Co nowego w VAT? – podsumowanie października 2022 r.

co nowego w VAT

Przeczytaj o tym co działo się w VAT w październiku 2022 r.

Wybrałem najważniejsze zmiany prawne, orzeczenia i wydarzenia ze świata podatku VAT.

Przedłużenie obowiązywania tarczy antyinflacyjnej

Według pierwotnych założeń tarcza antyinflacyjna miała obowiązywać do końca lipca 2022 r.

Później przedłużono jej obowiązywanie do 31 października 2022 r. (o czym pisałem m.in. w podsumowaniu sierpnia).

Natomiast Prezydent 21 października 2022 r. podpisał ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która przedłuża obowiązywanie tarczy do 31 grudnia 2022 r.

Dla przypomnienia, chodzi o obniżoną stawkę VAT dla:

 • podstawowych produktów spożywczych, niektórych towarów związanych z produkcją rolną, gazu ziemnego (stawka 0%);
 • energii elektrycznej i cieplnej (stawka 5%);
 • paliw (stawka 8%).

Więcej o tarczy antyinflacyjnej przeczytasz we wpisie Czasowe obniżenie stawek VAT.

Z ustawy z dnia 7 października wynika również, że stawki VAT zostaną utrzymane na poziomach 8% i 23% dopóki wydatki na obronność przekraczają 3 proc. PKB. Pisałem o tym w podsumowaniu września.

Zwolnienie ze stosowania kas dla sprzedaży węgla kamiennego

Trwają prace legislacyjne nad rozporządzeniem mającym wprowadzić zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych dla dostaw węgla kamiennego dokonywanych przez gminę z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, jeżeli ta dostawa jest dokonywana na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Objaśnienia podatkowe dotyczące grup VAT

Minister Finansów opublikował objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT z 11 października 2022 r.

Odniósł się w nich m.in. do problemów, dla których trudno o jednoznaczne stanowisko w świetle przepisów ustawy o VAT. Wskazał np., że:

 • jeżeli podmiot zagraniczny posiada w Polsce kilka oddziałów, to każdy z nich musi stanowić część grupy VAT;
 • jak rozumieć przesłanki warunkujące istnienie grup VAT (najwięcej przykładów dotyczy branży finansowej);
 • umowa grupy VAT może być zawarta w formie elektronicznej;
 • do formularza VAT-R poza umową o utworzeniu grupy (co wynika z przepisów) warto dołączyć dodatkowe wyjaśnienia o funkcjonowaniu grupy VAT;
 • dopuścił zmianę przedstawiciela grupy VAT w trakcie trwania grupy (wymaga to wówczas zmiany umowy o utworzeniu grupy VAT);
 • w przypadku stosowania kas fiskalnych, nie występuje następstwo prawne;
 • w sytuacji przemieszczenia towarów pomiędzy oddziałem spółki zagranicznej, który utworzył w Polsce grupę VAT, a tą zagraniczną centralą, należy rozpoznać „klasyczne” WDT.

Aktualizacja aplikacji do obsługi KSeF

MF udostępniło zaktualizowaną wersję aplikacji do obsługi KSeF.

Aplikację uzupełniono o:

 • mechanizm walidacji sum kontrolnych NIP,
 • możliwość generowania e-Faktury i UPO w formacie PDF,
 • mechanizm ostrzegania przed możliwym wystawieniem e-Faktury z tym samym numerem faktury (duplikatu),
 • możliwość pobierania paczki faktur z poziomu Listy faktur,
 • dodanie formularza skróconego dla faktury podstawowej,
 • dodanie kolumn z datami na Liście tokenów,
 • możliwość wyszukania sesji po numerze referencyjnym w Historii sesji,
 • możliwość wyszukania/autouzupełniania pól w sekcji Adres,
 • drobniejsze usprawnienia (m.in. zmiana szaty graficznej, dodanie widoku Home AP).

Orzeczenie TSUE w polskiej sprawie – umowa subpartycypacji jest zwolniona z VAT

TSUE dnia 6 października 2022 r. wydał wyrok w sprawie C‑250/21.

Jest to orzeczenie wydane na podstawie pytania prejudycjalnego skierowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny.

TSUE orzekł, że umowa subpartycypacji podlega zwolnieniu od podatku – ponieważ odpowiada pojęciu udzieleniu kredytu.

W ramach takiej umowy inicjator zobowiązuje się przekazać subpartycypantowi wszystkie wpływy z określonych w umowie wierzytelności, w zamian za finansowanie, które otrzymuje on od subpartycypanta.

Wierzytelności z tytułu pożyczek pozostają u inicjatora.

Wynagrodzenie subpartycypanta stanowi różnica między przekazanym inicjatorowi finansowaniem a kwotą uzyskaną przez subpartycypanta w okresie obowiązywania umowy.

Mechanizm subpartycypacji pełni zatem dwojaką funkcję, tj.:

 • instrumentu kredytowego, w ramach którego inicjator otrzymuje z góry środki pieniężne w zamian za swoje zobowiązanie do przekazania wpływów z odpowiednich wierzytelności subpartycypantowi;
 • zabezpieczenia przed ryzykiem, ponieważ środki te są zwolnione z ryzyka kredytowego związanego z tymi wierzytelnościami.

Co nowego na blogu?

Nowe wpisy

Miesiąc tradycyjnie rozpoczęliśmy podsumowaniem wydarzeń z września (wpis: Co nowego w VAT? – podsumowanie września 2022 r.).

Ponadto na blogu opublikowałem wpis na temat wykazywania importu usług w deklaracji i JPK.

Szkolenie z importu usług

Dnia 27 października 2022 r. poprowadziłem szkolenie z importu usług.

Wyjaśniłem w nim m.in.:

 • jak rozpoznać czy masz do czynienia z importem usług oraz jak podejść do sytuacji problemowych (zagraniczne przejazdy autostradą, wynajem aut, opłaty członkowskie, administracyjne);
 • w jakim okresie wykazać VAT należny i naliczony przy licencjach terminowych i bezterminowych, dostępie do baz danych;
 • jak wygląda rozliczenie importu usług u podatników mających sprzedaż mieszaną.

Jeżeli masz problemy z rozliczaniem importu usług, to możesz wykupić dostęp do nagrania pod poniższym linkiem:

Nagranie szkolenia z importu usług

Darmowy webinar – podsumowanie zmian w III kwartale 2022 r.

Dnia 11 października poprowadziłem webinar, w którym podsumowałem zmiany w VAT z III kwartału 2022 r.

W trakcie webinaru powiedziałem m.in. o:

 • przedłużeniu obowiązywania tarczy antyinflacyjnej;
 • przedłużeniu stosowania stawek 23% oraz 8%;
 • stanie prac nad pakietem SLIM VAT 3;
 • przesunięciu terminu obowiązku stosowania kas fiskalnych w myjniach samochodowych;
 • zmianie rozporządzenia dotyczącego KSeF;
 • konsultacjach nad objaśnieniami podatkowymi dotyczącymi grup VAT;
 • wyrokach TSUE w sprawach C-696/20 (sankcyjne WNT) oraz C-235/21 (umowa może być fakturą).

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarz (1) Napisz komentarz

 1. Świetnie przygotowany materiał! Jak zawsze jestem pozytywnie zaskoczona wiedzą i profesjonalnym podejściem do tematu. Brawa!

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.