Stawka 0% w eksporcie towarów

eksport towarow stawka 0%

Jeżeli dokonujesz eksportu towarów, to masz możliwość zastosowania 0% stawki VAT.

Z artykułu dowiesz się:

 • jakie dokumenty musisz uzyskać, aby zastosować stawkę 0%;
 • w jakim terminie musisz je zgromadzić;
 • co zrobić w przypadku, gdy wpłyną one do Ciebie z opóźnieniem.

Opisuję tutaj wyłącznie stawkę 0% w przypadku dostawy eksportowej.

W kolejnym wpisie poruszę kwestię stosowania stawki 0% przy zaliczce na poczet eksportu towarów.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć:

 • czym jest eksport towarów;
 • kiedy mamy do czynienia z eksportem bezpośrednim i pośrednim;
 • w jaki sposób przy tego typu transakcji powstaje obowiązek podatkowy i jak ją się dokumentuje,

to przeczytaj wcześniejszy wpis w tym temacie pt. Eksport towarów w VAT.

Stawka 0% w eksporcie towarów

Podstawą prawną stosowania stawki 0% dla dostawy eksportowej jest art. 41 ust. 4 oraz ust. 11 ustawy o VAT.

Możesz ją jednak zastosować pod warunkiem zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji.

Dokumentacja ta musi potwierdzać wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej.

Jednocześnie musisz ją uzyskać w określonym w ustawie terminie.

Jakie dokumenty muszę zgromadzić?

Dokumenty wymagane przy eksporcie bezpośrednim

Eksport bezpośredni dotyczy sytuacji, gdy wywozu towarów dokonuje dostawca lub podmiot działający na jego rzecz.

Przykładowy katalog dokumentów jakie są wymagane dla stawki 0% w takich przypadkach odnajdziesz w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT.

Przyjmuje się, że będzie to:

 • komunikat IE599 w wersji XML otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych;
 • wydruk ww. komunikatu potwierdzony przez właściwy organ celny;
 • elektroniczna kopia komunikatu IE599 przekazana np. e-mailem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność (chodzi np. o przekazanie wiadomości za pomocą opcji „prześlij dalej” przez podmiot, który dostał ten komunikat z systemu);
 • zgłoszenie papierowe (na kartach SAD), przy czym stosowane jest ono wyłącznie w ramach procedury awaryjnej.

Dokumenty wymagane przy eksporcie pośrednim

Z eksportem pośrednim mamy do czynienia w przypadku, gdy wywozu towarów dokonuje nabywca mający siedzibę poza terytorium Polski.

Podstawą stosowania stawki 0% przy eksporcie pośrednim jest art. 41 ust. 11 ustawy o VAT.

Z przepisu tego wynika, że stawkę 0% stosujesz pod warunkiem posiadania tych samych dokumentów, które są wymagane przy eksporcie bezpośrednim.

Przy czym warunkiem jest, aby z dokumentu, który posiadasz wynikała tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

Co jeśli nie mam komunikatu IE599?

W ustawie o VAT zawarto przykładowy katalog dokumentów, które są wymagane dla zastosowania stawki 0%.

Potencjalnie istnieje więc możliwość potwierdzenia wywozu towarów innymi dowodami.

Takie podejście potwierdza również TSUE.

W wyroku z 28 marca 2019 r. (w sprawie C‑275/18) wskazał on, że istotna jest przesłanka faktycznego wyprowadzenia danych towarów z terytorium Unii. Nie jest natomiast bezwzględnie konieczne, aby towary objęte zostały procedurą celną wywozu.

Jeżeli jednak realizujesz eksport towarów w ramach procedury wywozu, to rekomenduję posiadanie dokumentu IE599.

Przy odwołaniu do wytycznych TSUE należy się bowiem liczyć z ryzykiem sporu z organami podatkowymi. Mogą one np. uznać, że posiadane przez nas dokumenty faktycznie nie potwierdzają wywozu.

Jaki mam termin na otrzymanie dokumentu?

Dokument potwierdzający wywóz musisz zgromadzić do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa eksportowa.

Wynika to z art. 41 ust. 6 ustawy o VAT.

W lutym dokonujesz dostawy eksportowej towarów z Polski do Turcji. Dokument IE599 musisz zgromadzić do 25 marca.

Co jeśli nie uzyskam dokumentu w wymaganym terminie?

Jeżeli do 25. dnia kolejnego miesiąca nie otrzymasz dokumentu IE599, to nie wykazujesz eksportu towarów w deklaracji za okres, w którym miała miejsce dostawa eksportowa.

Stanowi o tym art. 41 ust. 7 ustawy o VAT.

