Import usług – jaki kurs waluty stosować?

kurs import uslug

Import usług polega na nabyciu usługi od kontrahenta zagranicznego. Często rozliczenie odbywa się w walucie obcej. Istotne w takim przypadku jest ustalenie prawidłowego kursu waluty do jej przeliczenia na złote.

Dlaczego muszę ustalić kurs waluty przy imporcie usług?

Jeżeli dokonujesz importu usług, to musisz wykazać w JPK i deklaracji VAT podatek należny. We wpisie Metoda na ustalenie czy występuje import usług wskazuję jak ustalić czy faktycznie masz z nim do czynienia. Natomiast o terminie jego rozliczenia przeczytasz w artykule Kiedy rozliczyć VAT od importu usług.

Podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego musisz wykazać w złotych. Jeżeli rozliczasz się z kontrahentem w walucie obcej, to do jej przeliczenia na złote zastosować musisz ustawowo określony kurs.

Kiedy nie muszę stosować ustawowego kursu?

Ustawowego kursu nie musisz stosować jeżeli Twoje rozliczenie realizowane jest w złotych. I to nawet w przypadku, gdy pierwotnie cena została określona w walucie obcej.

Kupujesz przelot na stronie zagranicznej linii lotniczej, ceny biletów określone są w euro. Niemniej w trakcie płatności system umożliwia uregulowanie należności w PLN i podaje cenę w tej walucie. Jeżeli płatność zrealizujesz w złotych, to wykazujesz w deklaracji i JPK wartość faktycznie przez Ciebie zapłaconą.

Nie stosujesz również kursu wynikającego z ustawy o VAT jeżeli z kontrahentem ustalisz własny kurs przeliczeniowy i płatność faktycznie zostanie zapłacona w złotych.

Podpisujesz z kontrahentem z Niemiec umowę, w ramach której masz dostęp do platformy e-learningowej, z której korzystać będą Twoi pracownicy. Miesięczna opłata to 500 euro. Ustalacie jednak, że należność będzie płacona w złotych, wg kursu NBP z pierwszego dnia roboczego danego miesiąca.

Tutaj mimo, że cena ustalona jest w euro, to w rzeczywistości zapłata będzie uiszczana w złotych. W deklaracji VAT i JPK wykazujesz kwotę faktycznie przez Ciebie zapłaconą.

Przy czym zwróć proszę uwagę, że będą to wyłącznie przypadki, gdy:

 • przed powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu importu usług uzgadniasz z kontrahentem zapłatę w złotych (np. system daje taką możliwość albo wynika to z umowy) oraz
 • faktycznie dokonasz płatności w złotych (tj. kontrahent umożliwia realizację rozliczenia w tej walucie).

Warsztaty z kursów walut w imporcie usług

Jeżeli chcesz w praktyce przećwiczyć zasady określania kursów walut w imporcie usług, to zapraszam Cię na warsztaty, w których skupiamy się właśnie na tym zagadnieniu.

Sprawdź warsztaty z importu usług

Kurs wynikający z ustawy o VAT

Jeżeli płatność została dokonana w walucie obcej, to stosujemy art. 31a ust. 1 zd. 1 ustawy o VAT, który stanowi:

W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z powyższą regulacją ustalić musisz:

 1. kiedy powstał obowiązek podatkowy – szczegółowo kwestię tę opisuję w artykule Kiedy rozliczyć VAT od importu usług;
 2. datę ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;
 3. Kurs opublikowany przez NBP na ten dzień roboczy (dla daty z pkt 2) – tabele kursów znajdziesz na tej stronie NBP – musisz wybrać rok i miesiąc, a następnie tabelę z odpowiedniego dnia.

Nabywasz usługę doradczą od podmiotu z Wielkiej Brytanii, co stanowi dla Ciebie import usług. Obowiązek podatkowy powstał 22 czerwca 2020 r.

W takim przypadku zastosować musisz średni kurs NBP z 19 czerwca 2020 r. (obowiązek podatkowy przypada na poniedziałek, do przeliczenia stosujesz więc średni kurs z piątku).

