Pakiet e-commerce – kogo dotyczy?

e_commerce

Od 1 lipca 2021 r. wejdzie w życie pakiet e-commerce.

Jesteś polskim podatnikiem i zastanawiasz się czy te regulacje Cię dotyczą?

Ten wpis pomoże Ci to ustalić. 🙂

Czym jest pakiet e-commerce?

Pakiet e-commerce to rozwiązania wprowadzane w całej UE, których celem jest przede wszystkim:

 • uszczelnienie VAT w zakresie sprzedaży towarów importowanych spoza UE oraz
 • uproszczenie rozliczania VAT przez podatników unijnych z tytułu świadczeń wykonywanych na rzecz konsumentów w UE.

Gdzie znajdę przepisy regulujące pakiet e-commerce?

W obrębie prawa UE przepisy pakietu e-commerce wprowadzone zostały:

Dwa pierwsze akty prawne dokonały zmian w dyrektywie VAT. Pamiętaj, że podatnicy nie stosują przepisów dyrektywy VAT. Jest ona skierowana do państw członkowskich UE i zobowiązuje je do wprowadzenia uregulowań krajowych realizujących cele nią określone.

Obecnie trwają w Polsce prace legislacyjne nad ustawą, która ma wprowadzić odpowiednie przepisy krajowe. Na moment publikacji tego wpisu ustawa została uchwalona przez Sejm, a prace toczą się jeszcze w Senacie.

Pamiętaj natomiast, że podatnicy zobowiązani są stosować się do uregulowań zawartych w unijnych rozporządzeniach wykonawczych. Wskazane wyżej rozporządzenie wykonawcze nr 2019/2026 dokonało odpowiednich zmian w rozporządzeniu wykonawczym 282/2011. Przepisy te, jako podatnicy, musimy stosować wraz z przepisami polskiej ustawy o VAT.

Materiały przydatne przy interpretacji przepisów

Jeżeli masz to nieszczęście i pakiet e-commerce Cię dotyczy, 😉 to przy interpretacji przepisów warto posłużyć się poniższymi materiałami.

Notami wyjaśniającymi w sprawie przepisów dotyczących VAT w handlu elektronicznym wydanymi przez unijną Dyrekcję Generalną ds. Podatków i Unii Celnej. Opublikowano je we wrześniu 2020 r. i zawarto opis regulacji wprowadzonych w całej UE.

Pomocne może być dla Ciebie również uzasadnienie do projektu ustawy z 13 kwietnia 2021 r., który trafił pod obrady Sejmu.

Łącznie ponad 270 stron do przestudiowania. 🙂

Od kiedy zmiany wchodzą w życie?

Zmiany wejdą w życie od 1 lipca 2021 r.

Kogo dotyczą zmiany?

Przepisy pakietu e-commerce nie dotyczą wszystkich podatników działających w branży e-commerce. Na szczęście. 😉

Wpis ten ma Ci pomóc ustalić czy te zmiany Cię dotyczą.

Przy czym w ramach dzisiejszego artykułu analizuję te regulacje jedynie z perspektywy podatników VAT mających siedzibę w Polsce i nieposiadających stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w innym państwie UE.

Sprawdź czy zmiany dotyczą Ciebie

Czy wykonujesz transakcje objęte pakietem e-commerce?

W pierwszej kolejności odpowiedz na pytanie czy:

 1. wykonujesz usługi na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (np. konsumentów mieszkających w innych państwach UE);
 2. sprzedajesz towary na rzecz konsumentów mieszkających w UE albo podmiotów nierozliczających WNT, a towary są transportowane między dwoma państwami UE;
 3. sprzedajesz towary na rzecz konsumentów mieszkających w UE albo podmiotów nierozliczających WNT, a towary są transportowane spoza UE do państwa w UE;
 4. prowadzisz interfejs elektroniczny taki jak platforma handlowa lub portal.

