Kiedy bilet jest fakturą VAT?

bilet jako faktura

Dzisiaj dowiesz się kiedy otrzymany przez Ciebie bilet jest fakturą VAT.

Generalnie każda faktura powinna zawierać elementy wymagane ustawą o VAT. O danych faktury pisałem w artykule Jakie elementy musi zawierać faktura VAT.

Jednak w pewnych przypadkach możemy potraktować bilet jako fakturę. Regulacje w tym zakresie znajdziesz w §3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur.

Link do pobrania treści przepisów odnajdziesz we wpisie Faktura VAT – jakie przepisy stosować.

Wpis zgodny ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 1 stycznia 2022 r.

W jakich przypadkach bilet stanowi fakturę?

Za fakturę możemy uznać wyłącznie bilety jednorazowe wystawione przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób.

Dotyczy to biletów dokumentujących przejazd:

 • kolejami normalnotorowymi (np. PKP),
 • taborem samochodowym (np. PKS),
 • statkami pełnomorskimi (np. Polferries),
 • środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej,
 • promami,
 • samolotami i śmigłowcami (np. LOT).

Jakie elementy musi zawierać taki bilet?

Otrzymany przez Ciebie bilet może stanowić fakturę, pod warunkiem że zawiera następujące elementy:

 • numer i datę wystawienia,
 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika (tj. przewoźnika),
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (chodzi o NIP przewoźnika),
 • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
 • kwotę podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Czy taki bilet stanowi podstawę do odliczenia VAT i ujęcia wydatku w kosztach?

Jak zapewne widzisz, otrzymany bilet nie zawiera Twoich danych (nabywcy). Czy zatem możemy traktować go jako dokument zakupu usługi?

Jak najbardziej.

Skoro przepisy rozporządzenia nakazują traktować taki dokument jako fakturę, to stanowi on podstawę ujęcia wydatku w kosztach, jak i odliczenia VAT.

Stan prawny do końca czerwca 2021 r. – czy bilety komunikacji miejskiej również stanowiły faktury?

Do końca czerwca 2021 r. obowiązywało ograniczenie kilometrowe. Bilet był fakturą jedynie, gdy dokumentował przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km.

Korzystając z komunikacji miejskiej poruszamy się na mniejszych odległościach. Bilety te nie stanowiły zatem faktury.

Jeżeli chcieliśmy odliczyć VAT od zakupu biletów komunikacji miejskiej, to musieliśmy zażądać wystawienia standardowej faktury VAT (np. przy zakupie biletów w kiosku).

Stan prawny od 1 lipca 2021 r. – bilet jest fakturą bez względu na odległość

Od 1 lipca 2021 r. zmieniono powyższą regulację w ten sposób, że wykreślono z jej treści fragment, iż przejazd odbywać się ma na odległość nie mniejszą niż 50 km.

Aktualnie w przepisie tym wskazano, że może być to przejazd na dowolną odległość.

Zatem od 1 lipca 2021 r. bilet jednorazowy wystawiony przez przewoźnika (zawierający dane wskazane w rozporządzeniu) stanowi fakturę, bez względu na jaką odległość odbywa się przejazd.

Tutaj odnajdziesz rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur, w którym ujęto tę zmianę.

Pozostałe warunki, tj. kto wystawia bilet oraz jakie powinien on zawierać elementy pozostały bez zmian.

Teoretycznie zatem od 1 lipca 2021 r. bilety komunikacji miejskiej możemy traktować jako faktury. Niemniej jednak pamiętaj, że najczęściej taki bilet nie zawiera wszystkich danych wskazanych w rozporządzeniu. A w takim przypadku nie możesz potraktować go jako faktury.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarz (1) Napisz komentarz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.