Nota korygująca

nota korygujaca

Nota korygująca to dokument, który możemy wystawić jeśli faktura pierwotna zawiera błędy.

Jednym ze sposobów na korygowanie błędów jest wystawienie faktury korygującej. Przy czym wystawić ją może wyłącznie sprzedający.

Dopuszczalne jest jednak korygowanie niektórych błędów faktury przez kupującego. Służy do tego właśnie nota korygująca.

Wpis zgodny ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 1 stycznia 2022 r.

Czy nabywca musi wystawić notę korygującą?

Przepisy dają nabywcy jedynie taką możliwość, nie ma on jednak obowiązku wystawiania noty korygującej. Skorygowanie błędów to obowiązek wystawcy faktury, który dokonuje tego przez wystawienie faktury korygującej.

Strony mogą się jednak umówić, że to nabywca skoryguje błąd przez wystawienie noty korygującej.

Podstawa prawna: art. 106k ust. 1 ustawy o VAT.

Jakie błędy można skorygować notą korygującą?

Nie wszystko możesz poprawić przez wystawienie noty korygującej. Nie wolno jej wystawić w celu skorygowania danych przewidzianych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT. Są to dane faktury określające:

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową netto;
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen nieuwzględnionych w cenie jednostkowej netto;
 • wartość sprzedaży netto;
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na stawki;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na stawki;
 • kwotę należności ogółem.

Zatem generalnie notą korygującą nie możesz skorygować danych określających wartość transakcji.

Możesz natomiast za jej pomocą skorygować:

 • błędne dane identyfikujące strony transakcji (ich nazwy, adresy, NIP itp.),
 • dodać adnotacje wymagane przepisami prawa (np. „mechanizm podzielonej płatności” albo „metoda kasowa”),
 • czy też poprawić datę sprzedaży lub datę wystawienia faktury.

Podstawa prawna: art. 106k ust. 1 ustawy o VAT.

Czy nota musi zostać zaakceptowana przez sprzedającego, aby wywołała skutek?

Nota korygująca musi zostać zaakceptowana przez wystawcę faktury. Jeżeli takiej akceptacji nie będzie, to nie wywoła ona skutku – nie możemy wtedy uznać, że faktura została skorygowana.

Podstawa prawna: art. 106k ust. 2 ustawy o VAT.

Jakie elementy powinna zawierać nota korygująca?

Nota korygująca powinna zawierać:

 • wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
 • numer kolejny i datę jej wystawienia;
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich adresy, numery VAT (NIP) oraz datę sprzedaży;
 • dane faktury korygowanej (jej numer i data wystawienia);
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Podstawa prawna: art. 106k ust. 3 ustawy o VAT.

Czy sprzedający może wystawić notę korygującą?

Jedynym uprawnionym do wystawienia noty korygującej jest nabywca towarów lub usług.

Wystawca faktury koryguje ją przez wystawienie faktury korygującej.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (17) Napisz komentarz

 1. W przypadku gdy towar nabył kontrahent B a faktura została wystawiona na podmiot C. Czy w takiej sytuacji podmiot B może wystawić notę korygującą do sprzedawcy i skorygować błędne dane tj. nazwę firmy, adres, nr NIP ?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  • Nie można zmienić notą korygującą nabywcy (tj. dokonać zmiany podmiotu na inny). Dopuszczalna jest zasadniczo jedynie zmiana różnego rodzaju pomyłek w NIP, adresie, czy nazwie.

   Odpowiedz

   • Dziękuję za odpowiedź.
    Kilkukrotnie dzwoniąc oraz zadając pytanie e-mail do Krajowej Informacji Skarbowej, otrzymywałam odpowiedź że notą korygującą można poprawić podmiot, jeżeli faktura i towar trafiły do poprawnego nabywcy. Jednakże na formach podatkowych są podawane różne wersje. Chyba najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wystawienie faktury korygującej na dane 🙂
    Pozdrawiam

    Odpowiedz

    • Faktury korygującej nikt nie podważy. Jeżeli chodzi o notę, zależy kto będzie nas sprawdzał 😉 Jest Pani kolejną osobą, która mi mówi, że na infolinii zajmują takie stanowisko. Trzeba jednak pamiętać, że taka rozmowa nie daje nam oczywiście żadnej ochrony. W takich sytuacjach moim zdaniem lepiej celować w pewne rozwiązania 🙂 Pozdrawiam!

     Odpowiedz

 2. Co w przypadku gdy NIP nabywcy na fakturze jest prawidłowy a jest błędna nazwa Odbiorcy. Czy można taki błąd również skorygować poprzez wystawienie noty korygującej czy lepiej wystawić fakturę korygującą?

  Odpowiedz

  • Pani Sylwio, nabywca może to skorygować wystawiając notę korygującą. Oczywiście jeśli dostawca zaakceptuje notę. Może też taki błąd skorygować dostawca wystawiając fakturę korygującą.

   Odpowiedz

 3. W Październiku otrzymaliśmy fakturę od koncernu paliwowego z błędnym numerem rej. pojazdu, następnie wystawiliśmy notę korygującą i wysłaliśmy do klienta. Klient nie odesłał nam noty korygującej tylko przysłał fakturę korygującą z datą listopadową. Jak to prawidłowo zaksięgować w księgach handlowych.

  Odpowiedz

  • Pani Sylwio, nr rejestracyjny pojazdu nie jest elementem obowiązkowym faktury. A zatem takiej korekty nie trzeba ujmować w ewidencji zakupów prowadzonej dla potrzeb VAT.

   Odpowiedz

    • Trudno podać podstawę prawną dla obowiązku, który nie istnieje 🙂

     Ale można ewentualnie podać art. 106e ust. 1 ustawy o VAT oraz przepisy rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur – z których to regulacji nie wynika obowiązek wskazywania nr rejestracyjnego pojazdu.

     Odpowiedz

     • Bardzo dziękuję za odpowiedź.
      Pana wiedza i pomoc jest bezcenna.

      Pozdrawiam

 4. Czy jak wystawiłam faturę z błędą formą płatności. Zamiast karty płatniczej wybrałam kartę podarunkową. To czy wystarczy poprawić to notą korygującą?

  Odpowiedz

 5. Witam. Czy nabywca może wystawić notę korygującą na błędnie wpisaną datę wystawienia faktury, data sprzedaży się zgadza? Co sprzedawca powinien zrobić z tą notą korygującą, czy powinien zmienić datę na fakturze? Czy stanowi to dla niego jakiś problem i jakie są ewentualne konsekwencje?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.