Faktura pro forma

faktura pro forma

Faktura pro forma najczęściej zawiera dane wymagane dla faktur.

Za fakturę uważa się natomiast dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie (art. 2 pkt 31 ustawy o VAT).

Czy powyższe oznacza zatem, że wystawienie pro formy rodzi skutki podatkowe w VAT?

czytaj dalej →