Ustawa o przeciwdziałaniu skutkom koronawirusa: aktualizacja

koronawiurs

31 marca 2020 r. Sejm w szybkim tempie zajął się poprawkami Senatu do ustawy o przeciwdziałaniu skutkom koronawirusa. Dzięki temu od 1 kwietnia weszły w życie przepisy obejmujące m.in. zmiany w VAT.

Pisałem już na temat projektu w artykule Zmiany w VAT a ustawa o przeciwdziałaniu skutkom koronawirusa. Jednak ostateczna wersja podpisana wczoraj przez Prezydenta różni się nieco od opisanej w tym artykule.

Poniżej znajdziesz więc informację o ostatecznie uchwalonych w tym zakresie zmianach.

Gdzie znajdę treść ustawy?

Ustawa dostępna jest w Dzienniku Ustaw pod poz. 568. W dalszej części wpisu będę określał ją jako ustawa zmieniająca.

1. Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK

Przesunięto termin wejścia w życie nowego JPK. Pisałem o nim szczegółowo we wpisie Deklaracja w formie JPK – od kiedy obowiązuje i co się zmieni.

Duzi przedsiębiorcy mieli składać je pierwotnie za okresy od 1 kwietnia 2020 r.

Po zmianie każdy podatnik będzie zobowiązany do jego złożenia za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się od 1 lipca 2020 r.

Czyli pierwszy raz prześlesz nowy JPK do 25 sierpnia 2020 r. (jeżeli rozliczasz się miesięcznie) albo do 26 października (jeżeli rozliczasz się kwartalnie).

2. Kara za błędy w JPK ma być fakultatywna

Przy okazji wdrożenia nowego JPK wprowadzono również karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd stwierdzony w ewidencji VAT. Więcej na ten temat przeczytasz we wpisie Deklaracja w formie JPK – od kiedy obowiązuje i co się zmieni.

Ustawa zmieniająca wprowadziła przepisy, które przewidują, że kara ta będzie fakultatywna. Zatem po wejściu w lipcu nowego JPK, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł taką karę wymierzyć, lecz nie będzie miał takiego obowiązku.

3. Przesunięcie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT wejdzie w życie od 1 lipca 2020 r. (pierwotnie miała wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r.).

Wiążące informacje stawkowe wydane przed 1 lipca 2020 r. będą dawały ochronę od 1 lipca 2020 r. Więcej o WIS przeczytasz we wpisie Co to jest wiążąca informacja stawkowa (WIS) i jak o nią wystąpić?.

4. Przedłużenie terminu na złożenie zgłoszenia ZAW-NR (o zapłacie na rachunek spoza białej listy)

Utrzymano rozwiązanie przewidziane w projekcie ustawy zmieniającej. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy (formularz ZAW-NR) przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

5. Zmiany dotyczące stosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów

Przy imporcie towarów możesz korzystać z procedury uproszczonej z art. 33a ustawy o VAT (rozliczasz wtedy VAT w deklaracji).

Jednym z warunków jej stosowania jest przedstawienie przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie VAT w deklaracji w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów (art. 33a ust. 6 ustawy o VAT).

Powyższy wymóg będzie obowiązywał do końca czerwca 2020 r. (od 1 lipca 2020 r. art. 33a ust. 6 ustawy o VAT zostanie usunięty).

Podobnie przesunięty zostanie termin wprowadzenia zmian dotyczących art. 33a ust. 7, 9-11 oraz ust. 12 ustawy o VAT. Przepisy te odnoszą się do przypadków, gdy podatnik korzystający z procedury uproszczonej, nie przedstawił naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów, o których mowa w art. 33a ust. 6 ustawy o VAT. Modyfikacja bądź usunięcie tych regulacji nastąpi nie od 1 kwietnia 2020 r. (tak jak to planowano), lecz od 1 lipca 2020 r.

6. Paragony w postaci elektronicznej

Wprowadzono możliwość przesyłania paragonów w postaci elektronicznej. Możesz go zastosować jako sprzedawca jeżeli uzyskasz na to zgodę od nabywcy. Wówczas paragon taki musisz przesłać w uzgodniony z nabywcą sposób.

7. Zwolnienie z PCC pożyczek udzielanych przedsiębiorcom

W artykule Zmiany w VAT a ustawa o przeciwdziałaniu skutkom koronawirusa wskazywałem, że planowane jest wprowadzenie zwolnienia z PCC dla pożyczek udzielanych przedsiębiorcom. Niemniej ostateczne brzmienie ustawy zmieniającej nie zawiera tego zwolnienia.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.