Co nowego w VAT? – podsumowanie czerwca 2023 r.

Przeczytaj o tym co działo się w VAT w czerwcu 2023 r.

Wybrałem najważniejsze zmiany prawne i wydarzenia ze świata podatku VAT.

Wejście w życie pakietu SLIM VAT 3

Od 1 lipca 2023 r. obowiązują zmiany przewidziane w pakiecie SLIM VAT 3 (część regulacji obowiązuje już od 6 czerwca 2023 r.).

Przewidziano w nim zmiany dotyczące m.in. następujących obszarów:

 • podwyższenie progu sprzedaży dla małych podatników;
 • określenie kursów walut właściwych w przypadku korekt;
 • zmiany dotyczące ujmowania WDT;
 • brak obowiązku posiadania faktury dla odliczenia VAT przy WNT;
 • zmiana sposobu uzgadniania proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego;
 • częściej będziemy mogli uznać, że proporcja odliczenia wyniosła 100%;
 • wprowadzenie możliwości rezygnacji z dokonywania korekty ostatecznej (w przypadku gdy proporcja wstępna różni się od rzeczywistej);
 • ułatwienie korzystania z 15-dniowego zwrotu VAT;
 • zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności;
 • dostosowanie przepisów o sankcji VAT do wytycznych TSUE;
 • modyfikacja przepisów dotyczących WIS.

Szczegółowo o nowych regulacjach przeczytasz we wpisie Pakiet SLIM VAT 3 – zmiany od 1 lipca 2023 r.

Krajowy System e-faktur – Sejm uchwalił przepisy

Sejm uchwalił ustawę, która ma wprowadzić obowiązek stosowania e-faktur od 1 lipca 2024 r.

Teraz nad ustawą pracuje Senat.

Projekt opisywałem na blogu zanim trafił do Sejmu, we wpisie Projekt przepisów o obowiązkowym KSeF.

Oczywiście po zakończeniu całego procesu legislacyjnego, opiszę szczegółowo przepisy na blogu.

Nowa wersja e-faktury

Dnia 29 czerwca 2023 r. MF opublikowało zaktualizowaną wersję wzoru struktury FA(2) (tj. schemy faktury ustrukturyzowanej).

Wzór jest dostępny w CRWDE pod numerem wzoru 2023/06/29/12648.

Harmonogram dalszych działań związanych z publikacją nowej struktury logicznej FA(2):

 • w lipcu 2023 r. MF udostępni środowisko testowe dostosowane do struktury logicznej wraz z dokumentacją,
 • 1 września 2023 r. MF udostępni środowisko produkcyjne.

Od lipca do sierpnia 2023 r. na środowisku testowym będą obwiązywały równocześnie obie wersje – obecnie obowiązująca struktura logiczna FA(1) oraz nowa struktura logiczna FA(2).

Spotkanie prasowe dotyczące KSeF

Dnia 30 czerwca odbyło się również spotkanie prasowe dotyczące KSeF (nagranie możesz obejrzeć tutaj).

Przedstawiciele MF wypowiedzieli się w superlatywach na temat nowego rozwiązania.

Nie wychwyciłem jednak żadnych „newsów”, które mógłbym przedstawić na blogu. 😉

Limit płatności przelewem jednak nie zostanie zmniejszony (z 15 tys. do 8 tys. zł)

Zgodnie z art. 19 Prawa przedsiębiorców, płatności pomiędzy przedsiębiorcami muszą być dokonywane przelewami (bezgotówkowo), jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł.

W wyniku zmian przewidzianych w Polskim Ładzie limit ten miał być zmniejszony do 8 000 zł (od 1 stycznia 2024 r.).

Sejm uchwalił jednak zmianę przepisów, która pozostawia ten limit na poziomie 15 000 zł.

Ma to pośrednio również wpływ na VAT. Bowiem przepisy przewidujące sankcje za brak płatności na rachunek z białej listy, odwołują się do ww. regulacji Prawa przedsiębiorców (a więc limit dla białej listy również pozostanie niezmieniony).

Zmianę przewidziano w ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na ustawą pracuje jeszcze Senat.

Komunikat o utrzymaniu obniżonych stawek VAT dla produktów spożywczych

MF opublikowało komunikat o tym, że zerowa stawka VAT na żywność będzie obowiązywała do końca 2023 r.

Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/finanse/zerowy-vat-na-zywnosc-do-konca-2023-r

Nie wiem tylko po co ten komunikat. 😉

Już z przepisów wprowadzonych od stycznia 2023 r. wynikało, że stawka ta jest wprowadzana na cały 2023 r. O czym pisałem w Co nowego w VAT? – podsumowanie stycznia 2023 r.

Utrzymanie stawki 0% dla świadczeń nieodpłatnych realizowanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy

W wyniku zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 do końca 2023 r. istnieje możliwość stosowania stawki 0% dla świadczeń nieodpłatnych realizowanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Szczegółowo przepisy te opisałem w artykule Stawka 0% na pomoc Ukrainie.

Orzeczenia

Wyrok NSA w sprawie zużycia towarów do usług wykonywanych w innym państwie UE

NSA w wyroku z dnia 2 czerwca 2023 r. o sygn. I FSK 832/20 uchylił orzeczenie WSA we Wrocławiu o sygn. I SA/Wr 773/19.

Nie zostało jeszcze opublikowane uzasadnienie do tego wyroku.

Ale orzeczenie to może Cię zainteresować, jeżeli przemieszczasz towary do innych państw UE i zużywasz je w ramach wykonywanych tam usług.

Wykonujesz usługę budowlaną na terytorium Niemiec. W celu jej wykonania przemieszczasz z Polski różnego typu materiały budowlane (np. cement, piasek itp.), które zużywasz przy realizacji usługi.

We wskazanym wyżej orzeczeniu WSA stwierdził, że w takim przypadku podatnik nie ma obowiązku rozpoznawania tzw. nietransakcyjnego WDT – bowiem towary są zużywane w ramach kompleksowej usługi wykonywanej na terytorium innego państwa UE.

Na łamach Rachunkowości wskazywałem, że nie zgadzam się z tym podejściem.

ustnego uzasadnienia wyroku wynika, że z podejściem WSA nie zgodził się również NSA – wobec czego uchylił zaskarżony wyrok.

Zdaniem NSA w takim przypadku należy rozpoznać nietransakcyjne WDT – w odniesieniu do towarów zużytych w ramach wykonywanej usługi.

Wyrok C‑108/22: odsprzedaż usługi noclegowej podlega pod procedurę marży

W wyroku z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie C‑108/22 TSUE uznał, że odsprzedaż samej usługi noclegowej (bez żadnych dodatkowych usług) podlega pod procedurę marży.

Jest to bardzo ważne orzeczenie, ponieważ potwierdza, że marża znajduje zastosowanie nie tylko do podatników, którzy wykonują kompleksowe usługi turystyki (np. organizacja wycieczki, w ramach której zapewniany jest nocleg, wyżywienie, przejazdy, atrakcje itp.).

Może ona znajdować zastosowanie również dla odsprzedaży pojedynczych usług, takich jak usługi hotelowe.

Wyrok C‑232/22: stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

W wyroku z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie C‑232/22 Trybunał uznał, że nie stanowi stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy spoza UE, odrębny prawnie podmiot w państwie UE, i to nawet jeśli struktura tego podmiotu jest wykorzystywana niemal wyłącznie do wykonania usług polegających na produkcji z materiałów powierzonych na rzecz tego podmiotu oraz usługi te służą usługobiorcy do wykonywania działalności w tym państwie UE.

Z orzeczenia tego wynika, iż sam fakt, że podmiot zależny wykonuje w danym państwie usługi wyłącznie dla spółki matki nie może skutkować przyjęciem, że w tym państwie podmiot dominujący posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. Zwłaszcza jeśli ten podmiot zależny wykonuje tę działalność na własne ryzyko (jako odrębny podmiot prawny).

Co nowego na blogu?

Nowe wpisy

Miesiąc tradycyjnie rozpoczęliśmy podsumowaniem wydarzeń z maja (wpis Co nowego w VAT? – podsumowanie maja 2023 r.).

Reszta wpisów dotyczyła pakietu SLIM VAT 3.

W artykule Pakiet SLIM VAT 3 – zmiany od 1 lipca 2023 r. przedstawiłem spis najważniejszych zmian wprowadzonych w pakiecie.

Odniosłem się również szczegółowo do zmian dotyczących:

Szkolenie – pakiet SLIM VAT 3

Natomiast dnia 22 czerwca 2023 r. poprowadziłem kompleksowe szkolenie o zmianach przewidzianych w pakiecie SLIM VAT 3.

Wciąż możesz wykupić półroczny dostęp do nagrania – pod tym linkiem.


Zdjęcie tytułowe autorstwa Towfiqu barbhuiyaUnsplash

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.