WDT własnym transportem w 2020 r.

Od nowego roku obowiązują przepisy unijne dotyczące dokumentowania WDT. Regulacje te przewidziane zostały w tzw. pakiecie Quick fixes.

We wpisie pt. WDT od nowego roku – czy faktycznie czeka nas rewolucja? wyjaśniłem, że przepisy unijne nie przewidują możliwości, aby przewóz towarów był wykonywany własnym transportem.

Czy w takim razie od nowego roku nie możesz skorzystać ze stawki 0% w takich przypadkach?

Na szczęście nie 🙂

Jeżeli nie korzystamy z domniemania przewidzianego przepisami unijnymi, to możemy potwierdzić nasze prawo do stawki 0% na podstawie wciąż obowiązujących przepisów ustawy o VAT.

Poniżej znajdziesz wyjaśnienie w jaki sposób potwierdzić stawkę 0% jeżeli wywozu towarów własnym środkiem transportu dokonuje sprzedający lub kupujący (tj. transport odbywa się bez pośrednictwa przewoźnika).

Jakie dokumenty muszę zgromadzić przewożąc towary własnym transportem?

Odpowiednie uregulowanie przewidziano w art. 42 ust. 4 ustawy o VAT. Na jego podstawie wymagane jest posiadanie:

  • specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku;
  • dokumentu potwierdzającego wywóz towarów.

Jeżeli chcesz zostać ekspertem w rozliczaniu WDT, to koniecznie obejrzyj szkolenie, które przygotowałem.

Szkolenie z WDT

Czy takie same dokumenty są wymagane przy przewozie towarów przez dostawcę, jak i przez nabywcę?

Wskazany wyżej przepis dotyczy zarówno przypadku, gdy towary wywożone są własnym środkiem transportu przez dostawcę, jak i przez nabywcę.

Co zawiera specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku?

Przepisy nie wskazują jakie elementy ma zawierać specyfikacja oraz w jakiej postaci ma zostać sporządzona.

Powinno z niej jednak wynikać jakie konkretnie towary zostały przetransportowane, w jakiej ilości, ewentualnie jak zostały zapakowane (ilość palet, paczek).

Najlepiej moim zdaniem informacje te ująć w opisanym niżej dokumencie potwierdzającym przewóz towarów. Wówczas wystarczy posiadanie tylko tego dokumentu.

Dokument potwierdzający wywóz towarów

W art. 42 ust. 4 ustawy o VAT szczegółowo wskazano co taki dokument musi zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;
  2. adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy;
  3. określenie towarów i ich ilości;
  4. potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
  5. rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu – w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

Jak widzisz, dokument ten potwierdza wszystkie istotne informacje dotyczące wywozu towarów z Polski.

Przygotowałem dla Ciebie przykładowy, edytowalny wzór takiego dokumentu, możesz go pobrać zapisując się na moją listę mejlingową, korzystając z poniższego formularza:

Do kiedy muszę zgromadzić dokumenty?

Dokumenty te musisz zgromadzić przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

15 marca dokonujesz sprzedaży towarów (meble) na rzecz podatnika niemieckiego (który podał Ci swój numer VAT UE). Podmiot ten wywozi towary własnym samochodem osobowym. wskazane wyżej dokumenty zgromadzić musisz do 25 kwietnia.

Co jeśli nie zgromadzę dokumentów w terminie?

Wówczas nie wykazujemy WDT w rozliczeniu za dany okres. Zastosowanie znajduje art. 42 ust. 12 ustawy o VAT, a przepis ten pozwala nam zgromadzić dokumenty w późniejszym terminie. Sposób postępowania zależy wówczas od tego czy rozliczasz się kwartalnie czy miesięcznie.

  • Przy rozliczeniu kwartalnym: jeżeli nie zgromadzisz dokumentów przed upływem terminu do złożenia deklaracji za następny okres rozliczeniowy, to musisz wykazać tę dostawę z krajową stawką VAT (najczęściej 23%).

Kontynuując poprzedni przykład, dokumenty zgromadzić musisz do 25 lipca (upływ terminu do złożenia deklaracji VAT za drugi kwartał). Jeżeli do tego czasu nie zgromadzisz dokumentów, to musisz wykazać transakcję ze stawką 23%.

  • Przy rozliczeniu miesięcznym: jeżeli nie zgromadzisz dokumentów przed upływem terminu do złożenia deklaracji za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy (2 miesiące), to musisz wykazać tę dostawę z zastosowaniem odpowiedniej stawki VAT.

Kontynuujemy poprzedni przykład, tylko przy założeniu rozliczeń miesięcznych. Dokumenty musisz zgromadzić do 25 czerwca (upływ terminu do złożenia deklaracji za maj). Jeżeli do tego czasu nie zgromadzisz dokumentów, to musisz wykazać transakcję ze stawką 23%.

Jeżeli upłynął termin do złożenia deklaracji za okres, w którym miało miejsce WDT, to późniejsze zgromadzenie tych dokumentów pozwala Ci na zastosowanie stawki 0%.

Przy czym stosujesz ją w okresie rozliczeniowym, w którym miała miejsce WDT – a więc korygujesz odpowiednio deklarację VAT oraz informację podsumowującą (art. 42 ust. 12a ustawy o VAT).

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.