Mikrorachunek podatkowy – jak i kiedy wygenerować?

Dzisiejszy wpis dotyczy indywidualnego rachunku podatkowego, na który od 1 stycznia 2020 r. podatnicy wpłacać mają następujące podatki:

  • podatek od towarów i usług (VAT);
  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT);
  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Jaka ustawa wprowadziła mikrorachunek?

Indywidualny rachunek podatkowy wprowadzony został art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jest to ustawa, która wprowadza również wymóg przesyłania deklaracji VAT w formie JPK – więcej na ten temat przeczytasz w artykule Deklaracja w formie JPK – od kiedy obowiązuje i co się zmieni.

Jak dotychczas opłacane były VAT, CIT oraz PIT?

Jeżeli podatnik miał do zapłaty któryś z ww. podatków to uiszczał go na rachunek urzędu skarbowego, który wyznaczony był odpowiednim obwieszczeniem Ministra Finansów. Rachunku szukaliśmy najczęściej na stronie internetowej właściwego urzędu skarbowego. Do każdego z podatków przypisany był odrębny rachunek. W ten sposób opłacamy ww. podatki do końca 2019 r.

W jaki sposób opłacać VAT, CIT oraz PIT od nowego roku?

Od nowego roku VAT, CIT oraz PIT wpłacamy na indywidualny rachunek podatkowy. Nie będzie już możliwości zapłaty ww. podatków na dotychczasowe rachunki organów podatkowych.

Ważne! Zmiany dotyczą wyłącznie zapłaty ww. podatków. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), czy podatek od spadków i darowizn opłacamy według zasad dotychczasowych, a więc korzystając z rachunków urzędów skarbowych, które wynikają z odpowiedniego obwieszczenia Ministra Finansów.

Czy wprowadzono obowiązek wygenerowania rachunku?

Na podatnikach nie ciąży obowiązek wygenerowania rachunku i nie trzeba go generować przed nowym rokiem. Wygenerować go jednak musimy najpóźniej w dniu zapłaty ww. podatków w nowym roku. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie w sposób skuteczny dokonać zapłaty podatku.

Gdzie znajdę swój indywidualny rachunek podatkowy?

Numer rachunku uzyskasz TUTAJ. Jeżeli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej to w celu wygenerowania rachunku podajesz swój nr PESEL. Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą to należy podać NIP. Spółki i inne osoby prawne również podają swój NIP.

Jak wpłacić VAT należny za grudzień 2019 r.?

Termin płatności VAT za grudzień 2019 r. przypada na 27 stycznia 2020 r. (25 stycznia to sobota). Płatności dokonasz w nowym roku, zatem musisz ją zrealizować na swój mikrorachunek podatkowy.

Tak samo musisz postąpić jeżeli rozliczasz się kwartalnie. Podatek należny za ostatni kwartał 2019 r. musisz opłacić do 27 stycznia 2020 r. Wpłaty również należy dokonać na mikrorachunek.

Jeżeli po 1 stycznia 2020 r. okaże się, że musisz uregulować należności z tytułu VAT z lat poprzednich, to wpłat również należy dokonać na indywidualny rachunek podatkowy. Istotny jest tutaj moment dokonywania płatności (że następuje po 1 stycznia 2020 r.), a nie moment kiedy powstało zobowiązanie podatkowe w VAT.

Czy w przelewie muszę wskazać jakiego podatku dotyczy wpłata?

Nie ma takiej konieczności, niemniej jest to wskazane. Wpłaty zaliczane są bowiem na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika. Jeżeli jednak takiego wskazania nie będzie, to wpłata zaliczana jest na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.