Co jeśli kontrahent wystawi fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego?

Zapewne znana jest Ci reguła, że jeżeli faktura została wystawiona przed datą powstania obowiązku podatkowego, to do przeliczenia waluty obcej stosujemy kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Zasady tej jednak nie stosujemy w odniesieniu do importu usług!

Została ona wyrażona w art. 31a ust. 2 ustawy o VAT. Lecz dotyczy jedynie przypadków, gdy wystawiającym fakturę jest podatnik. W przypadku importu usług podatnikiem jesteś Ty – jako nabywca usługi. Jednocześnie jako kupujący, nie wystawiasz faktury.

Powyższe oznacza, że w przypadku importu usług zawsze stosujemy średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Data wystawienia faktury nie ma tutaj żadnego znaczenia.

Jaki kurs zastosować jeżeli była zaliczka?

Jeżeli przy imporcie usług wpłacasz zaliczkę – a więc dokonujesz płatności przed wykonaniem usługi, to na gruncie VAT zdarzenie to rodzi obowiązek podatkowy. Więcej na ten temat przeczytasz we wpisie Kiedy rozliczyć VAT od importu usług.

W takim przypadku, jeżeli zaliczka nie opiewa na 100% należności, dla jednej transakcji zastosować musisz dwa kursy przeliczeniowe.

 • dla zaliczki kurs z dnia poprzedzającego dzień dokonania płatności;
 • dla pozostałej należności, kurs z dnia roboczego poprzedzającego dzień wykonania usługi.

Nabywasz od podmiotu spoza UE licencję na oprogramowanie do prowadzenia budżetu firmowego. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony. Całkowita cena to 1000 dolarów, niemniej 50% wpłacasz przed otrzymaniem licencji, natomiast pozostałą część należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania kodów licencyjnych.

Załóżmy, że zaliczka została zapłacona 25 czerwca 2020 r., kody licencyjne zostały przesłane mejlowo 20 lipca 2020 r. i końcowa część należności została uregulowana 3 sierpnia 2020 r.

Dla zaliczki zastosujesz kurs NBP z 24 czerwca 2020 r.

Dla pozostałej części należności, kurs NBP z 17 lipca 2020 r.

Za moment wykonania usługi uznajemy w tym przypadku datę przekazania kluczy licencyjnych. Data zapłaty po wykonaniu usługi nie ma znaczenia dla ustalenia kursu przeliczeniowego.

Warsztaty z kursów walut w imporcie usług

Jeżeli chcesz w praktyce przećwiczyć zasady określania kursów walut w imporcie usług, to zapraszam Cię na warsztaty, w których skupiamy się właśnie na tym zagadnieniu.

Sprawdź warsztaty z importu usług

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (23) Napisz komentarz

 1. Dlaczego w przypadku faktury wystawionej w walucie obcej, która została zapłacona w walucie krajowej PLN do podstawy opodatkowania nie dokonujemy przeliczenia kwoty w walucie obcej na złote wg kursu NBP? z czego to wynika?

  Odpowiedz

  • Panie Jacku, jeżeli dokonamy płatności w złotych to nie ma wartości w walucie obcej, którą można by przeliczyć na podstawie art. 31a ustawy o VAT. Pozdrawiam

   Odpowiedz

   • Panie Piotrze, proszę zatem przeanalizować taką sytuację, gdy usługa jest wykonana 31 maja, termin płatności 30 dni, faktura wystawiona jest na 300 euro. Podstawę opodatkowania przeliczam według kursu NBP z dn. 30 maja , JPK wysłany 25 czerwca a 30 czerwca, tj. w dniu zapłaty za fakturę, okazuje się, że płatność została zrealizowana z rachunku w zł (przelew zlecony dla banku na 300 euro, bank dokonuje przewalutowania i na wyciągu schodzi kwota w zł). Rozumiem, że w takiej sytuacji należy złożyć korektę, bo zapłata nastąpiła w zł? 🙂

    Odpowiedz

    • Panie Jacku, dziękuję za ten przykład. Oczywiście w takim przypadku żadna korekta nie jest konieczna a zastosowany kurs jest prawidłowy.

