Jak wykazać import usług w deklaracji i JPK?

import usług JPK

Import usług podlega wykazaniu w JPK. Problematyczne jest to, że przewidziano dla niego dwie pozycje.

Czy wiesz w jakich przypadkach stosuje się każdą z nich?

Dwie pozycje dotyczące importu usług

W cz. ewidencyjnej JPK import usług wykazujemy w dwóch pozycjach:

 • K_27 (podstawa opodatkowania), K_28 (podatek należny);
 • K_29 (podstawa opodatkowania), K_30 (podatek należny).

Pozycjom tym odpowiadają w cz. deklaracyjnej pola od P_27 do P_30.

Co powinno być wskazane w tych pozycjach, wynika nam z:

Masz problemy z rozliczaniem importu usług?

Koniecznie weź udział w eksperckim szkoleniu online.

Szkolenie – import usług

Co wskazać w pozycjach K_29 oraz K_30?

W polach K_29 oraz K_30 wskazujemy wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego wynikającą z importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT.

Te dwa ostatnie fragmenty podkreślone przeze mnie są kluczowe dla rozstrzygnięcia co idzie do tych pozycji.

Kto jest podatnikiem podatku od wartości dodanej?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11 ustawy o VAT, podatek od wartości dodanej to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski.

A więc chodzi oczywiście o VAT nakładany w innych niż Polska państwach UE.

Natomiast podatnikiem podatku od wartości dodanej będzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w innym niż Polska państwie UE.

Nabywasz licencję na oprogramowanie do edytowania filmów. Sprzedającym jest podmiot z siedzibą w Niemczech posiadający niemiecki numer VAT UE.

W tej sytuacji mamy do czynienia z podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Czy podmiot spoza UE może być podatnikiem podatku od wartości dodanej?

Zwróć przy tym uwagę, że chodzi o podmiot prowadzący działalność gospodarczą w UE. Może być tak, że usługodawcą jest firma z siedzibą spoza UE, ale która wykonuje działalność gospodarczą w UE przy pomocy stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Taki podmiot również potraktowałbym jako podatnika podatku od wartości dodanej.

Nabywasz usługę wsparcia technicznego w związku z problemami ze sprzętem komputerowym. Usługa jest świadczona przez podmiot mający siedzibę w USA. Przy czym jest faktycznie realizowana przez pracowników tego podmiotu pracujących w biurze w Irlandii. Podmiot ten jest również zarejestrowany do VAT UE w Irlandii.

W takim przypadku również uznałbym, że usługodawcą jest podatnik podatku od wartości dodanej, mimo że ma on siedzibę poza UE. Świadczy on bowiem usługę ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii.

Czy rejestracja jako podatnik VAT UE ma znaczenie?

Pamiętaj również, że warunkiem uznania danego podmiotu za podatnika podatku od wartości dodanej nie jest to, aby był on zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Istotne jest czy prowadzi działalność na terytorium państwa UE innego niż Polska.

Nabywasz usługę doradztwa w zakresie marketingu od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w Holandii. Osoba ta nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE w tym państwie.

W takiej sytuacji usługodawcę uznamy za podatnika podatku od wartości dodanej. Decydujący jest tutaj bowiem fakt, że podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą w Holandii. Kwestia rejestracji do VAT UE nie ma znaczenia.

Usługi do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT

Nie każdą usługę nabytą od podatnika unijnego wykazuje się w polach K_29 oraz K_30.

Jak wskazałem bowiem wyżej, dotyczy to usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT.

Jest to przepis, który określa, iż miejscem opodatkowania usługi jest kraj siedziby usługobiorcy.

Nabywasz usługę konsultingową od podatnika z siedzibą we Francji. Ponieważ jako nabywca masz siedzibę w Polsce, to usługa podlega tutaj opodatkowaniu.

Jeżeli natomiast kraj opodatkowania usługi ustalisz na podstawie innej reguły, to import usług nie podlega wykazaniu w polach K_29 oraz K_30.

Reguły określające miejsce opodatkowania omawiam we wpisie Gdzie usługa podlega opodatkowaniu VAT.

Niemniej mogę tutaj wskazać, że reguły szczególne odnoszą się do usług:

 • związanych z nieruchomościami (art. 28e);
 • transportu pasażerów albo towarów (art. 28f);
 • wstępu na różnego rodzaju wydarzenia (art. 28g);
 • restauracyjnych i cateringowych (art. 28i);
 • krótkoterminowego wynajmu środków transportu (art. 28j);
 • turystyki (art. 28n).

Jeżeli więc w danym przypadku kraj opodatkowania usługi ustalasz w oparciu o któryś z ww. przepisów, to nie wykazujesz takiego importu usług w polach K_29 oraz K_30.

