Czasowe obniżenie stawek VAT

obniżka VAT

W ramach tarczy antyinflacyjnej, Parlament zdecydował się na czasowe obniżenie stawek VAT.

Poniżej znajdziesz informację, których towarów ta obniżka dotyczy i jakie dodatkowe obowiązki przy okazji nałożono na przedsiębiorców.

Wpis zaktualizowany o zmiany wprowadzone od 1 lipca 2022 r.

Gdzie znajdę ustawę zmieniającą?

Tutaj możesz zapoznać się z treścią ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Pod tym linkiem możesz natomiast zapoznać się z przebiegiem prac legislacyjnych.

Jakie zmiany przewiduje ustawa?

W ustawie przewidziano przepisy obniżające czasowo stawkę VAT na niektóre towary.

Dodatkowo nakłada ona na przedsiębiorców pewne obowiązki informacyjne.

Czasowe obniżenie stawek VAT

Na jaki okres stawki VAT zostały obniżone?

Obniżone stawki VAT pierwotnie miały funkcjonować w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Dla niektórych towarów stawka ta była właściwa już od 1 stycznia 2022 r.

Dodatkowo na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom przedłużono obowiązywanie tarczy do 31 października 2022 r.

Towary objęte 0% stawką VAT

Stawką 0% zostały objęte:

 • towary spożywcze wymienione w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT;
 • środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw, o których mowa w ustawie o nawozach i nawożeniu, z wyłączeniem podłoży mineralnych;
 • nawozy i środki ochrony roślin, zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienione w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
 • ziemia ogrodnicza wymieniona w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
 • gaz ziemny (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00)

Jakich towarów spożywczych dotyczy stawka 0%?

Chodzi o towary wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. A więc te, których dotychczas dotyczyła 5% stawka VAT.

Nie będę tutaj wymieniał wszystkich. Ale chodzi przykładowo o:

 • mięso, ryby, miód, jajka, mleko i inne produkty pochodzenia zwierzęcego;
 • warzywa, owoce, ziarna, nasiona;
 • zboża, mąka, chleb;
 • oleje;
 • przetworzy z mięsa, ze zbóż, z warzyw i owoców;
 • zupy i buliony;
 • lody, jogurty i soki owocowe;
 • mleko modyfikowane dla dzieci;
 • dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

Co ważne, aby zastosować 0% stawkę VAT, to wykonywane przez Ciebie świadczenie nie może kwalifikować się do PKWiU 56, jako usługa związana z wyżywieniem.

Towary objęte 5% stawką VAT

Stawką 5% objęte zostały:

 • energia elektryczna (CN 2716 00 00),
 • energia cieplna.

Towary objęte 8% stawką VAT

Stawkę 8% będziemy natomiast mogli stosować do:

 • benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;
 • olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;
 • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN;
 • przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych.

Dodatkowe obowiązki informacyjne sprzedającego

Przy okazji na przedsiębiorców nałożono niestety dodatkowe obowiązki informacyjne.

Sprzedaż towarów spożywczych, paliw oraz towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej

Przedsiębiorca sprzedający te towary musi zamieścić przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla tych towarów obowiązuje stawka podatku od towarów i usług obniżona do wysokości 0% (w przypadku paliw 8%).

Po przedłużeniu tarczy do 31 października 2022 r. utrzymano również ten obowiązek (na podstawie art. 77 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom).

Sprzedaż gazu ziemnego, energii elektrycznej i energii cieplnej

Przedsiębiorca sprzedający gaz ziemny, energię elektryczną lub cieplną ma jeszcze gorzej. 😉

Taką informację musi każdorazowo dołączyć do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za te towary.

Jeżeli jednak faktura zostanie wysłana przez niego dopiero po tym jak minie marzec (tj. później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy), to musi taką informację wysłać klientowi oddzielnie.

Po przedłużeniu tarczy antyinflacyjnej na okres od 1 sierpnia do 31 października, jeżeli fakturę lub inny dokument sprzedaży wyśle po tym jak minie 30 września 2022 r., to musi taką informację wysłać klientowi oddzielnie.

Jak ma brzmieć informacja obniżce stawek VAT?

Po tym linkiem znajdziesz wzór takiej informacji.

Niektóre towary miały obniżoną stawkę VAT już w styczniu 2022 r.

W ramach tego wpisu analizuję ustawę ze stycznia. Pamiętaj jednak, że dla części towarów stawka uległa obniżeniu już od 1 stycznia 2022 r.

Wynikało to z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Dotyczyło to:

 • gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00) i energii cieplnej (stawka obniżona z 23% do 8%);
 • energii elektrycznej (CN 2716 00 00) – stawka obniżona z 23% do 5%;
 • środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu, podłoży do upraw (z 23% na 8%).

A zatem dla tych towarów obniżona stawka VAT obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

W styczniu 2022 r. na podstawie ww. rozporządzenia. Natomiast od 1 lutego 2022 r. na podstawie wyżej opisywanej ustawy.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (9) Napisz komentarz

 1. Czyli jeśli restauracja prowadzi też sprzedaż takich produktów jak lody orzeszki i czipsy… na te produkty nie musi zastosować zerowej stawki Vat? Dodam, że restauracja kwalifikuje się się do PKWiU 56, jako usługa związana z wyżywieniem.

  Odpowiedz

 2. Witam, jaką stawkę VAT należy przyjąć dla sprzedaży centralnego ogrzewania, w przypadku budynku z kotłowanią gazową? Na koszt ogrzewania składa się m. In. gaz ze stawką 0%, woda że stawką 8% i energia elektryczna ze stawką 5%. Czy należy uznać, że jest to świadczenie kompleksowe i przyjąć stawkę VAT 0% właściwą dla gazu ziemnego, czy bez względu na źródło ciepła należy przyjąć, że jest to energia cieplna ze stawka VAT 5%?

  Odpowiedz

  • Pani Moniko, przyznam się szczerze, że nie analizowałem takiego przypadku i trudno mi tutaj cokolwiek podpowiedzieć. Na pewno rozważałbym tutaj wniosek o WIS. Temat jest generalnie do szczegółowej analizy – nie wiem czy można w tym przypadku uznać Państwa za dostawcę energii cieplnej. Musiałbym się nad tym mocniej pochylić. Pozdrawiam!

   Odpowiedz

 3. Dzień dobry,
  czy przy odsprzedaży towarów zakupionych z obniżoną stawką Vat ( np. gaz LNG) też stosujemy stawkę obniżoną czy powinna być 23%?

  Odpowiedz

  • Do sprzedaży gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 albo 2711 21 00 znajduje w tej chwili zastosowanie stawka obniżona. Nie ma znaczenia w jaki sposób i po jakiej stawce nabyliśmy dany towar.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.