     Przykłady jakie wskazuję w treści artykułu przewidują dwa elementy:
     – uzgodnienie stron, że mimo określenia ceny w euro płatność będzie dokonana w złotych;
     – faktyczną zapłatę w złotych.

     W Pana przykładzie nie jest spełniony jakikolwiek z tych elementów. Na dzień powstania obowiązku podatkowego strony mają ustaloną cenę w euro. Musimy zatem tę należność przeliczyć wg zasad wynikających z ustawy o VAT.

     Dodatkowo moim zdaniem płatność w formie, którą Pan przedstawił również powinna być traktowana jako zrealizowana w euro. Co prawda z konta pobrano PLN wg kursu bankowego, ale z kontrahentem nie ustalono zapłaty w tej formie i on otrzymał ją w euro. W przykładach, które podałem kontrahent umożliwił nam płatność w PLN w swoim systemie (podał więc nam kwotę do zapłaty w PLN z możliwością zapłaty w tej walucie) albo umownie uzgodniliśmy płatność w PLN.

     Dziękuję jednak za ten komentarz bo moje przykłady wymagają dodatkowego uzupełnienia, żeby tego rodzaju wątpliwości nie występowały.

     Odpowiedz

 2. a jak rozpatrywać przypadek zakupu subskrypcji pakietu MS Office 365. Faktura została wystawiona w EUR, natomiast płatność dokonana została przy pomocy karty debetowej i na wyciągu widzę wartość w PLN. Czy tutaj należy dokonać przeliczenia kwoty EUR czy kwota z wyciągu w PLN powinna być uwzględniona w JPK.

  Odpowiedz

  • Pani Anno, jeżeli cena została ustalona w EUR i sprzedający pobrał EUR, tylko nasz bank przeliczył to wg swojego kursu, to moim zdaniem należy zastosować przeliczenie wg przepisów ustawy o VAT, a nie to z wyciągu bankowego. Rozliczenie nastąpiło bowiem w EUR.

   Odpowiedz

 3. Jaki kurs powinien być zastosowany jeśli rachunek z Niemiec na usługę jest wystawiony 11.08.2021, ale usługa jest wykonywana w okresie 01.07.2021 do 30.06.2022. Rachunek otrzymany 20.08.2021, płatność nastąpi 25.08.2021.

  Odpowiedz

  • Pani Urszulo, jeżeli jest to usługa na czas określony to momentem jej wykonania będzie 30.06.2022. W takim przypadku płatności z 25.08.2021 dokonywana jest przed wykonaniem usługi. A więc w tym momencie powstaje obowiązek podatkowy i zastosujemy kurs z 24.08.2021.

   Odpowiedz

 4. A czy przy imporcie usług nadal stosujemy 2 kursy ? Do VAT i do CIT?
  Czyli np. jeśli miałabym fakturę wystawioną 30.06.21 a okres wykonywania usługi 01.07-31.07, to czy stosuję jeden kurs – wg obowiązku podatkowego w VAT, czy również dla CIT poprzedzający datę wystawienia w tym przypadku – 29.06?

  Odpowiedz

 5. Dzień dobry
  Kupujemy usługę w firmie ADOBE Irlandia , faktura wystawiona jest w Euro 29,99 dnia 08.01.2022 r. Płatność kartą – bank pobrał z karty 10.01.2022 r. przeliczył wg kursu 4,7077 co dało kwotę PLN 141,18 ( kurs nie wiem z jakiej daty – na pewno nie jest średni kurs NBP z 07.01.2022 ani z 10.01.2022)., oraz prowizję za przewalutowanie 2,8% z kwoty 141,18 tj. 3,95 zł . W jakiej kwocie mam zaksięgować taką fakturę do podatku dochodowego i do vat ?

