Faktura do paragonu – zmiany od nowego roku

Faktura do paragonu do końca 2019 r.

Aktualnie jeżeli nabywca towaru lub usługi nie zgłosi, że nabywa towar jako przedsiębiorca (podatnik), to dokumentem sprzedaży jest paragon (oczywiście istnieją przypadki, gdy paragon nie musi być wystawiony, niemniej nie jest to przedmiotem dzisiejszego wpisu).

Przedsiębiorca taki może udać się do sprzedawcy z paragonem i zażądać wystawienia faktury. W takim przypadku sprzedawca zabiera paragon i wystawia dla nabywcy fakturę.

Przedsiębiorca może ująć taką fakturę w swoich rozliczeniach (w rejestrze zakupów) – co pozwala na odliczenie kwoty VAT z faktury.

Faktura do paragonu a JPK

Sprzedawca, który wystawił podatnikowi fakturę do paragonu musi uwzględnić ją w pliku JPK_VAT. Jeżeli wcześniej wystawiono paragon to sprzedaż ta nie powinna być uwzględniana w zbiorczym zapisie z raportu dobowego/miesięcznego kasy, lecz powinna zostać uwzględniona na podstawie wystawionej faktury.

Jeżeli żądanie wystawienia faktury nastąpiło po kilku miesiącach od wystawienia paragonu i ujęcia go w pliku JPK, to konieczne jest dokonanie korekty tego JPK i ujęcie sprzedaży na podstawie wystawionej faktury.

Faktura do paragonu od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązywał będzie cytowany niżej art. 106b ust. 5 ustawy o VAT

W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Z regulacji powyższej wynika, że fakturę dla podatnika od nowego roku będziemy mogli wystawić jedynie w przypadku, gdy paragon zawiera NIP nabywcy. Kupujący będą zatem musieli od razu przy zakupie zgłaszać zamiar otrzymania faktury.

Może być tak, że kasa nie daje możliwości wprowadzenia NIP do paragonu, w takim przypadku należy od razu udokumentować sprzedaż fakturą.

Cytowany wyżej przepis dotyczy tylko przypadków, gdy sprzedaż zostanie zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. Jeżeli od razu wystawimy fakturę to wymóg ten nas nie dotyczy – nie było bowiem paragonu.

Sankcje za wystawienie faktury do paragonu bez NIP

Niestety ustawodawca przewidział surowe sankcje za wystawienie faktury do paragonu bez NIP. Organ może w takim przypadku wymierzyć sankcję VAT odpowiadającą 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Analogiczną sankcję przewidziano również dla nabywcy. Jeżeli ujmie on w rejestrze zakupów fakturę wystawioną do paragonu bez NIP, to organ może mu wymierzyć sankcję VAT odpowiadającą 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Co z fakturami wystawianymi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie posługuje się przy nabyciu NIP zarejestrowanym na potrzeby VAT. W fakturze wystawianej dla takiej osoby nie wskazuje się więc tego numeru.

Zatem faktura wystawiona do takiego paragonu, jeżeli nie będzie zawierała NIP nabywcy, nie będzie podlegała ww. ograniczeniom ani sankcjom.

Jaka ustawa wprowadziła zmiany?

Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dostępna TUTAJ).

Jest to ustawa, w ramach której wprowadzono również obowiązek przesyłania deklaracji VAT w formie JPK. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ. Ustawa ta zmienia również sposób wykazywania faktur wystawionych do paragonów w JPK (kwestia opisana niżej).

Faktura do paragonu w JPK od kwietnia 2020 r.

Od 1 kwietnia 2020 r. faktur wystawionych do paragonu nie będziemy ujmować w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy (co dotychczas powodowało niekiedy konieczność korygowania JPK). Faktury takie będą ujmowane na bieżąco – w miesiącu, w którym zostały wystawione.

Ważne, że faktury te nie będą podwyższały w tym okresie wartości sprzedaży. Będzie to zatem jedynie ujęcie informacji o tej fakturze, nie będzie ona natomiast podstawą do uwzględnienia obrotu (wartość sprzedaży zostanie wcześniej ujęta w ramach raportu kasowego).

Faktury takie w JPK będą musiały być oznaczone symbolem „FP”.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.