Co nowego w VAT? – podsumowanie lutego 2023 r.

Przeczytaj o tym co działo się w VAT w lutym 2023 r.

Wybrałem najważniejsze zmiany prawne i wydarzenia ze świata podatku VAT.

Zmiany w VAT, które weszły w życie w lutym 2023 r.

Obowiązek stosowania kas przez myjnie samochodowe

Od początku 2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas fiskalnych.

Szczegółowo pisałem o nim w artykule Zwolnienia z kas fiskalnych w 2022 r.

Obowiązuje ono również w 2023 r.

W rozporządzeniu tym przewidziano objęcie obowiązkiem stosowania kasy podmioty prowadzące myjnie samochodowe. Wymóg ten miał obowiązywać pierwotnie od 1 lipca 2022 r.

Następnie termin ten przesunięto na 1 października 2022 r. (o czy pisałem w podsumowaniu czerwca).

A na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przesunięto termin wejścia tej regulacji na 1 lutego 2023 r.

A zatem od 1 lutego 2023 r. ww. podmioty nie mogą korzystać ze zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących.

Nowości z lutego 2023 r.

Przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku stosowania e-faktur

Na ostatniej konferencji uzgodnieniowej poinformowano o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku stosowania e-faktur – z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.

Ponadto wskazano, że planowane są następujące zmiany – w porównaniu do projektu ustawy z grudnia (który dokładnie opisałem w artykule Obowiązek stosowania e-faktur):

 • wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.;
 • faktury z kas fiskalnych będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.;
 • paragon z NIP będzie uznawany jak faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r.;
 • faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF;
 • bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF;
 • wyłączone z KSeF będą również faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS;
 • kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF;
 • w przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline;
 • doprecyzowanie daty wystawienia oraz innych kwestii ważnych dla procesu wystawiania faktur podczas awarii oraz w trybie offline;
 • w okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur korygujących;
 • liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.;
 • likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF.

Pakiet SLIM VAT 3

8 lutego 2023 r. wpłynął do Sejmu projekt określany pakietem SLIM VAT 3.

Pod tym linkiem możesz zapoznać się z aktualną treścią projektu wraz z uzasadnieniem.

Planowany termin wejścia w życie tych regulacji, to 1 kwietnia 2023 r.

Nowe obowiązki dostawców usług płatniczych

Dnia 15 lutego 2023 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy implementujący dyrektywę 2020/284.

Dotyczy ona wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych.

Pod tym linkiem znajdziesz aktualny projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

Podmioty te będą miały obowiązek prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności i odbiorców płatności w odniesieniu do świadczonych transgranicznie usług płatniczych. Ewidencja będzie przechowywana przez 3 lata i ma być udostępniana szefowi KAS.

Obowiązek prowadzenia ewidencji powstanie, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 takich płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

Dane z ewidencji zostaną umieszczone w unijnym systemie CESOP.

Przepisy mają być wprowadzone do końca 2023 r.

Co nowego na blogu?

Nowe wpisy

Miesiąc tradycyjnie rozpoczęliśmy podsumowaniem wydarzeń ze stycznia (wpis: Co nowego w VAT? – podsumowanie stycznia 2023 r.).

Ponadto opublikowałem następujące artykuły:

Szkolenie: Fakturowanie od A do Z

Natomiast dnia 28 lutego 2023 r. poprowadziłem kompleksowe szkolenie nt. fakturowania.

Poniżej opinia p. Beaty na temat tego szkolenia 🙂

Zdecydowanie polecam ! szeroki zakres wiedzy Pana Piotra pozwala na rozwianie wątpliwości i zrozumienie tematyki , udzielane są też odpowiedzi na pytania w trakcie szkolenia

Beata

Wciąż możesz wykupić nagranie tego szkolenia, pod tym linkiem: https://sklep.zrozumvat.pl/pl/p/Szkolenie-na-zywo-Fakturowanie-od-A-do-Z/49.


Zdjęcie tytułowe autorstwa Towfiqu barbhuiyaUnsplash

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (6) Napisz komentarz

 1. Super są takie podsumowania, ciężko nadążyć za zmianami samodzielnie a tu proszę . Bardzo dziękuję za poświęcony czas na spisanie wszystkiego.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.