Ujmowanie korekt: WDT, WNT, import usług, eksport towarów oraz inne transakcje międzynarodowe

Ujmowanie korekt WDT WNT import uslug

Na przestrzeni 2021 r. wprowadzono do ustawy o VAT przepisy określające sposób ujmowania korekt w przypadku transakcji międzynarodowych.

We wpisie podsumowuję te zasady oraz przedstawiam sposób ujmowania korekt odrębnie w odniesieniu do każdego typu transakcji.

Kiedy powstaje konieczność ujęcia korekty?

Mówimy tutaj o sytuacjach, które obligują podatników do zmniejszenia podstawy opodatkowania (korekta in minus) albo jej zwiększenia (korekta in plus).

Taka konieczność może zaistnieć w przypadku, gdy:

 • stwierdzono błąd w pierwotnym rozliczeniu;
 • udzielono rabatu;
 • zwrócono towary albo przedpłatę (zaliczkę);
 • uzgodniono podwyższenie ceny.

Przepisy ustawy o VAT wskazują, w których okresach rozliczeniowych należy taką korektę ująć w deklaracji VAT.

Korekty w VAT to dla Ciebie czarna magia?

Mogę Ci pomóc 🙂

Przygotowałem szkolenie, w którym krok po kroku wyjaśniam w jaki sposób ujmować korekty z tytułu sprzedaży krajowej, WDT, WNT, importu usług itd.

Tak, chcę wziąć udział w takim szkoleniu!

Data zaistnienia przyczyny korekty – jak ją ustalić?

Dla większości z poniższych przykładów, momentem ujęcia korekty jest chwila, w której zaistniała przyczyna korekty.

Na potrzeby ujmowania korekt mówimy o przyczynie pierwotnej i wtórnej.

Przyczyna pierwotna to taka, która miała miejsce w momencie dokonania sprzedaży (w dacie powstania obowiązku podatkowego):

Dokonujesz WDT i 16 grudnia towary są transportowane z Polski do Holandii. Zgodnie z umową faktura powinna opiewać na kwotę 16 tys. euro. Ty omyłkowo wystawiasz fakturę na kwotę 14 tys. euro.

Jest to przyczyna pierwotna, która istniała od momentu dokonania sprzedaży

Natomiast przyczyna wtórna to taka, która ma miejsce już po dokonaniu sprzedaży tj., gdy zdarzenie mające wpływ na cenę zaistniało już po powstaniu obowiązku podatkowego.

Nabywasz w ramach importu usług licencję na oprogramowanie. Dla usługi przyjęto miesięczne okresy rozliczeniowe. Z uwagi na znaczne zwiększenie wykupionych licencji, kontrahent zdecydował o przyznaniu Tobie rabatu. Przy czym udziela Ci go również w odniesieniu do zakończonych okresów rozliczeniowych.

Jest to przyczyna wtórna, powstała już po dokonaniu sprzedaży.

Historycznie można było spotkać się z restrykcyjnym podejściem, iż przyczyna wtórna może wystąpić jedynie w przypadku, gdy:

 • strony nie przewidują możliwości jej zaistnienia oraz
 • zaistnienie zdarzenia jest niezależne od woli stron.

Na szczęście obecnie podejście to zliberalizowało się. Dowodem na to jest dla mnie przykład nr 2 na str. 33 objaśnień podatkowych dotyczących pakietu SLIM VAT. Przewidziano w nim bowiem przypadek przyczyny wtórnej, która jest zależna od woli stron.

WDT

Korekta in minus przy WDT

W przypadku WDT stosujemy art. 29a ust. 13 oraz ust. 15 pkt 1 ustawy o VAT.

Z regulacji tych wynika, że korektę in minus należy ująć w dacie wystawienia faktury korygującej.

Przy czym dotyczy to przypadków, gdy korekta jest wynikiem:

 • udzielenia rabatu lub
 • zwrotu towaru.

Do tych sytuacji odwołuje się bowiem art. 29a ust. 13 ustawy o VAT (jest tam wymieniony również zwrot zaliczki, ale przy WDT nie dokumentujemy jej fakturą).

W takich przypadkach nie masz obowiązku gromadzenia jakiejkolwiek dokumentacji. W szczególności nie jest konieczne uzyskanie dokumentacji potwierdzającej:

 • uzgodnienie i spełnienie warunków korekty (wynika to z art. 29a ust. 15 pkt 1 ustawy o VAT);
 • odbiór korekty przez nabywcę.

