentem, iż w rozliczeniach pomiędzy nimi mają być stosowane zasady ujmowania korekt obowiązujące do końca 2020 r. Strony w tym celu podpisywały zgodne oświadczenie.

Należy jednak pamiętać, że oświadczenie to wywołuje skutek jedynie do końca 2021 r. W 2022 r. należy już stosować zasady ujmowania korekt wprowadzone od 1 stycznia 2021 r.

Orzeczenia TSUE

W styczniu 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał trzy orzeczenia.

Sprawa C-156/20

Z wyroku w sprawie C-156/20 wynika, że jeżeli w umowie określono, iż cena nie zawiera VAT i błędnie zastosowano zwolnienie, to nabywca nie ma prawa do odliczenia, jeżeli nie poniesie kosztu tego VAT (tj. sprzedający nie obciąży go dodatkowo kwotą VAT).

Sprawa C-513/20

W orzeczeniu C-513/20 TSUE wyjaśnił, że czynność polegająca na założeniu indywidualnej karty, która zawiera kartotekę medyczną uprawniającą do nabycia świadczeń opieki medycznej w postaci zabiegów termalnych w uzdrowisku, może być objęta zwolnieniem z VAT jako czynność ściśle związana z opieką medyczną.

Przy czym będzie tak w przypadku gdy karta i kartoteka obejmują dane dotyczące stanu zdrowia, przepisanej i zaplanowanej opieki medycznej, jak również sposobów jej realizacji, do których to danych wgląd jest niezbędny dla świadczenia tej opieki i osiągnięcia zamierzonych celów leczniczych.

Sprawa C-90/20

W sprawie C-90/20 Trybunał uznał natomiast, że opłaty kontrolne (kary) płacone firmie prywatnej przez kierowców za nieprawidłowe parkowanie podlegają opodatkowaniu VAT.

Nowe narzędzie udostępnione przez MF: aplikacja e-Paragony

Ministerstwo Finansów opracowało nową aplikację e-Paragony.

Teoretycznie ma ona pomagać w zarządzaniu wydatkami poprzez dodawanie zdjęć papierowych paragonów.

Ale z tego co widzę, to najbardziej rozbudowaną funkcją jest opcja: zgłoś nieprawidłowości. W ramach której możemy m.in. zgłosić, że:

 • sprzedawca nie wydał nam paragonu lub w ogóle go nie wystawił;
 • w paragonie są nieprawidłowe pozycje lub
 • podejrzewamy sprzedawcę o zaniżenie stawki VAT, anulowanie paragonu lub inną ingerencję w jego treść.

Wydaje się zatem, że jest to raczej aplikacja upraszczająca konsumentom donoszenie na sprzedających. 😉

Apkę możesz pobrać w sklepie google.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.