Co nowego w VAT? – podsumowanie kwietnia 2022 r.

Co nowego w VAT

Przeczytaj o tym co działo się w VAT w kwietniu 2022 r.

Wybrałem najważniejsze zmiany prawne, orzeczenia i wydarzenia ze świata podatku VAT.

Wersja przedprodukcyjna aplikacji KSeF

Od 1 stycznia 2022 r. teoretycznie możemy stosować faktury ustrukturyzowane.

Dotychczas brakowało jednak narzędzi, które faktycznie umożliwiałyby korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur.

MF opublikowało bezpłatne narzędzie, które docelowo będzie służyło podatnikom do komunikacji z KSeF.

Aktualnie opublikowano aplikację w wersji demo. Można ją testować po podaniu rzeczywistych danych uwierzytelniających.

Aplikację znajdziesz tutaj: https://www.podatki.gov.pl/ksef/bezplatne-narzedzia-ksef/.

Planowane zmiany w VAT

Stosowanie kas w bezobsługowych myjniach samochodowych

Od 1 lipca obowiązkiem stosowania kas fiskalnych objęte zostaną myjnie samochodowe. Pisałem o tym w artykule Zwolnienia z kas fiskalnych w 2022 r.

projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących przewidziano regulacje, które mają pozwolić na niedrukowanie dokumentów fiskalnych w przypadku stosowania kas on-line. Sprzedawca będzie zobowiązany jednak zapewnić nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich wyświetlenie na urządzeniu.

Stawka 0% dla towarów i usług dostarczanych siłom zbrojnym

Trwają prace legislacyjne nad ustawą, która ma wprowadzić możliwość stosowania stawki 0% dla dostaw towarów i świadczenia usług w UE przeznaczonych do użytku sił zbrojnych państwa członkowskiego lub towarzyszącego im personelu cywilnego bądź też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te uczestniczą w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony poza swoim państwem członkowskim.

Tutaj możesz zapoznać się z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Orzeczenia TSUE

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – sprawa C‑333/20

7 kwietnia 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważne orzeczenie dotyczące pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

W sprawie C‑333/20 Trybunał uznał, że spółka zależna nie stanowi stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeśli świadczy usługi, które tworzą strukturę umożliwiającą wykonywanie działalności w tym państwie.

Istotne jest bowiem aby dana struktura była w stanie nabywać usługi wykorzystywane do potrzeb prowadzenia działalności w danym państwie.

Zwolnienie z VAT dla usług medycznych – sprawa C‑228/20

W wyroku z 7 kwietnia 2022 r. w sprawie C‑228/20 TSUE uznał, że niezgodne z prawem unijnym są przepisy prawa krajowego, które prowadzą do braku możliwości stosowania zwolnienia dla usług medycznych przez szpitale prywatne, jeżeli prowadzą one podobne usługi co instytucje publiczne korzystające z tego zwolnienia.

Sprawa dotyczyła niemieckich przepisów podatkowych.

TSUE wyjaśnił również jakie warunki mają brać pod uwagę władze państw UE w celu ustalenia, czy usługi opieki zdrowotnej zapewniane przez szpital prywatny są świadczone na warunkach socjalnych porównywalnych do warunków stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego.

Przesłanki takie przewidziane są w art. 132 ust. 1 lit. b dyrektywy VAT.

Zwolnienie z VAT dla usług kształcenia – sprawa C‑612/20

W wyroku z 28 kwietnia 2022 r. w sprawie C‑612/20 TSUE uznał, że państwa UE mają zasadniczo swobodę przy określaniu, które podmioty (inne niż podmioty prawa publicznego) mają możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT dla usług kształcenia (na podstawie art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy VAT).

W konsekwencji uznał, że spółka rumuńska wykonująca usługi wsparcia w odrabianiu zadań, programy edukacyjne lub kursy języków obcych, która nie spełniła wymogów określonych w prawie rumuńskimi, nie może powoływać się na ww. przepis dyrektywy VAT w celu zastosowania zwolnienia.

Bon różnego przeznaczenia (MPV) – sprawa C‑637/20

W orzeczeniu z 28 kwietnia 2022 r. w sprawie C‑637/20 Trybunał uznał, że karta turystyczna dająca prawo wstępu do wybranych atrakcji turystycznych (np. muzeów) lub do korzystania z wybranych usług przewozu osób (np. wycieczki autobusem lub statkiem) stanowi bon różnego przeznaczenia.

Głównym argumentem za takim stanowiskiem był fakt, że możliwe do uzyskania świadczenia podlegały opodatkowaniu różnym stawkom VAT lub zwolnieniu.

O samych bonach przeczytasz więcej w moim artykule Opodatkowanie bonów w VAT.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.