Kiedy transport niebędący międzynarodowym korzysta ze stawki 0%?

Ze stawki 0% korzystać może również transport niebędący międzynarodowym, tj.:

 • krajowy;
 • wewnątrzunijny lub
 • realizowany w całości poza Polską.

Przejdź przez opisane w artykule 4 kroki, a dowiesz się czy Twoja usługa transportowa korzysta z preferencji.

Krok 1 – Sprawdź czy nie wykonujesz usługi transportu międzynarodowego

Ten artykuł dotyczy usług transportowych, które nie wypełniają definicji transportu międzynarodowego (transport niebędący międzynarodowym). Dlatego najpierw przeczytaj wpis pt. Stawka 0% w transporcie międzynarodowym towarów.

Jeżeli ustalisz, że wykonywany przez Ciebie transport nie stanowi usługi transportu międzynarodowego, to możesz przejść do kolejnych kroków.

Krok 2 – Zweryfikuj czy wykonujesz usługę podlegającą opodatkowaniu w Polsce

W każdym przypadku, zanim zaczniesz sprawdzanie właściwej stawki VAT, wpierw musisz zweryfikować czy usługa podlega opodatkowaniu w Polsce.

Jeśli podlega ona opodatkowaniu poza Polską, to nie ustalasz dla niej stawki VAT. Opodatkowujesz ją w tym państwie albo stanowi ona dla Ciebie tzw. eksport usług.

Aby zbadać, gdzie usługa podlega opodatkowaniu, ustal czy Twoim klientem jest inny przedsiębiorca, czy też osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.

Twój klient to inny przedsiębiorca (firma)

Jeżeli Twoim klientem jest inna firma, to z zasady stosujemy regułę ogólną przewidzianą w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nią usługa podlega VAT w państwie gdzie siedzibę ma usługobiorca.

Wykonujesz transport z Polski do Francji, który jest częścią transportu międzynarodowego na rzecz klienta z siedzibą we Francji (towary są dalej transportowane do USA). Usługa nie podlega VAT w Polsce i stanowi dla Ciebie tzw. eksport usług.
Transportujesz towary z Niemiec do Kanady. Twój klient to firma z Polski. Podlega ona zatem VAT w Polsce.

Może tutaj wystąpić jeden wyjątek. Jeżeli:

 • Twoim klientem jest podmiot z siedzibą poza UE oraz
 • transport jest wykonywany w całości w Polsce

– to zastosowanie znajduje art. 28f ust. 1a pkt 2 ustawy o VAT. Nakazuje on opodatkować takie świadczenie w Polsce. Zatem mimo, że Twoim klientem jest podmiot spoza UE, to zastosowanie znajduje odpowiednia w Polsce stawka VAT (nie ma eksportu usług).

Dla Firmy z Rosji wykonujesz transport towarów z Bydgoszczy do Terespola. Usługa podlega VAT w Polsce.

Twój klient to podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej

Jeżeli natomiast wykonujesz transport dla np. konsumenta, to z zasady podlega on opodatkowaniu w krajach, w których odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Wynika to z art. 28f ust. 2 ustawy o VAT.

Polska firma transportowa na zlecenie konsumenta z Węgier świadczy usługę przewozu towarów z Węgier do Turcji. Usługa podlega VAT na Węgrzech i w Turcji (stosownie do odległości przebytych w tych państwach). Podziału w takim przypadku dokonujemy wg klucza kilometrowego.

Tutaj jednak także mamy jeden wyjątek. Przewidziany on jest w art. 28f ust. 3 ustawy o VAT i dotyczy transportu, który rozpoczyna się i kończy na terytorium dwóch różnych państw UE. W takim przypadku usługa podlega VAT w państwie, w którym rozpoczął się transport.

Konsument z Polski zamówił u Ciebie usługę transportu towarów z Czech do Niemiec. Usługa podlega VAT w Czechach.

W takim przypadku pokonane odległości nie mają żadnego znaczenia.

Jeżeli po przeprowadzeniu kroku 2 ustalisz, że wykonywana przez Ciebie usługa transportu towarów podlega VAT w Polsce, to przejdź do kroku 3.

