Faktury dokumentujące transakcje niepodlegające VAT w Polsce (VAT NP)

faktura VAT NP

W poprzednim wpisie omówiliśmy jakie elementy musi zawierać faktura VAT. Z tego artykułu dowiesz się co muszą zawierać faktury dokumentujące transakcje niepodlegające VAT w Polsce.

1. Co to są transakcje niepodlegające VAT w Polsce?

Jakich transakcji dotyczą tego rodzaju faktury? Będą to przypadki, gdy z przepisów określających miejsce świadczenia wynika, że nie podlega ono opodatkowaniu VAT w Polsce (tylko w innym państwie UE albo spoza UE).

Jeżeli chodzi o sposób ustalania miejsca opodatkowania usług, to część informacji na ten temat możesz znaleźć w kroku drugim opisanym w artykule Metoda na ustalenie czy występuje import usług.

Jako przykłady tego typu świadczeń można wskazać na:

  • eksport usług,
  • dostawę z montażem w innym niż Polska państwie,
  • dostawę towaru, który w momencie dostawy znajduje się w innym niż Polska państwie.

Eksport usług wystąpi np. w przypadku, gdy firma z Polski wykona usługę na rzecz firmy z USA (miejscem opodatkowania zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT jest wówczas siedziba usługobiorcy).

Dostawa z montażem może dotyczyć firm produkujących maszyny (np. całe linie produkcyjne). Jeżeli nabywcą takiej linii produkcyjnej będzie firma z zagranicy, to miejscem opodatkowania będzie kraj, w którym sprzedający dokona jej montażu (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Możesz również, jako polska firma, sprzedawać nieruchomość położoną w Niemczech. Wówczas sprzedaż ta podlega opodatkowaniu w tym państwie.

Po lekturze wpisu pt. Kiedy muszę wystawić fakturę VAT? wiesz już, że w takich przypadkach musi być wystawiona faktura – mimo, że transakcja nie podlega VAT w Polsce.

2. Elementy faktury VAT NP

Faktura taka powinna przede wszystkim zawierać oznaczenie „odwrotne obciążenie”.

Przepis posługuje się tym oznaczeniem w cudzysłowie, konieczne jest zatem jego użycie w języku polskim (mimo, że Twoim kontrahentem jest podmiot zagraniczny). Przy czym nic nie stoi na przeszkodzie, aby obok użyć tego oznaczenia w innym języku (np. po angielsku: reverse charge).

W fakturze tej nie wskazujesz stawki i kwoty podatku. Transakcja nie podlega VAT w Polsce, zatem nie ma polskiego VAT.

Dodatkowo jeżeli Twoim klientem jest kontrahent spoza UE, to w fakturze takiej nie wskazujesz jego numeru VAT.

Podstawa prawna: art. 106b ust. 1 pkt 18 oraz art. 106e ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o VAT.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.