Czy kody GTU można potwierdzić za pomocą WIS?

kody GTU WIS

Październik 2020 r. możemy spokojnie okrzyknąć mianem miesiąca JPK. Wszyscy obecnie zmagamy się z przypisaniem odpowiednich kodów do naszych świadczeń.

Dzisiaj przybliżę Ci, które z kodów GTU możesz potwierdzić przy wykorzystaniu wiążącej informacji stawkowej (WIS).

Co daje WIS?

Jest to instrument, z którego korzystać możemy od 1 listopada 2019 r. Służy on przede wszystkim potwierdzeniu prawidłowej stawki VAT dla danego towaru lub usługi. Koszt takiego wniosku to jedyne 40 zł.

Formalnie ochronę WIS dają dopiero od momentu wprowadzenia tzw. nowej matrycy stawek VAT (tj. od 1 lipca 2020 r.).

Więcej na temat samej WIS pisałem w artykule pt. Co to jest wiążąca informacja stawkowa (WIS) i jak o nią wystąpić.

Czy WIS nie służy tylko do określenia stawki VAT?

Może Cię zaskoczyło, że wiążącą informację stawkową możesz wykorzystać również w odniesieniu do kodów w nowym JPK. Z samej nazwy służy ona bowiem do potwierdzenia czy stosujesz prawidłową stawkę VAT.

Instrument ten możemy jednak wykorzystać również w innych przypadkach. W myśl art. 42b ust. 4 ustawy o VAT:

Wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku.

Takim aktem wykonawczym, wydanym na podstawie ustawy o VAT jest rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dalej rozporządzenie o JPK).

Określa ono m.in. kody stosowane w nowym JPK.

Możesz zatem wykorzystać WIS do sklasyfikowania towaru lub usługi na potrzeby stosowania przepisów ww. rozporządzenia o JPK.

Wówczas taka WIS zawiera klasyfikację towaru wg kodu CN albo usługi wg PKWiU niezbędną do stosowania tych przepisów (art. 42a pkt 2 lit. b ustawy o VAT).

Kiedy mogę wykorzystać WIS do potwierdzenia kodu GTU?

Nie każdy kod GTU można potwierdzić w drodze WIS.

Dotyczy to bowiem wyłącznie towarów lub usług, które identyfikowane są w przepisach rozporządzenia przez odwołanie do kodów CN lub symboli PKWiU.

Dodatkowo w przypadku WIS mamy póki co lukę, która nie pozwala na potwierdzenie klasyfikacji towaru wg PKWiU. Luka ta ma zostać załatana dopiero w ramach tzw. pakietu SLIM VAT. Zatem będzie to możliwe dopiero od stycznia.

Kody GTU, które mogą być potwierdzone za pomocą WIS

W drodze WIS potwierdzić możesz następujące kody GTU, w których towary określone są przez odwołanie do kodów CN:

  • 01 – napoje alkoholowe definiowane są bowiem w ustawie o podatku akcyzowym przy wykorzystaniu kodów CN;
  • 02 – przepis rozporządzenia o JPK odwołuje się do art. 103 ust. 5aa, który wymienia towary przy użyciu kodów CN;
  • 03 – rozporządzenie o JPK wyraźnie wskazuje na towary przez odwołanie do Nomenklatury scalonej;
  • 07 – dotyczy pojazdów samochodowych i części do nich wskazanych przy użyciu kodów CN.
  • 08 – obejmuje towary z załącznika nr 3 do ustawy o VAT, gdzie również użyte zostały kody CN.

WIS możemy też zastosować do kodu GTU 13, który dotyczy usług
transportowych i gospodarki magazynowej. Posłużono się tam bowiem PKWiU 2015.

Kody GTU, których nie potwierdzisz za pomocą WIS

Obecnie nie masz możliwości potwierdzenia za pomocą WIS kodu 04. Ustawa o podatku akcyzowym nie definiuje bowiem wyrobów objętych tym kodem (tj. wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych) przy wykorzystaniu kodów CN.

Nie zastosujesz też WIS do kodów GTU 05, 06, 08 (w części gdzie jest odwołanie do załącznika nr 15 do ustawy o VAT), ponieważ towary te są grupowane wg PKWiU. Ma to się zmienić od nowego roku, kiedy wejdą przepisy pakietu SLIM VAT.

Tak samo nie jest to możliwe w odniesieniu do kodu 09 – leki i wyroby medyczne nim objęte określane są przez odwołanie do prawa farmaceutycznego.

Nomenklatura scalona nie została wykorzystana również w odniesieniu do GTU 10. Dotyczy on bowiem budynków, budowli i gruntów.

W przypadku GTU, które dotyczą usług, nie ma możliwości zastosowania WIS w odniesieniu do kodów GTU 11 i 12. W tych przypadkach przepis nie posługuje się bowiem PKWiU.

Co daje mi taka WIS?

Formalnie dzięki WIS uzyskujesz potwierdzenie klasyfikacji danego towaru wg kodu CN albo usługi wg PKWiU.

Wówczas porównujesz czy Twoje świadczenie o takiej klasyfikacji wymienione jest w §10 ust. 3 rozporządzenia o JPK.

Jeżeli tak, to stosujesz odpowiedni kod GTU. Jeśli nie, to kod ten Cię nie dotyczy.

Organ w trakcie kontroli nie może podważać klasyfikacji potwierdzonej w ramach WIS. Uzyskujesz zatem ochronę.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.