Krok 3 – sprawdź czy trasa, którą realizujesz objęta jest preferencją

Trasy, które mogą korzystać ze stawki 0% wymienione są w §6 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Przebiegają one w całości:

 • na terytorium Polski;
 • na terytorium UE (między dwoma różnymi państwami UE);
 • poza terytorium Polski na odcinku z państwa UE innego niż Polska do państwa poza UE;
 • poza terytorium Polski na odcinku z państwa spoza UE do państwa UE innego niż Polska.

Transport przebiegający w całości w Polsce albo na terytorium UE

Jeżeli realizujesz trasę przebiegającą w całości na terytorium Polski albo UE, to nie spełnia ona definicji transportu międzynarodowego.

Możesz jednak korzystać ze stawki 0% jeżeli odcinek ten stanowi część transportu międzynarodowego. Dotyczy to sytuacji, gdy np. pozostałą część transportu wykonuje inny przewoźnik lub spedytor.

Wykonujesz usługę transportu towarów z portu w Gdańsku do Krakowa. Twój odcinek jest elementem większej całości – przywozu towarów z Chin.
Realizujesz transport towarów z Polski do Francji. Wykonywany przez Ciebie odcinek jest częścią transportu tych towarów do USA.

W przypadku transportu w całości na terytorium UE, jego rozpoczęcie i zakończenie musi mieć miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw UE. Jest to tzw. wewnątrzwspólnotowa usługa transportu towarów. W przeciwnym wypadku nie możesz skorzystać ze stawki 0%.

Wykonujesz transport towarów wyłącznie na odcinku w Niemczech. Jest to element transportu towarów z Polski do Szwajcarii. W takiej sytuacji nie możesz korzystać ze stawki 0%.

Pamiętaj, że wykonywany przez Ciebie transport musi być elementem większej całości – transportu międzynarodowego. Jeżeli cały transport obejmuje tylko ten odcinek, to nie możesz korzystać ze stawki 0%.

Świadczysz usługę transportu towarów z Warszawy do Wrocławia. Towary nie są nigdzie dalej przewożone. Nie możesz tutaj skorzystać ze stawki 0%.
Wykonujesz transport towarów z Węgier do Polski i towary są transportowane tylko na tej trasie. W tym przypadku również nie możesz korzystać ze stawki 0%.

Transport wykonywany z kraju UE – poza UE lub odwrotnie

Ze stawki 0% możesz skorzystać jeśli wykonujesz przewóz towarów z państwa UE innego niż Polska do kraju spoza UE (jeżeli realizujesz go w całości poza Polską).

np. transportujesz towary z Hiszpanii do Argentyny.

Przysługuje Ci ona również jeśli przywieziesz towary z kraju spoza UE do państwa UE innego niż Polska (jeżeli wykonujesz transport w całości poza Polską).

np. wykonujesz usługę transportu towarów z Indii do Włoch.

W takim przypadku usługa ta nie musi być elementem transportu międzynarodowego. Stawka 0% przysługuje Ci zatem w każdym przypadku, gdy realizujesz transport na ww. trasach.

Jeżeli wykonujesz transport towarów na jednej z ww. tras, to przejdź do 4 kroku.

Krok 4 – zgromadź odpowiednie dokumenty

Jeśli realizujesz transport na ww. trasach, to możesz zastosować stawkę 0% pod warunkiem, że posiadasz odpowiednie dokumenty wymienione w art. 83 ust. 5 ustawy o VAT.

Są to te same dowody, które są wymagane przy transporcie międzynarodowym.

W każdym przypadku musisz posiadać:

 • list przewozowy lub dokument spedytorski. Gdy wykonujesz transport w całości na odcinku w Polsce albo w UE, to list przewozowy musi potwierdzać, że Twój odcinek jest elementem transportu międzynarodowego.
 • fakturę wystawioną przez przewoźnika lub spedytora.

Dodatkowy dowód wymagany jest, jeżeli transportowane towary są importowane. Wówczas oprócz ww. dokumentów posiadać musisz również dokument potwierdzony przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

Jak czytać dokument celny opisuję w artykule pt. Stawka 0% w transporcie międzynarodowym towarów.