W lutym dokonujesz dostawy eksportowej towarów z Polski do Turcji. Do 25 marca nie udało Ci się uzyskać komunikatu IE599. W rozliczeniu za luty w ogóle nie wykazujesz tej dostawy eksportowej.

Przy czym zwróć koniecznie uwagę czy realizujesz eksport bezpośredni czy pośredni.

Eksport bezpośredni – konieczność uzyskania IE529

Eksport bezpośredni dotyczy sytuacji, gdy wywozu towarów dokonuje dostawca, ewentualnie podmiot działający na jego rzecz.

W takim przypadku możesz czekać z wykazaniem eksportu towarów, pod warunkiem że posiadasz dokument celny potwierdzający procedurę wywozu.

Aby skorzystać z tej opcji, musisz więc uzyskać komunikat IE529. Wynika to z art. 41 ust. 8 ustawy o VAT.

Co jeśli nie posiadam komunikatu IE529?

Jeżeli do 25. dnia kolejnego miesiąca nie masz komunikatów IE599 ani IE529 i dokonujesz eksportu bezpośredniego, to musisz taką transakcję wykazać w danym okresie rozliczeniowym jako dostawę krajową.

Stosujesz wówczas stawkę VAT właściwą dla dostawy tego towaru w Polsce.

W lutym dokonujesz dostawy eksportowej urządzeń elektronicznych z Polski do Turcji. Do 25 marca nie udało Ci się uzyskać komunikatu IE599. Nie posiadasz również komunikatu IE529. W rozliczeniu za luty wykazujesz transakcję jako dostawę krajową z zastosowaniem 23% stawki VAT.

Eksport pośredni – nie musisz posiadać IE529

Z eksportem pośrednim mamy do czynienia w przypadku, gdy wywozu towarów dokonuje nabywca mający siedzibę poza terytorium Polski.

Wówczas, jako dostawca nie dokonujesz formalności celnych związanych z wywozem towarów poza UE.

Nie uzyskujesz więc również komunikatu IE529 potwierdzającego procedurę wywozu.

W takim przypadku możesz czekać kolejny miesiąc na uzyskanie dokumentu potwierdzającego wywóz towarów. Aby z tej opcji skorzystać nie musisz być wówczas w posiadaniu komunikatu IE529.

Wynika to z tego, że w art. 41 ust. 11 ustawy o VAT nie odwołano się do art. 41 ust. 8 ustawy.

Co jeśli uzyskam dokument w kolejnym miesiącu?

Jeżeli na podstawie art. 41 ust. 7 ustawy o VAT czekasz kolejny miesiąc na otrzymanie dokumentu IE599, to żeby zastosować stawkę 0% musisz go uzyskać przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres.

W lutym dokonujesz dostawy eksportowej towarów z Polski do Turcji. Do 25 marca nie udało Ci się uzyskać komunikatu IE599, posiadasz jednak dokument IE529. Komunikat IE599 otrzymujesz 15 kwietnia. Eksport z zastosowaniem stawki 0% możesz wykazać w rozliczeniu za marzec.

Co jeśli w ciągu dwóch miesięcy nie otrzymam dokumentu IE599?

Jeżeli na podstawie art. 41 ust. 7 ustawy o VAT czekasz kolejny miesiąc na otrzymanie dokumentu IE599 i nie uzyskasz go przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres, to musisz wykazać dostawę jako krajową z zastosowaniem właściwej stawki VAT.

W lutym dokonujesz dostawy eksportowej urządzeń elektronicznych z Polski do Turcji. Do 25 marca uzyskujesz komunikat IE529. Wobec czego nie wykazujesz eksportu towarów w lutym. Do 25 kwietnia nie udaje Ci się jednak uzyskać komunikatu IE599. W rozliczeniu za marzec wykazujesz transakcję jako dostawę krajową z zastosowaniem 23% stawki VAT.

Co w przypadku uzyskania dokumentu IE599 w późniejszym terminie?

Jeżeli dokument IE599 wpłynie do Ciebie z dużym opóźnieniem, to możesz zastosować art. 41 ust. 9 ustawy o VAT.

Przepis ten pozwala dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu z okres, w którym otrzymasz ten dokument.

