Faktura przy zwolnieniu z VAT

faktura przy zwolnieniu z VAT

Zdarza się, że faktura musi być wystawiona, nawet jeśli dana czynność podlega zwolnieniu z VAT.

Z artykułu dowiesz się w jakich przypadkach masz obowiązek wystawić taką fakturę.

Wpis zgodny ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 1 stycznia 2022 r.

Kiedy mam obowiązek wystawić fakturę dla świadczenia zwolnionego z VAT?

Zasadą generalną jest, że dla świadczeń objętych zwolnieniem z VAT, nie ma obowiązku wystawienia faktury. Podatnicy mają w tym zakresie swobodę, mogą taką fakturę wystawić, lecz nie muszą.

Należy ją jednak wystawić, jeżeli z żądaniem jej wystawienia wystąpi nabywca towaru lub usługi. W takim przypadku wystawienie faktury dla usługi zwolnionej staje się Twoim obowiązkiem.

Jesteś czynnym podatnikiem VAT i kupujesz usługę ubezpieczeniową. Wówczas otrzymasz certyfikat ubezpieczeniowy, najczęściej jednak nie otrzymasz faktury. Usługi ubezpieczeniowe podlegają bowiem zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT. Ubezpieczyciel może wystawić fakturę, lecz nie ma takiego obowiązku. Będzie musiał ją natomiast wystawić jeśli wystąpisz z takim żądaniem.

Przepisy szczegółowo wskazują termin na wystawienie faktury na żądanie, więcej na ten temat przeczytasz we wpisie Jaki jest termin na wystawienie faktury VAT.

Podstawa prawna: art. 106b ust. 2 ustawy o VAT.

Jakie dane powinna zawierać faktura dokumentująca czynność zwolnioną z VAT?

Przepisy rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur przewidują węższy zakres danych dla faktur dokumentujących czynności podlegające zwolnieniu z VAT.

Zakres danych wymaganych dla tego rodzaju faktur można podzielić na odnoszące się do czynności:

 • dotyczących usług finansowych;
 • wykonanych przez podatników zwolnionych ze względu na obrót (zwolnienie podmiotowe z VAT);
 • pozostałych niż wyżej wymienione.

Elementy wymagane dla faktur dokumentujących usługi finansowe zwolnione z VAT

Dla usług finansowych wymagane jest, aby faktura zawierała:

 • numer oraz datę wystawienia faktury,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 • nazwę usługi,
 • kwotę, której dotyczy dokument.

Fakturę zawierającą wyłącznie ww. elementy możemy wystawić dla usług finansowych korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o VAT.

Są to na przykład usługi udzielania pożyczek, czy też usługi ubezpieczeniowe.

Podstawa prawna: §3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur.

Elementy wymagane dla faktur dokumentujących czynności wykonane przez podatnika zwolnionego ze względu na obrót

Ustawa o VAT przewiduje zwolnienie z VAT dla sprzedaży podatników, u których jej wartość nie przekroczyła 200 tys. zł (tzw. zwolnienie ze względu na obrót). Szczegółowo kwestia ta regulowana jest w art. 113 ustawy o VAT.

Faktura dokumentująca tego rodzaju czynności powinna zawierać:

 • numer i datę wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi oraz kwotę należności ogółem.

Podstawa prawna: §3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur.

Faktura dokumentująca pozostałe czynności zwolnione z VAT

Dla pozostałych czynności zwolnionych z VAT (innych niż wymienione w punktach wyżej), faktura powinna zawierać następujące elementy:

 • numer i datę wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi oraz kwotę należności ogółem,
 • podstawę prawną zwolnienia z VAT.

Podstawa prawna: §3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur.

Czy faktura dokumentującą czynność zwolnioną z VAT zawsze musi wskazywać jego podstawę prawną?

Jeśli spojrzysz wyżej, to wymieniam tam dwa przypadki, gdy faktura nie musi wskazywać podstawy prawnej zwolnienia z VAT. Dotyczy to:

 • usług finansowych zwolnionych z VAT oraz
 • czynności wykonanych przez podatnika zwolnionego ze względu na obrót.

Może się zatem zdarzyć, że otrzymasz fakturę dokumentującą świadczenie zwolnione z VAT, a nie będzie ona zawierała podstawy prawnej tego zwolnienia.

Jak widzisz, jest to jak najbardziej dopuszczalne. 🙂

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (3) Napisz komentarz

 1. Czy dobrze zrozumiałam… Jeżeli jestem małym przedsiębiorcą (nie mam dochodu rocznego powyżej 40 tyś. zł), mój klient prosi mnie o fakturę VAT, to mogę mu wystawić zwykłą fakturę z ceną netto, brutto, podatkiem VAT taką jak inni podatnicy?
  Czy muszę mu wystawić fakturę VAT z dopiskiem że ja jako sprzedawca, jestem zwolniona z opłaty VAT?
  Czy mam po prostu wystawić fakturę bez rubryki „VAT”?

  Do dnia dzisiejszego zawsze wystawiałam fakturę z pk.1)

  Odpowiedz

  • Pytanie czy korzysta Pani ze zwolnienia ze względu na obrót albo na innej podstawie, czy też jest Pani czynnym podatnikiem. W tym pierwszym przypadku wystawiamy fakturę bez podatku. W drugim, z należnym VAT.

   Odpowiedz

   • Według wykazu „Nie jestem zarejestrowana jako podatnik VAT”. Zawsze jednak robiłam tą fakturę z VAT korzystając z programów księgowych i nigdy nie przekroczyłam wartości tej sprzedaży. Nigdy więc takiej informacji nie pisałam. Teraz odwiesiłam firmę po prawie 3 latach i już zdurniałam.
    Chyba czeka mnie wizyta w US.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.