Inaczej będzie w sytuacji, gdy w pierwotnym rozliczeniu zaistniał błąd w podstawie opodatkowania (np. omyłkowo zawyżyliśmy cenę). Wówczas nie stosujemy art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

Wydaje się, że w takim przypadku konieczne jest ujęcie takiej korekty w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (tj. poprawa pierwotnego rozliczenia).

Korekta in plus przy WDT

Korektę ujmujemy w dacie zaistnienia przyczyny korekty. Wynika to z art. 29a ust. 17 ustawy o VAT.

WNT

Korekta in minus przy WNT

Korektę in minus w przypadku WNT ujmujemy w dacie powstania przyczyny korekty. Wynika to z art. 30a ust. 1a ustawy o VAT.

Korekta in plus przy WNT

Korektę in plus również należy ująć w dacie powstania przyczyny korekty. Wynika to z art. 29a ust. 17 ustawy o VAT.

Eksport towarów

Korekta in minus przy eksporcie towarów

W przypadku eksportu towarów stosujemy art. 29a ust. 13 oraz ust. 15 pkt 1 ustawy o VAT.

Z regulacji tych wynika, że korektę in minus należy ująć w dacie wystawienia faktury korygującej.

Przy czym dotyczy to przypadków, gdy korekta jest wynikiem:

 • udzielenia rabatu;
 • zwrotu towaru lub
 • zwrotu przedpłaty (zaliczki).

Do tych sytuacji odwołuje się bowiem art. 29a ust. 13 ustawy o VAT (inaczej niż przy WDT, zaliczka na poczet eksportu towarów rodzi obowiązek podatkowy i dokumentujemy ją fakturą).

W takich przypadkach nie masz obowiązku gromadzenia jakiejkolwiek dokumentacji. W szczególności nie jest konieczne uzyskanie dokumentacji potwierdzającej:

 • uzgodnienie i spełnienie warunków korekty (wynika to z art. 29a ust. 15 pkt 1 ustawy o VAT);
 • odbiór korekty przez nabywcę.

Inaczej będzie w sytuacji, gdy w pierwotnym rozliczeniu zaistniał błąd w podstawie opodatkowania (np. omyłkowo zawyżyliśmy cenę). Wówczas nie stosujemy art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

Wydaje się, że w takim przypadku konieczne jest ujęcie takiej korekty w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (tj. poprawa pierwotnego rozliczenia).

Korekta in plus przy eksporcie towarów

Korektę ujmujemy w dacie zaistnienia przyczyny korekty. Wynika to z art. 29a ust. 17 ustawy o VAT.

Dostawa z montażem (gdy jesteś sprzedającym)

W przypadku dostawy z montażem, transakcja podlega VAT w państwie gdzie towar jest montowany. W takiej sytuacji mówimy więc o dostawie niepodlegającej VAT w Polsce.

Korekta in minus przy dostawie z montażem

W takim przypadku stosujemy art. 29a ust. 13 oraz ust. 15 pkt 2 ustawy o VAT.

Z regulacji tych wynika, że korektę in minus należy ująć w dacie wystawienia faktury korygującej.

Przy czym dotyczy to przypadków, gdy korekta jest wynikiem:

 • udzielenia rabatu;
 • zwrotu towaru lub
 • zwrotu przedpłaty (zaliczki).

Do tych sytuacji odwołuje się bowiem art. 29a ust. 13 ustawy o VAT (tutaj zaliczka również rodzi obowiązek podatkowy i dokumentujemy ją fakturą).

W takich przypadkach nie masz obowiązku gromadzenia jakiejkolwiek dokumentacji. W szczególności nie jest konieczne uzyskanie dokumentacji potwierdzającej:

 • uzgodnienie i spełnienie warunków korekty (wynika to z art. 29a ust. 15 pkt 2 ustawy o VAT);
 • odbiór korekty przez nabywcę.

Inaczej będzie w sytuacji, gdy w pierwotnym rozliczeniu zaistniał błąd w podstawie opodatkowania (np. omyłkowo zawyżyliśmy cenę). Wówczas nie stosujemy art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

Wydaje się, że w takim przypadku konieczne jest ujęcie takiej korekty w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (tj. poprawa pierwotnego rozliczenia).

Korekta in plus przy dostawie z montażem

Korektę ujmujemy w dacie zaistnienia przyczyny korekty. Wynika to z art. 29a ust. 17 ustawy o VAT.

