Co nowego w VAT? – podsumowanie grudnia 2022 r.

Przeczytaj o tym co działo się w VAT w grudniu 2022 r.

Wybrałem najważniejsze zmiany prawne, orzeczenia i wydarzenia ze świata podatku VAT.

Zmiany w VAT, które weszły w życie

Ograniczenie tarczy antyinflacyjnej

Od 1 stycznia 2023 r. zmodyfikowano działanie tzw. tarczy antyinflacyjnej.

Od nowego roku obniżonych stawek VAT nie stosujemy w odniesieniu do paliw, energii elektrycznej i cieplnej, gazu ziemnego (wróciliśmy do stawki 23%).

Natomiast na mocy §8 i §12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 utrzymana została 0-proc. stawka VAT dla:

 • podstawowych produktów spożywczych oraz
 • niektórych towarów związanych z produkcją rolną.

Zmiany w JPK

Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Przewidziano w nim drobne zmiany w JPK m.in. w następującym zakresie:

 • ujednolicono nazewnictwo dokumentów zbiorczych o sprzedaży z kas rejestrujących;
 • zmieniono nazewnictwo „dokumentu wewnętrznego” na „dowód wewnętrzny”.
 • w załączniku do rozporządzenia określono, że w przypadku zdarzeń wykazywanych w ewidencji na podstawie dokumentów zbiorczych podatnicy ujmują je według daty ostatniego zdarzenia objętego tym dokumentem.

Rozporządzenie weszło w życie od 1 stycznia 2023 r.

Przedłużenie możliwości sprzedaży kas fiskalnych z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym

Na mocy art. 6 i 11 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2023 r. przedłużono okres obowiązywania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym.

A zatem jeszcze przez cały 2023 r. będzie możliwy zakup kas z elektronicznym zapisem kopii, ale wyłącznie tych o zastosowaniu specjalnym. Chodzi więc o kasy stosowane np. przez taksówkarzy, apteki lub umieszczane w automatach.

Natomiast od 1 stycznia 2023 r. nie ma już możliwości nabycia kas fiskalnych z elektronicznym zapisem kopii – jeżeli nie są to kasy o zastosowaniu specjalnym w rozumieniu §7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Przy czym jeżeli posiadasz taką kasę i nie prowadzisz działalności objętej obowiązkiem stosowania kas online, to wciąż możesz ich używać.

Zmiana rozporządzenia dotyczącego KSeF

Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

Wprowadzone przepisy dostosowują warunki korzystania z KSeF do specyfiki jednostek samorządu terytorialnego oraz grup VAT.

Zmiany planowane

Obowiązek stosowania e-faktur

Dnia 1 grudnia 2022 r. opublikowano projekt ustawy, który zawiera przepisy dotyczące obowiązku stosowania e-faktur.

Regulacje te mają obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Zmiany te szczegółowo opisałem w artykule Obowiązek stosowania e-faktur.

Konsultacje struktury logicznej członka grupy VAT

Od 1 stycznia 2023 r. można zakładać grupy VAT.

Transakcje dokonywane pomiędzy członkami grupy VAT muszą być ujmowane w specjalnej ewidencji. Obecnie prowadzimy ją w formie elektronicznej (np. w excelu). Organ podatkowy może zażądać jej przekazania.

Od 1 lipca 2023 r. taką ewidencję będziemy musieli przesyłać co miesiąc do urzędu skarbowego (wg ustalonego wzoru dokumentu elektronicznego – podobnego do JPK).

MF rozpoczęło konsultacje dotyczące wzoru tej struktury, tzw. JPK_GV(1), które potrwają do 13 stycznia 2023 r.

Link do informacji o rozpoczęciu konsultacji: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/zmiany-w-prawie/struktura-logiczna-ewidencji-czlonka-grupy-vat-konsultacje-podatkowe/.

Trwają również z konsultacje nad rozporządzeniem w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT, w którym mają zostać określone dane jakie ma zawierać ta ewidencja.

VAT in the Digital Age – zmiany w prawie unijnym

8 grudnia 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt zmian (tzw. pakiet ViDA), w ramach którego planowane jest:

 • wprowadzenie przepisów o raportowaniu na podstawie e-faktur w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych;
 • nałożenie obowiązku rozliczenia i odprowadzenia VAT z tytułu krótkoterminowego zakwaterowania oraz transportu pasażerów przez platformy cyfrowe pośredniczące w świadczeniu tych usług;
 • rozszerzenie zastosowania procedury OSS.

