Zmiany w VAT a ustawa o przeciwdziałaniu skutkom koronawirusa

koronawiurs

Trwają obecnie prace nad ustawą, która ma przeciwdziałać skutkom koronawirusa.

Przewidziano w niej m.in. zmiany w VAT i PCC. Czuję się wobec tego wywołany do tablicy 🙂

Uwaga! Artykuł ten dotyczy projektu ustawy. O ostatecznie uchwalonej ustawie przeczytasz we wpisie Ustawa o przeciwdziałaniu skutkom koronawirusa: aktualizacja.

Gdzie znajdę projekt ustawy?

Sytuacja jest niecodzienna bowiem projektu wciąż nie ma na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt znajdziesz natomiast na tej stronie (wersja z 21.03.2020 r.)

Wciąż trwają nad nim prace, dlatego miej proszę na uwadze, że poszczególne jego przepisy mogą jeszcze ulec zmianie.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że:

ze względu na nadzwyczajną sytuację i charakter projektu, nie zostanie on przedstawiony do opiniowania i konsultacji publicznych. Jest to podyktowane koniecznością pilnego jego wejścia w życie”.

Poniżej opisuję 5 zmian w VAT i PCC przewidzianych w projekcie.

1. Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK

Planowane jest przesunięcie wejścia w życie nowego JPK. Pisałem o nim szczegółowo we wpisie Deklaracja w formie JPK – od kiedy obowiązuje i co się zmieni.

Duzi przedsiębiorcy mieli składać je za okresy od 1 kwietnia 2020 r.

Planuje się, aby każdy podatnik był zobowiązany do jego złożenia od 1 lipca 2020 r. (czyli pierwszy raz prześlesz nowy JPK do 25 sierpnia 2020 r.).

Moim zdaniem okres ten jest zbyt krótki. Nawet jeśli uda się opanować samą pandemię, to jej negatywne skutki firmy będą odczuwać jeszcze długi czas. Najlepiej gdyby nowy JPK przełożono na 1 stycznia nowego roku.

Niestety to nie ja o tym decyduję 😉

2. Przesunięcie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT

Od 1 kwietnia powinna wejść w życie nowa matryca stawek VAT. Stawki VAT dla towarów miały być określone przez odwołanie do Nomenklatury Scalonej (kodów CN).

Planuje się przesunięcie jej wejścia w życie na 1 lipca 2020 r.

O dziwo nie napisałem jeszcze nic o tych zmianach. Jeżeli termin faktycznie zostanie przesunięty, to na pewno popełnię jeszcze taki wpis 🙂

Jedyne czym się zajmowałem to kwestią WIS. Możesz o niej przeczytać we wpisie Co to jest wiążąca informacja stawkowa (WIS) i jak o nią wystąpić?.

Jeżeli chodzi o WIS, to projekt przewiduje przesunięcie momentu, od którego będą one chroniły – również będzie to 1 lipca 2020 r.

Moim zdaniem i w tym przypadku zmiana powinna polegać na przesunięciu wejścia w życie tych regulacji na nowy rok.

3. Przedłużenie terminu na złożenie zgłoszenia ZAW-NR (o zapłacie na rachunek spoza białej listy)

Od nowego roku, jeżeli zapłacisz za fakturę na rachunek niewidniejący w wykazie VAT, to możesz odpowiadać solidarnie za VAT nieuregulowany przez dostawcę lub usługodawcę.

Szczegóły tej absurdalnej regulacji opisałem w artykule Biała lista – o co chodzi z tymi sankcjami?.

Ministerstwo Finansów dostrzegło pod koniec zeszłego roku, że uchwalono bubla, wobec czego wydano objaśnienia podatkowe, których dotyczył wpis Objaśnienia MF w sprawie białej listy.

Po nowym roku Ministerstwo pracuje nad projektem, który poprawi kolejne luki tej regulacji. O tym projekcie pisałem w artykule Poprawiają niedociągnięcia białej listy.

Projekt, którym dzisiaj się zajmujemy również dotyczy białej listy.

Od odpowiedzialności solidarnej możesz zwolnić się składając zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu (art. 117ba §3 Ordynacji podatkowej). Składasz je na formularzu ZAW-NR.

Projekt przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19, termin na złożenie ww. zawiadomienia przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

Przy czym uważam, że najlepiej byłoby wszystkie te obostrzenia za płatności na rachunki spoza białej listy w ogóle usunąć z systemu podatkowego. Jest to moim zdaniem jedna z bardziej absurdalnych regulacji wprowadzonych w ostatnich latach.

4. Zmiany dotyczące stosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów

Przy imporcie towarów możesz korzystać z procedury uproszczonej z art. 33a ustawy o VAT (rozliczasz wtedy VAT w deklaracji).

Jednym z warunków jej stosowania jest przedstawienie przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie VAT w deklaracji w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów (art. 33a ust. 6 ustawy o VAT).

W związku z tym, że od kwietnia miał wejść w życie nowy plik JPK, przewidywano usunięcie ww. regulacji. Z uwagi jednak na planowane przesunięcie terminu stosowania nowego JPK, planuje się również podtrzymanie obowiązywania ww. wymogu do końca czerwca 2020 r. (od 1 lipca 2020 r. art. 33a ust. 6 ustawy o VAT nie będzie obowiązywał).

Podobnie przesunięty zostanie termin wprowadzenia zmian dotyczących art. 33a ust. 7, 9-11 oraz ust. 12 ustawy o VAT. Przepisy te odnoszą się do przypadków, gdy podatnik korzystający z procedury uproszczonej, nie przedstawił naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów, o których mowa w art. 33a ust. 6 ustawy o VAT. Modyfikacja bądź usunięcie tych regulacji nastąpi nie od 1 kwietnia 2020 r. (tak jak to planowano), lecz od 1 lipca 2020 r.

5. Zwolnienie z PCC pożyczek udzielanych przedsiębiorcom

W projekcie przewidziano również zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych dla umów pożyczek zawieranych do dnia 31 sierpnia 2020 r., jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przy czym muszę tutaj zwrócić uwagę, że najczęściej jednak pożyczki udzielane są pomiędzy przedsiębiorcami. Wówczas korzystają one ze zwolnienia z VAT – i jednocześnie są wyłączone z PCC.

Podejrzewam zatem, że ww. zwolnienie z PCC nie będzie zbyt często stosowane.

A nawet jeśli, to niepokoi mnie wymóg, aby u pożyczkobiorcy płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ustawa nie definiuje co to oznacza. A zatem kto to będzie oceniał? Urzędnik?

Podsumowanie

Jest to 5 zmian, które udało mi się odnaleźć w projekcie, a które dotyczą VAT i PCC. Wcześniej zapowiadano również ułatwienia w split payment, wcześniejsze zwroty VAT, czy też udogodnienia w płatnościach podatków (np. przesunięcie terminu ich płatności).

Niestety nie znalazłem tego typu ułatwień w kontekście VAT i PCC.

Ciekawi mnie jakie jest Twoje zdanie na temat przywołanych zmian? Czy uważasz, że są one wystarczające? Daj proszę znać w komentarzu! 🙂

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.