Zakup towaru w ramach odwrotnego obciążenia (nabywca jest podatnikiem)

Chodzi tutaj o sytuacje, gdy:

 • sprzedający jest podmiotem zagranicznym niezarejestrowanym do VAT w Polsce;
 • kupujący jest polskim podatnikiem oraz
 • transakcja podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.

Wówczas na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT nabywca jest zobligowany rozliczyć podatek należny.

Szczegółowo przypadek ten opisałem we wpisie Nabycie towaru w Polsce od podmiotu zagranicznego – skutki w VAT.

Dodatkowo z taką sytuacją możesz też mieć do czynienia w przypadku dostawy z montażem, gdy kupujesz towar od podmiotu zagranicznego.

Korekta in minus przy dostawie, w której nabywca jest podatnikiem

Korektę in minus uwzględniamy w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna korekty. Wynika to z art. 29a ust. 15a ustawy o VAT.

Korekta in plus przy dostawie, w której nabywca jest podatnikiem

Korektę in plus ujmujemy w dacie zaistnienia przyczyny korekty. Wynika to z art. 29a ust. 17 ustawy o VAT.

Eksport usług

Korekta in minus przy eksporcie usług

W przypadku eksportu usług stosujemy art. 29a ust. 13 oraz ust. 15 pkt 2 ustawy o VAT.

Z regulacji tych wynika, że korektę in minus należy ująć w dacie wystawienia faktury korygującej.

Przy czym dotyczy to przypadków, gdy korekta jest wynikiem:

 • udzielenia rabatu;
 • zwrotu towaru lub
 • zwrotu przedpłaty (zaliczki).

Do tych sytuacji odwołuje się bowiem art. 29a ust. 13 ustawy o VAT (tutaj zaliczkę również dokumentujemy fakturą).

W takich przypadkach nie masz obowiązku gromadzenia jakiejkolwiek dokumentacji. W szczególności nie jest konieczne uzyskanie dokumentacji potwierdzającej:

 • uzgodnienie i spełnienie warunków korekty (wynika to z art. 29a ust. 15 pkt 2 ustawy o VAT);
 • odbiór korekty przez nabywcę.

Inaczej będzie w sytuacji, gdy w pierwotnym rozliczeniu zaistniał błąd w podstawie opodatkowania (np. omyłkowo zawyżyliśmy cenę). Wówczas nie stosujemy art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

Wydaje się, że w takim przypadku konieczne jest ujęcie takiej korekty w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (tj. poprawa pierwotnego rozliczenia).

Korekta in plus przy eksporcie usług

Korektę ujmujemy w dacie zaistnienia przyczyny korekty. Wynika to z art. 29a ust. 17 ustawy o VAT.

Import usług

Korekta in minus przy imporcie usług

W przypadku importu usług korektę in minus uwzględniamy w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna korekty. Wynika to z art. 29a ust. 15a ustawy o VAT.

Korekta in plus przy imporcie usług

Korektę in plus ujmujemy w dacie zaistnienia przyczyny korekty. Wynika to z art. 29a ust. 17 ustawy o VAT.

Korekta podatku naliczonego

Wśród ww. transakcji są również transakcje zakupowe, w przypadku których wykazujemy podatek naliczony (jeżeli przysługuje nam prawo do odliczenia).

Chodzi o WNT, import usług oraz nabycia, z tytułu których podatnikiem jest nabywca.

W przypadku korekty in minus, kwotę podatku naliczonego pomniejszamy za ten sam okres, w którym pomniejszyliśmy podstawę opodatkowania. A zatem cała korekta uwzględniana jest w tym samym okresie rozliczeniowym.

Wynika to z art. 86 ust. 19c ustawy o VAT.

Jeżeli chodzi o korektę in plus, to podatek naliczony powstanie dopiero po ujęciu takiej korekty (kwotę podatku naliczonego stanowi bowiem wykazany VAT należny). A zatem przy podwyższeniu podstawy opodatkowania, uwzględniamy korektę in plus zarówno podatku należnego jak i naliczonego.

Uwzględnianie korekty w informacji podsumowującej

W przypadku WDT, WNT oraz eksportu usług, transakcja może podlegać wykazaniu w informacji podsumowującej.

Ewentualne korekty powinny zostać uwzględnione również w tej informacji. Sposób ujęcia tej korekty zależny jest od przyczyny korekty.

Korekta błędu w informacji podsumowującej

Jeżeli przyczyną korekty jest błąd, to ujmujesz ją w okresie rozliczeniowym, w którym miała miejsce pierwotna transakcja (tj. kiedy powstał obowiązek podatkowy). Wówczas taką korektę uwzględniasz przy użyciu formularza VAT-UEK. Jest to korekta informacji podsumowującej.