W lutym dokonujesz dostawy eksportowej urządzeń elektronicznych z Polski do Turcji. Do 25 marca uzyskujesz komunikat IE529. Wobec czego nie wykazujesz eksportu towarów w lutym. Do 25 kwietnia nie udaje Ci się jednak uzyskać komunikatu IE599. W rozliczeniu za marzec wykazujesz transakcję jako dostawę krajową z zastosowaniem 23% stawki VAT. Dopiero we wrześniu otrzymujesz komunikat IE599. W rozliczeniu za wrzesień możesz skorygować dostawę krajową i wykazać eksport towarów ze stawką 0%.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (17) Napisz komentarz

 1. Witam, a co w przypadku gdy na komunikacie IE599 pojawia się literówka w adresie lub w numerze faktury?

  Odpowiedz

 2. Dzień dobry,
  A co z kasą fiskalną? Sprzedaję biżuterię, której sprzedaż rejestruję na kasie. Czy paragon ze stawką 0 VAT wystawiam już wysyłając towar, czy czekam na komunikat celny o wywozie, a do przesyłki załączam tylko proformę?
  Pozdrawiam!

  Odpowiedz

 3. Co zrobić jak mam sprzedaż eksportową do klienta i wiem, że nie uzyskam potwierdzenia IE599? Wystawić fakturę ze stawką krajową? Klient zgadza się na opłacenie z VAT. Czy to prawidłowe posunięcie?

  Odpowiedz

  • Jak najbardziej. Eksport towarów to transakcja podlegająca VAT w Polsce, przy czym przy spełnieniu warunków ustawowych możemy zastosować 0% stawkę VAT. Jeżeli nie spełnimy tych warunków, to opodatkowujemy dostawę wg właściwej dla towaru stawki VAT.

   Odpowiedz

 4. Dzień Dobry, Mam taką sytuację: 08.11.2021 została wystawiona fv eksportowa – nie została w ogóle rozpoczęta procedura wywozu (ani IE529, ani IE599 – towar po prostu był cały czas w PL, w naszym magazynie – minęły ponad 30 dni od daty wystawienia fv do jakiegokolwiek ruchu), dopiero 30.12.2021 rozpoczynamy wywóz, dostajemy IE599 – towar do dnia dzisiejszego nie dotarł. Incoterms: DAP. Nie wykazałam tej fv w JPK za 11.2021. Czy powinnam teraz wystawić fv wew, naliczyć vat 23% do tego eksportu i zrobić korektę 11.2021, a pozniej w 01.2022 jak towar dojdzie wystawić fv wew korygującą te 23% i wykazać eksport ze stawką 0%?

  Odpowiedz

 5. Czy dokument ex-1 przy eksporcie pośrednim do Rosji jest wystarczający do zastosowania stawki VAT zero?

  Odpowiedz

 6. Dzień dobry, 09.09.2021 została wystawiona fv eksportowa. W dalszym ciągu nie otrzymaliśmy IE599, jest tylko IE529. Agencja Celna w naszym imieniu złożyła wniosek w Urzędzie Celnym o zamknięcie tego eksportu 20.02.2022. Kiedy wykazać tą sprzedaż w rejestrze? Do kiedy najpóźniej należy uzyskać komunikat IE-599, aby stosować stawkę 0% VAT?

  Odpowiedz

 7. Witam. 1/ Czy posiadając dokument tylko EX mogę uznać, że jest to potwierdzenie wywozu? Doczytałam interpretacje, że urzędy zezwalają na taki dokument. 2/ Drugie pytanie to jeśli miałam ten dokument w m-c marcu, w którym była wystawiona faktura i nie wykazałam eksportu czekając na IE-599 ale okazuje się , że nie dostanę takiego dokumentu a jedynym jest EX to czy powinnam robić korektę do marca czy mogę wykazać eksport w kwietniu. Dokument EX otrzymałam dn. 30.03. Dziękuję za poradę.

  Odpowiedz

  • Tak jak piszę w artykule, potencjalnie istnieje możliwość zastąpienia komunikatu IE599, ale zawsze wiąże się to z jakimś ryzykiem. Inne dowody jakimi się posługujemy muszą faktycznie potwierdzać wywóz towarów poza UE.

   Odpowiedz

 8. Dzień dobry
  Kto jest odpowiedzialny za nieterminowe wystawianie komunikatu IE599. Podaję przykład: nadałem paczkę 01.07.2022 i wystawiłem FV, doręczona 06.07.2022. Całą wysyłką zajmowała się duża firma kurierska. Do dnia dzisiejszego nie dostałem IE599 (26.09.2022).
  Tłumaczą się jakimś opóźnieniem w UC w Belgii. Kto jest odpowiedzialny za to, że muszę zapłacić 1000 € VATu?

  Odpowiedz

  • Przed organem podatkowym z zasady odpowiedzialny jest podatnik. Ale w zależności od umowy z kontrahentem, być może można dochodzić od niego naprawienia szkody, jeżeli jakiekolwiek opóźnienia powstały z jego winy. Przy czym to już będą kwestie nie regulowane przepisami ustawy o VAT.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.