  Odpowiedz

 6. Jaki kurs walutowy przyjmujemy przy rozliczaniu korekty in minus do faktury od kontrahenta zagranicznego, wyrażonej w walucie obcej, po świadczeniu usługi? Dla przykładu: faktura pierwotna z dnia 15/01/2022 (usługa w tym samym dniu), więc kurs z dnia 14/01/2022. Jaki kurs przyjąć, jeśli otrzymałam fakturę korygująca z dniem 10/02/2022. ten z faktury pierwotnej czy ten z 09/02/2022?

  Odpowiedz

 7. A co w następującej sytuacji:
  kwota płatności ustalona w euro, bank dokonał przewalutowania, niemniej na fakturze oprócz kwoty w euro sprzedawca podał własne przeliczenie wartości usługi w złotówkach (tylko kwotę końcową bez informacji i zastosowanym kursie). Tym sposobem mam 3 różne kwoty dotyczące tej samej transakcji;
  1) kwota w złotych podana przez sprzedawcę 485,29
  2) kwota wyznaczona zgodnie z ustawą o VAT w oparciu o kwotę w euro podaną na fakturze w wysokości 481,28
  3) kwota jaka zeszła z konta po przewalutowaniu 498,35.
  Zasadniczo nie mam wątpliwości co do odrzucenia kwoty z wyciągu bankowego, gdyż widnieje na nim informacja o oryginalnej kwocie transakcji w wysokości 105,60 euro oraz zastosowanym kursie przeliczeniowym. Niemniej nie jest dla mnie do końca jasne, która kwota z faktury powinna zostać wykazana w deklaracji i dlaczego w ogóle kontrahent podaje dodatkowo kwotę w złotówkach skoro rozliczenie otrzymuje w euro (tak przynajmniej interpretuję zapisy wyciągu bankowego)

  Odpowiedz

 8. Witam po jakim kursie należy przeliczyć fakturę przy imporcie usług wystawioną w euro, jeśli była przedpłata ? data zapłaty 14,04,2022, faktura wystawiona 19,04,2022. Czy zarówno do VAT jak i podatku dochodowego stosuje jeden kurs ? jeśli to to który ? z dnia poprzedzającego dzień zapłaty ? z góry dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz

 9. Witam, firma dokonała przedpłaty za usługę dot. importu usług (okres świadczenia usługi 10.11.2022 – 10.02.2023) – Fa wystawiona 03.11.2022.
  Zastanawiam się, z którego dnia powinnam wziąć kurs przeliczeniowy do naliczenia należnego podatku VAT, ponieważ na wyciągu bankowym widnieją dwie daty:
  – data waluty 02.11.2022 (w tym dniu pewnie wyszedł przelew)
  – data księgowania 07.11.2022 (taka data eksportowana jest właśnie z systemu bankowego jako data przelewu)
  Poza tym płatność wyszła w PLN (w tytule nie jest nic wspomniane o innej walucie), natomiast Fa była wystawiona w USD – nie ma na niej informacji o płatności w PLN.
  Jaka więc powinna być właściwa podstawa opodatkowania importu usług?

  Odpowiedz

 10. A ja proszę o potwierdzenie jaki kurs stosować w IU do CIT a jaki do VAT:
  – data wystawienia faktury przed wykonaniem usługi
  – data wystawienia po wykonaniu usługi
  Czy dla duplikatów ma znaczenie data wystawienia duplikatu? Wydaje mi się, że nie.
  Z góry dziękuję.

  Odpowiedz

 11. A co jeśli na fakturze z tytułu importu usług nie ma daty wykonania usługi a zapłata nie zostanie dokonana przez co najmniej 180 dni? Czekamy z wykazaniem VAT na zapłatę czy uznajemy, że usługa została wykonana, bo została zafakturowana?

  Odpowiedz

 12. dzień dobry, jaki kurs zastosować w przypadku f-ry dot. importu towaru. Towar jest odprawiony ze składu celnego w dwóch transzach, czyli do jednej f-ry mamy dwa sady.
  bierzemy średni kurs z tych dwóch Sad ? czy kurs z pierwszej odprawy?
  dziękuję

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.