Jeżeli na którekolwiek z ww. pytań udzieliłeś odpowiedzi TAK, to przejdź do kolejnych części wpisu.

Jeżeli natomiast na żadne z tych pytań nie udzieliłeś odpowiedzi twierdzącej, to w zasadzie pakiet e-commerce nie powinien Cię dotyczyć. 🙂

Wykonuję usługi na rzecz podmiotów niebędących podatnikami

To, że wykonujesz usługi np. na rzecz konsumentów w innych państwach UE nie oznacza automatycznie, że pakiet e-commerce nakłada na Ciebie jakiekolwiek dodatkowe obowiązki.

W ramach jego regulacji wprowadzono przepisy, które mają pomóc unijnym podatnikom rozliczyć VAT w przypadkach, gdy miejscem opodatkowania usługi jest państwo UE, w którym nie mają oni siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli zatem masz siedzibę w Polsce i wykonujesz usługi na rzecz konsumentów, które podlegają VAT w Polsce, to pakiet e-commerce Cię nie dotyczy.

Sprzedajesz licencję na oprogramowanie osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która mieszka w Polsce. Jest to usługa elektroniczna, która podlega VAT w państwie, gdzie mieszka konsument. Masz jednak w Polsce siedzibę, a zatem rozliczasz VAT od tej transakcji w składanym w Polsce JPK.

Z pakietu e-commerce możesz skorzystać jeżeli wykonasz analogiczną usługę na rzecz konsumenta z innego państwa UE.

Sprzedajesz kursy online w j. angielskim. Twoimi klientami są również konsumenci z innych niż Polska państw UE. Usługi te podlegają VAT w państwach UE, w których ci konsumenci mieszkają.

Pakiet e-commerce wprowadza procedurę unijną, która pozwoli Ci rozliczyć VAT od takich transakcji w deklaracji składanej w Polsce.

Dla kogo nowe przepisy stanowią uproszczenie?

Dotychczas taka procedura dotyczyła wyłącznie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.

Od 1 lipca zostanie ona rozszerzona na innego typu usługi.

Jesteś architektem i wykonujesz na rzecz konsumentów projekty domów, które dotyczą konkretnych nieruchomości położonych w różnych krajach UE. Usługa taka podlega VAT w państwach, w których te nieruchomości są położone.

Do końca czerwca 2021 r. architekt z ww. przykładu musi się zarejestrować do VAT w państwach gdzie leżą te nieruchomości i rozliczyć VAT zgodnie z przepisami tam obowiązującymi. Utrudnia to świadczenie takich usług w całej UE.

Od 1 lipca 2021 r. taki architekt będzie mógł skorzystać z procedury unijnej i rozliczy VAT od takich transakcji w deklaracji składanej w Polsce.

Jakiego typu usług dotyczą te regulacje opisałem w artykule Usługi objęte pakietem e-commerce.

Jak skorzystać z procedury unijnej w przypadku usług opisałem w artykule Procedura unijna (OSS).

Sprzedaję towary na rzecz konsumentów albo podmiotów nierozliczających WNT, a towary są transportowane między dwoma państwami UE

Chodzi tutaj o sytuacje, gdy masz klienta w innym niż Polska państwie UE i sprzedajesz na jego rzecz towary. Są one transportowane z Polski do tego innego państwa UE.

Nabywca natomiast jest konsumentem albo podmiotem niezobowiązanym do rozliczenia WNT (np. wykonującym w tym państwie UE wyłącznie czynności zwolnione z VAT).

Handlujesz towarami za pośrednictwem Amazona. Sprzedaż jest realizowana dla konsumentów w Niemczech, a towary są wysyłane z Twojego magazynu w Polsce bezpośrednio pod wskazany adres w Niemczech. Sam organizujesz dostawy towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

W pakiecie e-commerce przewidziano regulacje szczególne dotyczące tego typu transakcji.