Więcej szczegółów pod tym linkiem: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/value-added-tax-vat/vat-digital-age_en.

Oczywiście jak będzie już bliżej wprowadzenia tych regulacji, to wszystko szczegółowo opiszę na blogu. Ale zmiany unijne to raczej perspektywa kilku lat. 😉

Orzeczenia TSUE

Braki w fakturze mogą rodzić poważne konsekwencje w procedurze trójstronnej uproszczonej

Dnia 8 grudnia 2022 r. TSUE wydał orzeczenie w sprawie C‑247/21.

Dotyczyła ona spółki austriackiej, która nabyła towary od firmy brytyjskiej i które następnie sprzedała na rzecz firmy z Czech.

Towary zostały przetransportowane bezpośrednio z Wielkiej Brytanii do Czech (transakcja miała miejsce w 2014 r.).

Spółka ta zamierzała skorzystać z procedury uproszczonej dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych.

Spółka ta nie umieściła jednak w fakturze adnotacji „odwrotne obciążenie”, lecz następujące sformułowanie „zwolniona z podatku wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna”.

Okazało się jednocześnie, że czeski nabywca nie rozliczył VAT od transakcji.

TSUE uznał, że:

 • w celu zastosowania procedury uproszczonej, pośrednik musi zastosować na fakturze wzmiankę „odwrotne obciążenie” i nie może jej zastąpić żadną inną oraz
 • w razie braku tej adnotacji, nie jest możliwe jej późniejsze dodanie w drodze korekty faktury.

W konsekwencji austriackie organy podatkowe mogą na tego podatnika nałożyć tzw. sankcyjne WNT – ponieważ podał w transakcji austriacki numer VAT (tj. zobowiązać ten podmiot do zapłaty VAT w Austrii, mimo że tam nie doszło do WNT).

Jeżeli występują u Ciebie tego typu transakcje i jesteś drugim w kolejności podmiotem w łańcuchu, to koniecznie zweryfikuj czy wypełniasz wszystkie warunki materialne i formalne do stosowania tego uproszczenia. Opisuję je w artykule Transakcja trójstronna uproszczona.

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowymi zasadami rozliczania transakcji łańcuchowych (w tym transakcji trójstronnych), to koniecznie weź udział w eksperckim szkoleniu online.

Tak, chcę obejrzeć szkolenie z transakcji łańcuchowych.

Korekta podatku możliwa również przy sprzedaży konsumenckiej

Dnia 8 grudnia 2022 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C‑378/21.

Dotyczyła ona podatniczki, która prowadziła kryty plac zabaw i do swoich usług stosowała 20-proc. stawkę VAT.

Okazało się, że mogła stosować stawkę 13%, wobec czego chciała skorygować VAT należny.

Austriacki organ podatkowy odmówił podatniczce takiej możliwości. Uznał, że udokumentowała transakcje fakturą – a więc VAT z tych faktur jest należny.

TSUE uznał, że:

 • podatniczka nie jest zobligowana do zapłaty zawyżonego VAT wykazanego w fakturze, bowiem nabywcami są konsumenci niemający prawa do odliczenia i nie występuje ryzyko utraty wpływów podatkowych (nie można uznać, że w części jest to faktura pusta z art. 203 dyrektywy VAT).

Pytanie czy wyrok ten spowoduje zmianę dotychczasowego podejścia polskich organów podatkowy, które w podobnych sytuacjach również odmawiają podatnikom możliwości korekty podatku należnego (np. interpretacja o sygn. 0111-KDIB3-1.4012.773.2022.2.WN).

Co nowego na blogu?

Nowe wpisy

Miesiąc tradycyjnie rozpoczęliśmy podsumowaniem wydarzeń z listopada (wpis: Co nowego w VAT? – podsumowanie listopada 2022 r.).

Na blogu opublikowałem wpis o projekcie przepisów, które mają wprowadzić obowiązek stosowania e-faktur.

Ponadto przygotowałem krótką instrukcję o rozliczaniu w VAT wydania prezentu w postaci alkoholu.


Zdjęcie tytułowe autorstwa Towfiqu barbhuiyaUnsplash

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (3) Napisz komentarz

 1. Jak zawsze przedstawione na wysokim poziomie nowe zmiany. Bardzo dziękuję ! Wszystkiego dobrego w Nowym Roku! Pozdrawiam.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.