Nabywasz w biurze architektonicznym z siedzibą na Litwie (podatnik VAT UE) projekt hali magazynowej, która ma być wybudowana na nieruchomości w Polsce.

Usługa ta stanowi usługę związaną z nieruchomością, podlegającą opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 28e ustawy o VAT.

W takim przypadku nie wykażesz importu usług w polach K_29 oraz K_30, lecz w polach K_27 oraz K_28.

A zatem w pozycjach K_29 oraz K_30 wykażesz import usług pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch poniższych przesłanek:

 • usługę nabywasz od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w UE (podatnika podatku od wartości dodanej) oraz
 • kraj opodatkowania tej usługi określasz w oparciu o siedzibę usługobiorcy (tj. stosujesz art. 28b ustawy o VAT).

Co wskazać w pozycjach K_27 oraz K_28?

Natomiast w pozycjach K_27 oraz K_28 wykazujemy wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego wynikającą z importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT.

A zatem w tych polach wskazujemy każdy import usług, który nie podlega wykazaniu w polach K_29 oraz K_30.

Tym samym w tych pozycja wskażesz import usług:

 • od podatników spoza UE (jeżeli usługa nie jest prowadzona ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w UE). W tym przypadku nie ma znaczenia na podstawie której reguły określasz kraj opodatkowania usługi;
 • od podatników unijnych, jeżeli kraju opodatkowania nie wyznacza miejsce siedziby usługobiorcy (tj. gdy stosujesz przepis inny niż art. 28b ustawy o VAT).

Wykupujesz reklamę internetową na portalu prowadzonym przez firmę z USA (podmiot ten nie prowadzi działalności w UE).

W takim przypadku jest to import usług od podatnika spoza UE, a więc wykażesz go w poz. K_27 oraz K_28.

Wynajmujesz samochód od podatnika z siedzibą w Czechach (nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce). Wynajem trwa 7 dni. Pojazd otrzymujesz do użytkowania w Polsce.

Jest to usługa podlegająca opodatkowaniu w miejscu, w którym pojazd jest faktycznie oddawany do dyspozycji usługobiorcy. Nie stosujemy więc art. 28b, lecz art. 28j ust. 1 ustawy o VAT.

A więc import usług podlega wykazaniu w poz. K_27 oraz K_28.

W systemie księgowym nie mam numerów pól JPK – jak wykazać import usług w prawidłowej pozycji?

Powyżej odwołuję się do pól zawartych w JPK.

Przy czym z reguły, interfejs w systemie księgowym nie pokazuje tych pól.

Najczęściej w systemach księgowych spotykam się z dwoma oznaczeniami, tj.:

 • import usług art. 28b – dla oznaczenia tego co kwalifikuje się do pól K_29 oraz K_30;
 • import usług – dla oznaczenia tego co kwalifikuje się do pól K_27 oraz K_28.

Jeżeli w Twoim systemie księgowym stosowane są inne oznaczenia, to poproś dostawcę oprogramowania żeby wyjaśnił Ci w jaki sposób prawidłowo oznaczyć dany import usług.

Deklaracje VAT-8 oraz VAT-9M

Tylko czynni podatnicy VAT wykazują import usług w JPK.

Jeżeli jesteś podatnikiem zwolnionym z VAT, to import usług wykazujesz w deklaracji VAT-8 lub VAT-9M.

Sposób wykazywania importu usług w tych deklaracjach opisałem w artykule Import usług u podatnika zwolnionego z VAT.

Podatek naliczony

Jeżeli jesteś czynnym podatnikiem VAT i wykorzystujesz nabytą usługę do celów działalności opodatkowanej, to przysługuje Ci prawo do odliczenia.

Kwotę podatku naliczonego stanowi w takim przypadku kwota podatku należnego wykazana w JPK z tytułu importu usług (art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o VAT).

Wówczas zapisy dotyczące importu usług uwzględniasz zarówno w ewidencji sprzedaży (podatek należny) jak i w ewidencji zakupów (podatek naliczony).

O zasadach odliczania VAT przy imporcie usług pisałem szczegółowo w artykule Kiedy import usług jest neutralny w VAT.


Zdjęcie tytułowe autorstwa SigmundUnsplash.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (10) Napisz komentarz

 1. Super Pan opisuje problemy , jednocześnie opiera je na fajnych przykładach – takich do zrozumienia.

  Odpowiedz

 2. Dzień dobry,
  proszę o podpowiedż w jakich pozycjach powinnam ująć fakturę za CHatGPT z USA ( dostęp do portalu w danym miesiącu).

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.