Faktura uproszczona – kiedy mogę ją wystawić?

faktura uproszczona

Dokumentem sprzedaży może być w pewnych przypadkach faktura uproszczona.

Jej stosowanie spopularyzowało się po wprowadzeniu wymogu, aby faktury wystawiane do paragonów zawierały NIP nabywcy.

Wpis zgodny ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 1 stycznia 2022 r.

Jakich danych może nie zawierać faktura uproszczona?

W przypadku faktury uproszczonej możliwe jest nieujęcie w niej niektórych danych wymaganych dla standardowych faktur. Wynika to z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT.

Przede wszystkim faktura uproszczona nie zawiera:

 • imienia i nazwiska nabywcy oraz
 • jego adresu.

Upraszcza to zatem dokumentowanie transakcji.

Ponadto faktura uproszczona może również nie zawierać poniższych danych:

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;
 • ceny jednostkowej netto i wartości sprzedaży netto z podziałem na stawki/zwolnienie;
 • stawki podatku i jego kwoty z podziałem na stawki/zwolnienie.

Przy czym warunkiem nieumieszczenia ww. informacji jest, aby z faktury tej wynikały dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Jakie dane musi bezwzględnie zawierać faktura uproszczona?

Oprócz wskazanych w punkcie wyżej wyłączeń, faktura uproszczona musi zawierać wszystkie pozostałe obligatoryjne elementy faktury.

Najistotniejsze jest, aby zawierała ona NIP nabywcy. Bez jego wskazania faktura taka nie dokumentuje bowiem kto jest rzeczywistym nabywcą świadczenia.

Ponadto powinna ona zawierać również:

 • datę wystawienia, numer faktury;
 • dane sprzedającego (jego imię i nazwisko/nazwę oraz NIP);
 • nazwę towaru/usługi oraz datę sprzedaży;
 • kwotę należności ogółem (jeżeli umieszczamy tylko tę informację to musi z faktury wynikać kwota podatku wg poszczególnych stawek).

Jeżeli faktura uproszczona dotyczy którejś z procedur w VAT, dla której należy stosować szczególne adnotacje, to należy taką adnotację umieścić (np. „metoda kasowa„).

Kiedy możemy wystawić fakturę uproszczoną?

Faktury uproszczone możemy stosować jedynie w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro.

Jeżeli więc sprzedajesz coś za 455 zł albo 102 euro, to nie możesz zastosować faktury uproszczonej. Musisz wystawić „zwykłą” fakturę.

Kiedy nie mogę wystawić faktury uproszczonej?

Są przypadki, gdy pomimo że kwota transakcji nie przekracza 450 zł albo 100 euro, to nie możesz wystawić faktury uproszczonej.

Sytuacje te przewidziane zostały w art. 106e ust. 6 ustawy o VAT. Nie ma takiej możliwości dla następującego rodzaju transakcji:

 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI);
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 • eksportu usług i dostawy towarów, która podlega opodatkowaniu w innym niż Polska państwie UE;
 • sprzedaży, dla której nie jest na fakturze podawany NIP lub numer VAT (dot. sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

Czy mogę traktować paragon z NIP nabywcy jako fakturę uproszczoną?

Jeżeli spojrzymy jakie elementy zawiera paragon fiskalny z NIP nabywcy, to zauważymy, że ma on wszystkie elementy obligatoryjne przewidziane dla faktur uproszczonych.

Możemy zatem taki paragon traktować jako fakturę uproszczoną.

Zostało to potwierdzone w objaśnieniach podatkowe dotyczących paragonów uznawanych za faktury uproszczone.

Czy mogę odliczyć VAT z faktury uproszczonej (paragonu z NIP nabywcy)?

Faktura uproszczona to dokument, który możemy wystawiać zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Zatem nabywca, który otrzymał taką fakturę może odliczyć wynikający z niej VAT.

Nie ma również przeciwwskazań, aby dokonać odliczenia VAT z paragonu zawierającego NIP nabywcy. Jeżeli oczywiście zawiera on wszystkie elementy faktury uproszczonej.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (6) Napisz komentarz

 1. Witam,
  wydaje się zasadna zmiana w jednym z podpunktów dotycząca: „sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju” na „wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO)”, która zastąpiła tą poprzednią od 1 lipca 2021 r.

  Odpowiedz

 2. Witam Panie Tomaszu, dziękuję za zwrócenie uwagi. Na początku stycznia zamierzam aktualizować artykuły nt. faktur z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od stycznia 2022 r., uwzględnię wówczas również zmiany z całego 2021 r.

  Odpowiedz

 3. Faktura sprzedaży na kwotę 300 zł brutto spełnia wszystkie kryteria faktury uproszczonej. Korekta faktury na plus 200 zł brutto. Po korekcie wartość transakcji sprzedaży równa 500 zł brutto. Czy faktura i jej korekta są fakturami uproszczonymi?

  Odpowiedz

  • Panie Arturze, jeżeli korekta podwyższa kwotę ponad te 450 zł, to moim zdaniem należy uzupełnić fakturę o pozostałe elementy – nie możemy już zostawić faktury uproszczonej.

   Odpowiedz

 4. Faktura zaliczkowa na kwotę 300 zł brutto spełnia wszystkie kryteria faktury uproszczonej. Kwota transakcji sprzedaży równa się 500 zł brutto. Faktura końcowa na kwotę pozostałą równa się 200 zł brutto. Czy faktura zaliczkowa i faktura końcowa są fakturami uproszczonymi ?

  Odpowiedz

  • Moim zdaniem patrzymy na kwotę ogółem każdej faktury, a więc w podanym przykładzie zarówno zaliczka jak i końcowa fakturą mogą być fakturami uproszczonymi. Ale tak naprawdę może być też przyjęta odmienna interpretacja – że patrzymy na kwotę całej transakcji. Jest to kwestia, która jest problematyczna – niestety nie spotkałem się z żadnymi interpretacjami podatkowymi w tym temacie, żebym mógł wskazać na podejście organów.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.