WDT – warunki do zastosowania stawki 0%

WDT stawka 0

WDT podlega opodatkowaniu wg stawki VAT 0%.

Sprawdź jakie warunki musisz spełnić by bezpiecznie z niej korzystać.

Na czym polega WDT?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to transakcja, w ramach której towary są transportowane z Polski do innego państwa UE.

Przy czym z WDT będziesz mieć do czynienia, jeżeli towary dostarczysz do podmiotu zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym państwie UE.

Zanim w ogóle podejmiesz się ustalania czy transakcja korzysta z 0-proc. stawki VAT, zweryfikuj czy:

 • spełnia ona przesłanki do jej uznania za WDT oraz
 • czy dostawa ta podlega opodatkowaniu w Polsce.

Jeżeli tak, to możesz przejść do kolejnych kroków.

Tutaj jedno ważne zastrzeżenie. Pomijam we wpisie szczególne regulacje dotyczące sprzedaży wyrobów akcyzowych oraz nowych środków transportu.

Jeżeli chcesz zostać ekspertem w rozliczaniu WDT, to koniecznie obejrzyj szkolenie, które przygotowałem.

Szkolenie z WDT

Warunki do zastosowania stawki 0%

Na mocy art. 42 ust. 1-1a ustawy o VAT stawkę 0% możesz zastosować, jeżeli:

 • w momencie dostawy nabywca był zidentyfikowany jako podatnik VAT UE;
 • w momencie składania deklaracji, w której wykazujesz WDT jesteś podatnikiem VAT UE;
 • wykażesz WDT w informacji podsumowującej;
 • przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres posiadasz odpowiednią dokumentację.

Weryfikacja nabywcy

Weryfikacji numeru VAT kontrahenta dokonasz w systemie VIES. Konieczne jest aby jego numer widniał jako aktywny.

Twój status – jako dostawcy

Stawkę 0% możesz zastosować, pod warunkiem że w momencie składania deklaracji jesteś podatnikiem VAT UE.

Takiej rejestracji musisz dokonać z wyprzedzeniem (przed dokonaniem pierwszej transakcji wewnątrzwspólnotowej). Rejestrujesz się przy użyciu formularza VAT-R.

Wykazanie WDT w informacji podsumowującej

Po zmianach wprowadzonych w tzw. pakiecie Quick fixes prawidłowe wykazanie WDT w informacji podsumowującej (formularz VAT-UE) stanowi element konieczny do zastosowania stawki 0%.

Jeżeli zidentyfikujesz, że WDT nie zostało wykazane lub zostało zaraportowane błędnie, to koniecznie złóż na piśmie wyjaśnienia. W innym przypadku organ może podważyć prawo do 0-proc. stawki VAT.

Zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji

Do zastosowania stawki 0% musisz zgromadzić dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego niż Polska państwa UE.

Rodzaj dokumentów jakie musisz zgromadzić zależy od sposobu wywozu towarów.

Jeżeli towary są wywożone przez przewoźnika (spedytora), to musisz posiadać:

 • otrzymane od niego dokumenty przewozowe. Musi z nich jednoznacznie wynikać, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego niż Polska państwa UE oraz
 • specyfikację poszczególnych sztuk ładunku.

Jeżeli natomiast towary są wywożone własnym środkiem transportu dostawcy albo nabywcy, to konieczne jest posiadanie:

 • tzw. dokumentu wywozu oraz
 • specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku.

Jakie elementy powinien zawierać taki dokument opisałem w artykule WDT własnym transportem.

Co jeśli moja dokumentacja jest niewystarczająca?

Może być tak, że otrzymany od przewoźnika list przewozowy nie zawiera danych, które jednoznacznie potwierdzają wywiezienie towarów do innego państwa UE.

Albo masz problem z jego uzyskaniem od przewoźnika.

Czy to uniemożliwia Ci stosowanie stawki 0%?

Na szczęście nie.

W art. 42 ust. 11 ustawy o VAT przewidziano możliwość stosowania dokumentacji uzupełniającej. Może być to np.:

 • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 • dokument potwierdzający zapłatę za towar;
 • dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa UE innego niż Polska.

Jednocześnie NSA w uchwale z 11 października 2010 r., sygn. I FPS 1/10 uznał, że:

Dla zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami, wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami (…) o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Z uchwały tej wynika, że jeśli posiadasz wyłącznie specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, to możesz ją uzupełnić o dodatkowe dowody potwierdzające wywiezienie towarów do innego państwa UE. Możesz zatem zastąpić w ten sposób list przewozowy.

Do kiedy muszę zgromadzić dokumenty?

Opisane wyżej dokumenty musisz zgromadzić przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

23 czerwca dokonujesz sprzedaży towarów (sprzęt AGD) na rzecz podatnika czeskiego (który podał Ci swój numer VAT UE). Ty odpowiadasz za wywóz towarów i realizujesz go korzystając z usług firmy transportowej.

Dokumenty potwierdzające wywóz towarów musisz zgromadzić do 25 lipca.

Co jeśli nie zgromadzę dokumentów w terminie?

Wówczas nie wykazujesz WDT w rozliczeniu za dany okres. Zastosowanie znajduje art. 42 ust. 12 ustawy o VAT, a przepis ten pozwala nam zgromadzić dokumenty w późniejszym terminie.

Sposób postępowania zależy wówczas od tego czy rozliczasz się kwartalnie czy miesięcznie.

 • Przy rozliczeniu kwartalnym: jeżeli nie zgromadzisz dokumentów przed upływem terminu do złożenia deklaracji za następny okres rozliczeniowy, to musisz wykazać tę dostawę z krajową stawką VAT (najczęściej 23%).

Kontynuując poprzedni przykład, dokumenty zgromadzić musisz do 25 października (upływ terminu do złożenia deklaracji VAT za kolejny, tj. trzeci kwartał). Jeżeli do tego czasu nie zgromadzisz dokumentów, to w trzecim kwartale musisz wykazać transakcję ze stawką 23%.

 • Przy rozliczeniu miesięcznym: jeżeli nie zgromadzisz dokumentów przed upływem terminu do złożenia deklaracji za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy (2 miesiące), to musisz wykazać tę dostawę z zastosowaniem odpowiedniej stawki VAT.

Kontynuujemy poprzedni przykład, tylko przy założeniu rozliczeń miesięcznych. Dokumenty musisz zgromadzić do 25 września (upływ terminu do złożenia deklaracji za sierpień). Jeżeli do tego czasu ich nie zgromadzisz, to musisz wykazać transakcję ze stawką 23% (w rozliczeniu za sierpień).

Jeżeli upłynął termin do złożenia deklaracji za okres, w którym miało miejsce WDT, to późniejsze zgromadzenie tych dokumentów pozwala Ci na zastosowanie stawki 0%.

Przy czym stosujesz ją w okresie rozliczeniowym, w którym miała miejsce dostawa wewnątrzwspólnotowa – a więc korygujesz odpowiednio deklarację VAT oraz informację podsumowującą (art. 42 ust. 12a ustawy o VAT).

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.