Import w transakcji łańcuchowej

Import w transakcji łańcuchowej

Transakcja łańcuchowa może być związana z importem towarów. Wówczas musisz rozstrzygnąć, w którym państwie każda z dostaw podlega opodatkowaniu.

W tym zakresie w ustawie o VAT przewidziano szczególne uregulowania.

Wpis sprawdzony i aktualny w stanie prawnym na 1 stycznia 2024 r.

Czym jest transakcja łańcuchowa?

Transakcja łańcuchowa to sprzedaż towarów, w której uczestniczą więcej niż dwa podmioty. Towary są w takim przypadku transportowane bezpośrednio od pierwszego do ostatniego w kolejności podmiotu.

Import w transakcji łańcuchowej
Przykład transakcji łańcuchowej, w której uczestniczą 3 podmioty a towar jest transportowany bezpośrednio od A do C.

W przypadku transakcji łańcuchowej, w ramach której dochodzi do wywozu towarów poza Polskę, konieczne jest ustalenie, która z dostaw to tzw. dostawa ruchoma. Szerzej opisałem to w artykule Transakcje łańcuchowe – jakie są ich skutki w VAT.

Tylko dostawa, której przypiszemy transport może stanowić WDT albo eksport towarów.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykułach:

Transakcja łańcuchowa może jednak również polegać na przywozie towarów spoza UE do Polski.

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowymi zasadami rozliczania transakcji łańcuchowych, to koniecznie weź udział w eksperckim szkoleniu online.

Tak, chcę obejrzeć szkolenie z transakcji łańcuchowych.

Import towarów – na czym polega?

Przez import towarów rozumiemy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej (art. 2 pkt 7 ustawy o VAT).

Import rozliczasz w państwie członkowskim, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej (art. 26a ust. 1 ustawy o VAT).

A więc import towarów musisz rozliczyć w Polsce, jeżeli przywieziesz towary spoza UE do Polski.

Import w transakcji łańcuchowej

Może się zdarzyć, że importujesz towary do Polski nie w ramach transakcji dwustronnej, lecz łańcuchowej.

W takim przypadku:

  • jeden z podmiotów w łańcuchu odpowiada za rozliczenie importu towarów w Polsce.
  • każdy z podmiotów w łańcuchu, który dokonuje dostawy musi ustalić, w którym państwie jego dostawa podlega opodatkowaniu.

Za rozliczenie VAT od importu towarów odpowiada zasadniczo podmiot składający zgłoszenie celne.

Dla dostawy dokonywanej przez ten podmiot przewidziano szczególną regulację:

W przypadku gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów jest terytorium państwa trzeciego, dostawę towarów dokonywaną przez podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej, który jest również podatnikiem z tytułu importu albo zaimportowania tych towarów, uważa się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego importu albo zaimportowania tych towarów.

Art. 22 ust. 4 ustawy o VAT.

Z regulacji tej wynika, że dostawa importera podlega opodatkowaniu w państwie UE, w którym został rozliczony import towarów.

W podanym przykładzie importerem jest drugi podmiot w łańcuchu. A zatem jego dostawa podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.

Co z dostawami poprzedzającymi import towarów?

Jeżeli Twoja dostawa poprzedza import towarów, to przyjmujemy, że nie podlega ona opodatkowaniu VAT w Polsce.

Dokonujesz bowiem dostawy towaru, który w momencie dostawy nie znajduje się na terytorium UE (nie jest tutaj dopuszczony do obrotu). Brak jest zatem podstaw do jego opodatkowania w Polsce.

Uznał tak przyładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych o sygn. 0112-KDIL1-3.4012.570.2021.2.MR oraz 0114-KDIP1-2.4012.1.2022.1.RM.

Chcesz przećwiczyć temat na przykładach?

Jeżeli zmagasz się z takimi transakcjami i chcesz opanować ich rozliczanie, to zapraszam Cię do obejrzenia mojego autorskiego szkolenia z transakcji łańcuchowych.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (2) Napisz komentarz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.