Dotychczas stanowiły one sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i podlegały opodatkowaniu w:

 • Polsce – pod warunkiem nieprzekroczenia określonego w danym państwie progu sprzedaży;
 • państwie, do którego towary były wysyłane (fakultatywnie albo obowiązkowo po przekroczeniu określonego w danym państwie progu).

Taka sprzedaż na większą skalę obligowała nas do rejestracji do VAT w państwach, do których towary były wysyłane i jego rozliczania zgodnie z przepisami tam obowiązującymi.

Pakiet e-commerce określa ten typ transakcji jako wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

Szczerzej na temat tego typu transakcji przeczytasz w artykule Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

Również w takich przypadkach podatnicy będą mogli skorzystać z uproszczenia – procedury unijnej. Pozwoli im ona rozliczyć VAT od takich transakcji w deklaracji składanej w Polsce.

Jak skorzystać z procedury unijnej w przypadku WSTO opisałem w artykule Procedura unijna (OSS).

Sprzedaję towary na rzecz konsumentów albo podmiotów nierozliczających WNT, a towary są transportowane do UE z państwa trzeciego

W ramach pakietu e-commerce wprowadzono nowy typ transakcji – sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).

Dotyczy ona towarów importowanych do UE, które są sprzedawane konsumentom albo podmiotom niemającym obowiązku rozliczania WNT. Towary w ramach tej transakcji są przewożone bezpośrednio spoza UE do UE.

Za pośrednictwem swojego sklepu internetowego sprzedajesz towary na rzecz konsumentów w Niemczech. Jeżeli klient kupi towar na stronie, to automatycznie realizowane jest jego zamówienie oraz transport z Chin bezpośrednio pod wskazany adres w Niemczech.

W takim przypadku w transakcji występują zasadniczo dwa zdarzenia podlegające VAT:

 • dostawa towaru na rzecz nabywcy w państwie członkowskim UE oraz
 • import towarów w UE.

Jeżeli wartość przesyłki nie przekracza 150 euro, to transakcja może być rozliczona na 3 sposoby:

 1. przy wykorzystaniu nowej procedury – tzw. importowego OSS;
 2. z zastosowaniem rozwiązania polegającego na obliczaniu i poborze podatku z tytułu importu towarów przez operatora pocztowego albo firmę kurierską;
 3. wg dotychczasowych zasad – przez nabywcę, który składa zgłoszenie celne.

Nowymi rozwiązaniami są te dwa pierwsze i je opiszę w kolejnych artykułach.

Jestem podmiotem prowadzącym interfejs elektroniczny

Do regulacji wprowadzanych w ramach pakietu e-commerce musisz się dobrze przygotować jeżeli Twoja działalność polega na prowadzeniu interfejsu elektronicznego.

Chodzi tutaj o platformę handlową, portal lub podobne środki, które umożliwiają nawiązanie nabywcy kontaktu z dostawcą oferującym towary na sprzedaż, dzięki czemu dochodzi do dostawy towarów.

Taki interfejs elektroniczny jest zobligowany rozliczyć VAT od danych transakcji, jeżeli umożliwia:

 • podatnikom z UE i spoza UE dokonywanie sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI), których wartość nie przekracza 150 euro albo
 • podatnikom spoza UE dokonywanie dostaw towarów albo wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO).

Więcej na temat obowiązków podmiotów prowadzących interfejs elektroniczny oczywiście w kolejnych artykułach.

Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi wpisami na temat pakietu e-commerce, zapisz się na moją listę mejlingową.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (2) Napisz komentarz

 1. Mam pytanie, na które na razie bezskutecznie próbuje uzyskać odpowiedź pisemną z informacji skarbowej: jestem zwolniony z VAT w Polsce, chcę sprzedawać towary konsumentom w innych krajach Unii, produkowane przeze mnie w Polsce za pośrednictwem platformy Etsy.com. Czy pakiet e-commerce mnie dotyczy i czy muszę zarejestrować się jako płatnik VAT?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.