Faktury VAT – jakie przepisy stosować przy ich wystawianiu?

Faktura VAT

Jeżeli wystawiasz faktury VAT, to musisz wiedzieć jakie przepisy stosować przy ich wystawianiu. Ewentualne kary przewidziane w kodeksie karnym skarbowym dotyczą bowiem osoby, która odpowiada za błędy w fakturze. Przewidziano tam m.in. karę za wadliwe wystawianie faktur, tj. niezgodne z przepisami prawa.

Z wpisu tego dowiesz się jakie przepisy stosować przy wystawianiu faktury VAT.

Przepisy ustawy o VAT

Przepisy dotyczące faktur VAT umieszczone są w Dziale XI (Dokumentacja) Rozdziale 1 (Faktury) ustawy o VAT.

Poniżej zamieszczam, krótką informację o tym co regulują poszczególne artykuły tego rozdziału ustawy o VAT:

Przepisy rozporządzenia

Przepisy dotyczące fakturowania odnajdziesz również w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

Określono w nim m.in. przypadki, gdy faktura może zawierać mniej elementów, niż jest przewidzianych w ustawie o VAT.

Poniżej wskazuję dla jakich czynności przewidziano taką możliwość (są to poszczególne punkty §3 tego rozporządzenia):

  1. pewne usługi zwolnione z VAT,
  2. usługi finansowe zwolnione z VAT,
  3. czynności wykonywane przez podatników zwolnionych podmiotowo (ze względu na obrót),
  4. przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km (np. PKP),
  5. usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego.

Wyjątki przewidziane w art. 19a ustawy o VAT

Art. 19a ustawy o VAT reguluje moment powstawania obowiązku podatkowego. Przepisy o wystawianiu faktur odwołują się niekiedy do tej regulacji. Poniżej pobierzesz treść art. 19a ustawy o VAT.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.