Wskazujesz w takiej korekcie co było niepoprawne i jakie wartości są prawidłowe.

Rabat, zwrot towaru lub zaliczki w informacji podsumowującej

Jeżeli mamy do czynienia z wtórną przyczyną korekty, to takie zdarzenie uwzględniamy w bieżącej informacji podsumowującej.

Dotyczyć to może przypadków:

 • udzielenia rabatu;
 • zwrócenia towaru lub zaliczki;
 • uzgodnienia co do podwyższenia ceny.

Zmniejszasz wówczas odpowiednio wartości w informacji podsumowującej za okres, w którym uwzględniasz korektę.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (11) Napisz komentarz

  • Przy WNT mamy nabycie towaru od podmiotu unijnego i są one transportowane z innego państwa UE do Polski. Przy odwrotnym obciążeniu niekoniecznie towar musi być transportowany z innego państwa UE, może w momencie dostawy znajdować się w Polsce albo być przywieziony do Polski, lecz nie w ramach WNT, tylko dostawy z montażem (dostawy z montażem opisuję tutaj: https://zrozumvat.pl/dostawa-z-montazem/).

   Planuję w lutym wpis, w którym szczegółowo opiszę zasady rozliczania VAT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 🙂

   Odpowiedz

 1. Ja również mam pytanie. Czy przy korekcie WDT (klient zwrócił nam towar) potrzebujemy dokument potwierdzający, że ten towar wrócił do kraju lub przekroczył granice kraju ?

  Dziękuję.

  Odpowiedz

   • Ta sytuacja komplikuje się, jeśli np. macie Państwo magazyny w różnych państwach UE (np. i w Polsce i w Niemczech), a klient ma prawo zwrócić towar do najbliższego magazynu.
    Wówczas przy WDT z Polski do Niemiec towar wyjechał do klienta Niemiec. Załóżmy, że klient niemiecki postanowił go Państwu zwrócić, lecz do najbliższego magazynu. Jeśli najbliższy Państwa magazyn ma miejsce w Niemczech wówczas towar zwrotowy nie wróci do Polski lecz zostanie w Niemczech.

    Jaką dokumentację wówczas przedstawić polskim organom skoro fizycznie towaru nie ma w Polsce? Sprawa ma bowiem potencjał, aby ukręcić z niej „VAT fraud”:)

    Wszak dowodowo mamy fakturę WDT do Niemiec oraz korektę tego WDT, ale żaden dokument nie potwierdza, że towar wrócił do Polski albo że np. został zutylizowany w Niemczech

    Odpowiedz

 2. W dniu dzisiejszym otrzymałam korektę WNT z lipca 2018 roku… Korekta in minus dotyczy złej ceny na fakturze pierwotnej. Czy mogę zrobić korektę vat i vat ue za lipiec 2018 roku, naliczyć in minus vat należny i naliczony bez żadnych konsekwencji – tzn. bez odsetek? Nie wiem czy na tamten czas mam przepisy stare czy dziś obowiązujące. Swoją drogą to niepoważne wysyłać korekty po tak długim czasie.

  Odpowiedz

 3. Witam.

  A co w sytuacji, gdy korekta ma wartość zero, korygujemy jedynie stawkę podatku, bo pomyłkowo zastosowano stawkę dla WDT a powinno być odwrotne obciążenie?

  Odpowiedz

  • Dzień dobry. Wtedy bym raczej przyjął, że mamy do czynienia z błędem. W odniesieniu do ujmowania korekt z tytułu błędu przepisów nie ma. Ale wydaje się, że w takim przypadku konieczne jest ujęcie takiej korekty w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (tj. poprawa pierwotnego rozliczenia).

   Odpowiedz

 4. Dzień dobry,
  Bardzo proszę o informację co w przypadku, jeśli kupiliśmy maszynę od podmiotu z UE (zapłaciliśmy zaliczkę, reszta miała być sfinansowana leasingiem), maszyna dotarła do PL, unijny sprzedawca wystawił na nas fakturę, wykazaliśmy WNT, podpisaliśmy umowę leasingową z polskim finansującym, unijny sprzedawca skorygował fakturę do zera (w kolejnym kwartale) i wystawił fakturę na leasingodawcę. Czy powinniśmy ująć tę korektę w JPK_VAT i VAT-UE? Czy ta korekta powinna być uznana jako dokument niepodatkowy?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.