Kiedy transport towarów podlega VAT w Polsce?

We wpisie wyjaśniam w jakich przypadkach transport towarów podlega opodatkowaniu w Polsce.

We wpisie odnoszę się wyłącznie do przypadków, gdy usługi są świadczone na rzecz innych podatników (przedsiębiorców). Zakładam też, że nie są wykonywane dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej tych podmiotów.

Miejsce opodatkowania usługi – co oznacza w praktyce?

Ponieważ VAT jest podatkiem terytorialnym, to w ustawie o VAT zawarto zasady określające, w którym państwie usługi podlegają opodatkowaniu.

W zasadzie przy każdej transgranicznej usłudze, powinniśmy przeanalizować czy faktycznie miejscem jej opodatkowania jest Polska.

Dopiero jeśli okaże się że tak, to ustalamy według jakiej stawki opodatkować usługę (i czy np. znajduje zastosowanie stawka VAT 0%).

Poniżej przedstawiam zasady, według których ustalisz czy wykonywana przez Ciebie usługa podlega VAT w Polsce.

Krok 1 – zweryfikuj czy usługa stanowi transport towarów czy spedycję

Organy przyjmują, że tam gdzie przepisy literalnie odwołują się do transportu, to nie znajdują one zastosowania do usług spedycji.

Przykładem takich przepisów są regulacje określające miejsce opodatkowania usług.

A zatem w pierwszym kroku sprawdź czy usługa stanowi;

 • transport towarów albo
 • spedycję.

We wpisie odnoszę się odrębnie do obu typów usług.

Transport towarów – kraj opodatkowania usług

Jeżeli wykonywana przez Ciebie usługa stanowi transport towarów, to kolejnym krokiem jest sprawdzenie na czyją rzecz usługę tę wykonujesz.

A więc czy realizujesz ją na rzecz

 • innego podatnika (przedsiębiorcy), czy też
 • konsumenta.

We wpisie odnoszę się jedynie do przypadków, gdy nabywcą usługi jest inny podatnik (przedsiębiorca).

Transport towarów na rzecz podatnika

Jeżeli Twoim klientem jest podatnik, to musisz zweryfikować, w którym państwie posiada on siedzibę działalności gospodarczej.

A więc weryfikujesz czy ma siedzibę w:

 • Polsce;
 • w innym niż Polska państwie UE;
 • w państwie spoza UE.

Transport towarów na rzecz podatnika z Polski

Jeżeli Twoim klientem jest podatnik z siedzibą w Polsce, to zweryfikuj czy nie wykonujesz transportu, który odbywa się w całości poza UE.

Transport towarów na rzecz podatnika z Polski w całości poza UE

Jeżeli transport realizujesz w całości poza UE, to w takim przypadku zastosowanie znajduje art. 28f ust. 1a pkt 1 ustawy o VAT.

Z regulacji tej wynika, że usługa transportowa podlega VAT poza UE.

Wykonujesz na rzecz klienta z Polski usługę transportu towarów z Chin do USA.

W takim przypadku usługa nie podlega VAT w Polsce. Dla klienta wystawiasz fakturę bez podatku VAT.

Transport towarów na rzecz podatnika z Polski na innych trasach

Jeżeli natomiast transport na rzecz podatnika z Polski realizujesz na innych niż ww. trasach, to usługi te podlegają VAT w Polsce, na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z tą regulacją, usługi podlegają opodatkowaniu w państwie siedziby usługobiorcy.

Na rzecz klienta z siedzibą w Polsce wykonujesz usługi transportu towarów na trasach z:

 • Turcji do Czech (spoza UE do UE);
 • Ukrainy do Polski (spoza UE do Polski);
 • Polski do Wielkiej Brytanii (z Polski poza UE);
 • Polski do Niemiec (z Polski do UE);
 • Holandii do USA (z UE poza UE);
 • Belgii do Francji (w całości w UE);
 • Gdańska do Krakowa (w całości w Polsce).

We wszystkich tych przypadkach, usługi podlegają VAT w Polsce (ponieważ w Polsce siedzibę ma usługobiorca).

Transport towarów na rzecz podatnika z innego niż Polska państwa UE

Jeżeli Twoim klientem jest podatnik z innego niż Polska państwa UE, to usługi podlegają VAT w państwie, w którym ma siedzibę usługobiorca (na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT).

Nie ma w tym przypadku znaczenia na jakiej trasie odbywa się transport.