Co jeśli wykonuję transport w całości poza UE?

Jak zapewne udało Ci się odnotować, w kroku 3 nie wymieniłem usługi transportowej realizowanej w całości poza UE.

Co zatem w przypadku, gdy na rzecz klienta z Polski wykonujesz usługę transportu towarów z:

 • Kanady do USA;
 • Chin do Tajwanu;
 • Ukrainy do Rosji itp.?

Wówczas stosujemy art. 28f ust. 1a pkt 1 ustawy o VAT. Stanowi on, że jeśli:

 • naszym klientem jest firma z siedzibą w Polsce oraz
 • transport towarów jest wykonywany w całości poza terytorium UE

– to usługa nie podlega VAT w Polsce.

Jest to bardzo specyficzna sytuacja. Twoim klientem jest polska firma, ale usługa nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (15) Napisz komentarz

 1. Witam , Proszę o pomoc oraz informacje na temat zastosowania stawki Vat 0% w poniższych przypadkach dotyczących transportu.
  1) polski kontrahent , transport towarów z kraju UE do UE
  2() Polski kontrahent ) transport towarów z kraju UE do kraju poza UE
  3) kontrahent z siedziba w UE, transport z kraju UE do kraju poza UE
  4) Kontrahent z siedziba poza UE , transport z kraju UE do UE
  5) Kontrahent z siedzibą w EU , transport z UE poza UE
  Proszę o w jakich przypadkach można zastosować stawkę Vat = 0%.

  Odpowiedz

 2. Witam,
  czyli wykonując transport dla kontrahenta ze Szwajcari ale trasa jest wyłącznie na Terytorium UE (Niemcy – Hiszpania) to np ona opadtkowaniu?

  Odpowiedz

 3. Trasa Szwecja – Norwegia. Fakturę wystawia polski przewoźnik na polskiego klienta. Nie ma żadnych dokumentów poza CMR, bez pieczątek, podpis odbiorcy to tylko zygzak. Ja uważam, że US może to kwestionować. Jak udokumentować 0%, żeby było prawidłowo? Przewoźnik upiera się, że wystarczy ta CMR, ale z niej nic nie wynika. Tylko adresy i parafki z datą./

  Odpowiedz

  • Pani Moniko, do stawki 0% faktycznie wystarczy faktura + list przewozowy. Niemniej jednak musi z niego jednoznacznie wynikać, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim. Pytanie czy z tego CMR faktycznie wynikają te dane.

   Odpowiedz

 4. Co w przypadku jeśli firma z siedzibą w polsce zleca transport z Chin do Stanów firmie z siedzibą w Stanach? Czy firma z Polski powinna zapłacić Vat w Polsce od tego zlecenia?

  Odpowiedz

 5. Dzień dobry,
  Wykonuję usługę transportu dla klienta nieprowadzącego działalności gospodarczej z Wielkiej Brytanii do Polski. Czy stawka VAT na odcinku Polskim powinna być ze stawka 0% a na trasie na terenie UK -NP( opodatkowanie w Wielkiej Brytanii) ?
  Monika

  Odpowiedz

 6. Dzień dobry,
  Mam pytanie, pracuje w polskiej firmie spedycyjnej. Spedytor zorganizował transport dla polskiego kontrahenta. Transport z GB do PL, z odprawą fiskalną w DE. Przewoźnik wystawił FV za usługę transportową ze stawką VAT 23%. Czy poprawnie? FV za usługę spedycyjną mogę wystawić ze stawką VAT 0% czy jednak 23%?

  Odpowiedz

  • Pani Emilio, do spedycji również można stosować stawkę 0% – jeżeli spełnia warunki do jej uznania za transport międzynarodowy, na trasie GB-PL te warunki są spełnione. Być może jednak kontrahent zastosował 23% ponieważ nie miał dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0%.

   Odpowiedz

 7. Dzień dobry,
  jaką stawką należy opodatkować transport świadczony przez polską firmę dla polskiego zleceniodawcy odbywający się na trasie DE /załadunek/- DE /rozładunek1/ – CH /rozładunek2/ – IT /rozładunek3/?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.