Eksport w transakcjach łańcuchowych

Eksport towarów w transakcji łańcuchowej

Eksport towarów w transakcjach łańcuchowych możesz rozpoznać jedynie w odniesieniu do dostawy, która stanowi w łańcuchu dostawę ruchomą.

W artykule opisuję jak ustalić, do której z dostaw przypisać transport lub wysyłkę towarów. Jest to istotne bowiem tylko do tej dostawy możesz zastosować 0% stawkę VAT przewidzianą dla eksportu towarów.

Jak ustalić, która z dostaw jest ruchoma?

W transakcji łańcuchowej transport towarów możesz przypisać jedynie do jednej z dostaw w łańcuchu.

Pisałem o tym w artykule Transakcje łańcuchowe – jakie są ich skutki w VAT.

Przez eksport towarów rozumiemy dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej (art. 2 pkt 8 ustawy o VAT).

Transport towarów poza UE jest więc istotą eksportu towarów.

Oznacza to, że tylko dostawę, której przypiszesz transport możesz kwalifikować jako eksport towarów, a przy spełnieniu przesłanek przewidzianych w ustawie o VAT, również zastosować stawkę 0%.

Na początek należy wyjść od tego kto organizuje transport.

Z tego bowiem wnioskujemy, czy do danej dostawy można przypisać wysyłkę lub transport towarów.

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowymi zasadami rozliczania transakcji łańcuchowych, to koniecznie weź udział w eksperckim szkoleniu online.

Tak, chcę obejrzeć szkolenie z transakcji łańcuchowych.

Pierwszy podmiot w łańcuchu organizuje transport

W przypadku, gdy pierwszy podmiot w łańcuchu jest organizatorem transportu, to za ruchomą uznamy pierwszą z dostaw.

Wynika to z art. 22 ust. 2e pkt 1 ustawy o VAT.

Spójrz proszę na poniższą grafikę:

Skutkiem takiej transakcji jest to, że:

 • A rozpoznaje w Polsce eksport towarów i stosuje stawkę 0% (pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych przez ustawę o VAT);
 • dostawa B podlega opodatkowaniu VAT w Turcji jako dostawa lokalna.

Ostatni podmiot w łańcuchu organizuje transport

W przypadku, gdy ostatni podmiot w łańcuchu jest organizatorem transportu, to za ruchomą należy uznać ostatnią z dostaw.

Wynika to z art. 22 ust. 2e pkt 2 ustawy o VAT.

Przedstawia to poniższa grafika:

Skutkiem takiej transakcji jest to, że:

 • Dostawa A podlega VAT w Polsce jako dostawa lokalna;
 • B rozpoznaje eksport towarów z Polski do Turcji i stosuje stawkę 0% (pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych przez ustawę o VAT).

Pośrednik organizuje transport

Organizatorem transportu może być również pośrednik – a więc inny niż pierwszy lub ostatni podmiot w łańcuchu.

I takie przypadki są najbardziej problematyczne jeżeli chodzi o ustalenie, która z dostaw jest ruchoma.

Co wynika z przepisów?

W przypadku towarów, o których mowa w ust. 2, które są wysyłane lub transportowane z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego przez nabywcę, który dokonuje również ich dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej do tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towarów należy przyporządkować jego dostawie.

Art. 22 ust. 2a ustawy o VAT.

A zatem, jeżeli pośrednik organizuje wywóz towarów z Polski poza UE, to:

 • z zasady ruchoma jest pierwsza dostawa, ale
 • ruchoma może być również dostawa pośrednika – jeżeli wynika to z warunków dostawy.

Konieczna jest więc analiza warunków na jakich realizowana jest dostawa pośrednika.

Przy tej analizie pomocne mogą okazać się dla Ciebie reguły Incoterms, o których pisałem w artykule Incoterms 2020 w VAT. Określają one bowiem kiedy pomiędzy stronami dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

I to jest moim zdaniem kwestia, która jest konieczna do ustalenia, jeżeli pośrednik organizuje transport.

W przypadku, gdy przenosi on na swojego nabywcę prawo do rozporządzania towarami jak właściciel dopiero w państwie, do którego towary są wysyłane – to ruchoma jest dostawa dokonana do pośrednika.

Jeżeli natomiast pośrednik przenosi to prawo na nabywcę jeszcze w państwie, z którego towary są wysyłane – to ruchoma jest dostawa dokonana przez pośrednika.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (6) Napisz komentarz

 1. Jesteśmy pierwszym podmiotem, pośrednik firma z DE organizuje transport i zgłosił export. Hipotetycznie gdybyśmy my rozliczali export, możemy uzyć do rozliczeń exportowych zgłoszenie IE-599 pośrednika? Na IE-599 są tylko dane pośrednika z DE.

  Odpowiedz

  • Dzień dobry, konieczne jest ustalenie czy na pewno Wasza dostawa – tj. pierwsza w łańcuchu, stanowi dostawę ruchomą. Tylko wtedy moglibyście przyjąć, że macie eksport towarów. Jeżeli Wasza dostawa jest ruchoma, to w takim przypadku nie ma zasadniczo znaczenia czyje dane są na komunikacie IE599 – istotne jest żeby dokument potwierdzał, że konkretne towary opuściły UE.

   Odpowiedz

 2. Dzień dobry,
  Nasz Partner ze Szwecji zakupił towary od nas, dla swojego partnera w Norwegii. Poprosił nas o zorganizowanie wysyłki towarów z Polski do Norwegii. Jesteśmy zobligowani, aby wykonać eksport towarów do Norwegii i wtedy otrzymamy IE599, który przekażemy Partnerowi w Szwecji aby mógł rozliczyć sprzedaż towarów do Norwegii. Natomiast Partner ze Szwecji poprosił, aby nie dodawać naszej faktury do przesyłki, jednakże jesteśmy zobligowani wykonać eksport i odprawę celną na tej właśnie fakturze. Nie mam pjęcia jak to rozwiązać.

  Odpowiedz

 3. Witam, Firma A czyli my z PL wykonała towar dla firmy B z Finlandii, której Klientem jest firma C z Włoch, a końcowym odbiorcą jest firma D z Ukrainy. Firma C z Włoch (organizuje transport) i zgłosiła się do A w celu odebrania towaru i wysłania go bezpośrednio do Ukrainy czyli firmy D. Warunki dostawy FCA obowiązują nas z firmą B. Czy w tej sytuacji stosujemy 23% stawkę Vat?

  Odpowiedz

 4. Dzień dobry,
  nasza firma-matka zamówiła dla nas wykonanie narzędzia produkcyjnego we Włoszech. Narzędzie ma do nas być wysłane przez producenta ale my płacimy za transport. Narzędzie ma być wykorzystane do produkcji części dla naszego klienta w Rumunii, a więc zostaje w PL. Jednak ma być ono własnością klienta więc nasza firma matka ma go sprzedać klientowi bez przemieszczenia go z PL do Rumunii. Klient w Rumunii zażyczył sobie, aby na fakturze zastosować ich numer vat z PL. Mają taką możliwość. Proszę o pomoc w określeniu tego gdzie jest eksport jak wyglądać ma naliczanie podatku vat?

  Odpowiedz

 5. Dzień dobry

  1/ Firma z Kanady zakupiła u nas towar (fra bedzie wystawiona na Kanade) towar ma wyjechać do Słowacji (magazyny Firmy Kanadyjskiej -posiadają NIP UE)
  2/ Firma z Kanady zakupiła towar (fra na firme z Kanady ) towar będzie wysłany do Czech

  Czy jest to export czy WDT

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.