Na rzecz klienta z siedzibą w Danii wykonujesz usługi transportu towarów z:

 • Chin do USA (w całości poza UE)
 • Turcji do Czech (spoza UE do UE);
 • Ukrainy do Polski (spoza UE do Polski);
 • Polski do Wielkiej Brytanii (z Polski poza UE);
 • Polski do Niemiec (z Polski do UE);
 • Holandii do USA (z UE poza UE);
 • Belgii do Francji (w całości w UE);
 • Gdańska do Krakowa (w całości w Polsce).

W każdym z tych przypadków usługi podlegają VAT w Danii. Ponieważ w tym państwie siedzibę ma usługobiorca.

Transport towarów na rzecz podatnika spoza UE

Jeżeli wykonujesz transport towarów na rzecz podatnika spoza UE, to musisz zweryfikować czy transport odbywa się w całości w Polsce, czy też na innej trasie.

Transport towarów na rzecz podatnika spoza UE na trasie w całości w Polsce

Jeżeli transport odbywa się w całości w Polsce, to usługa podlega opodatkowaniu w Polsce, na podstawie art. 28f ust. 1a pkt 2 ustawy o VAT.

Na rzecz kontrahenta z siedzibą w Wielkiej Brytanii wykonujesz transport towarów z Warszawy do Krakowa (w całości w Polsce).

W takim przypadku usługa podlega opodatkowaniu w Polsce. Musisz więc ustalić stawkę VAT właściwą dla tej usługi (w niektórych przypadkach można zastosować stawkę VAT 0%).

Transport towarów na rzecz podatnika spoza UE na innych trasach

Jeżeli natomiast transport odbywa się na innej trasie niż wyżej wymieniona, to usługa podlega VAT w państwie, w którym siedzibę ma usługobiorca (na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT).

Na rzecz kontrahenta z siedzibą w Kanadzie wykonujesz transport towarów na trasach z:

 • Chin do USA (w całości poza UE)
 • Turcji do Czech (spoza UE do UE);
 • Ukrainy do Polski (spoza UE do Polski);
 • Polski do Wielkiej Brytanii (z Polski poza UE);
 • Polski do Niemiec (z Polski do UE);
 • Holandii do USA (z UE poza UE);
 • Belgii do Francji (w całości w UE).

We wszystkich tych przypadkach, usługi podlegają VAT w Kanadzie. A więc w państwie, w którym siedzibę ma usługobiorca.

Usługi spedycji – kraj opodatkowania usług

Dla usług spedycji nie przewidziano żadnych szczególnych regulacji w zakresie miejsca ich opodatkowania.

A zatem stosujemy regułę ogólną z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT – a więc usługa podlega VAT w państwie, w którym siedzibę ma usługobiorca.

Wykonujesz usługi spedycji na rzecz klientów z siedzibą w Polsce, Niemczech lub Norwegii. Usługi te realizujesz na trasach z:

 • Chin do USA (w całości poza UE)
 • Turcji do Czech (spoza UE do UE);
 • Ukrainy do Polski (spoza UE do Polski);
 • Polski do Wielkiej Brytanii (z Polski poza UE);
 • Polski do Niemiec (z Polski do UE);
 • Holandii do USA (z UE poza UE);
 • Belgii do Francji (w całości w UE);
 • Gdańska do Krakowa (w całości w Polsce).

Jeżeli Twoim klientem jest podatnik z siedzibą w:

 1. Polsce – to usługi podlegają VAT w Polsce;
 2. Niemczech – to podlegają opodatkowaniu w Niemczech;
 3. Norwegii – to podlegają VAT w Norwegii.

W pierwszym przypadku, musisz ustalić stawkę VAT właściwą dla usługi.

W przypadku 2 i 3, nie opodatkowujesz usługi w Polsce.

Usługa podlega VAT w Polsce – co dalej?

Jeżeli usługa podlega VAT w Polsce, to musisz ją opodatkować według właściwej stawki VAT.

W ustaleniu stawki mogą Tobie pomóc następujące artykuły na blogu:

Usługa podlega VAT poza Polską – co dalej?

Jeżeli usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce, to nie stosujesz żadnej krajowej stawki VAT (ani stawki 0%).

W takim przypadku, świadczenie stanowi tzw. eksport usług.

Wystawiasz fakturę bez stawki i kwoty podatku. Najczęściej z oznaczeniem „NP”.

sposób dokumentowania tego typu transakcji przedstawiam w artykule Faktury dokumentujące transakcje niepodlegające VAT w Polsce (VAT NP).


Zdjęcie tytułowe autorstwa Marcin JozwiakUnsplash.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.