Eksport w transakcjach łańcuchowych

Eksport towarów w transakcji łańcuchowej

Eksport towarów w transakcjach łańcuchowych możesz rozpoznać jedynie w odniesieniu do dostaw, które stanowią w łańcuchu dostawę ruchomą.

W artykule opisuję jak ustalić, do której z dostaw przypisać transport lub wysyłkę towarów. Jest to istotne bowiem tylko do tej dostawy możesz zastosować 0% stawkę VAT przewidzianą dla eksportu towarów.

czytaj dalej →

Stawka 0% w transporcie międzynarodowym towarów

transport miedzynarodowy

Przy wykonywaniu transportu międzynarodowego towarów przysługuje Ci 0% stawka VAT. W takich przypadkach usługa musi:

  • wypełniać ustawową definicję transportu międzynarodowego;
  • podlegać VAT w Polsce;
  • zostać przez Ciebie odpowiednio udokumentowana.

W artykule opisuję wszystkie 3 kroki jakie musisz podjąć, aby mieć pewność, że prawidłowo stosujesz stawkę 0%.

czytaj dalej →

Zmiany w VAT po pandemii koronawirusa

zmiany w vat po koronawirusie

Ostatni raz pisałem o zmianach przy okazji pierwszej ustawy przeciwdziałającej skutkom koronawirusa. Potem mieliśmy tarczę antykryzysową 2.0, 3.0 i w końcu 4.0. Muszę przyznać, że coraz ciężej połapać się w tym wszystkim. 😉

Poniżej krótkie podsumowanie zmian, które zostały uchwalone i wejdą w życie w niedługim czasie. Niektóre z nich są szczególnie istotne.

czytaj dalej →

Nowe wymogi materialne dla WDT

Jakiś czas temu opublikowałem wpis dotyczący dokumentów jakie są wymagane przepisami unijnymi przy transakcjach WDT. Ich zgromadzenie pozwala skorzystać z domniemania, że towary w ramach transakcji unijnej zostały przewiezione z jednego państwa UE do drugiego. Z artykułem tym możesz zapoznać się TUTAJ.

Domniemanie to zostało wprowadzone w ramach pakietu działań naprawczych dla transakcji wewnątrzunijnych nazwanym roboczo „Quick fixes”. Dzisiaj zajmiemy się kolejną zmianą wynikającą z tego pakietu.

czytaj dalej →

WDT od nowego roku – czy faktycznie czeka nas rewolucja?

Coraz głośniej jest o zmianach dla WDT, które obowiązywać mają od 1 stycznia 2020 r. – jak zapowiadano nastąpić ma wtedy harmonizacja sposobu dokumentowania WDT w całej Unii Europejskiej.

Co to oznacza dla polskich podatników? Czy konieczne jest dokonanie zmian w dotychczas przyjętych procedurach? Czy należy przeszkolić pracowników w zakresie nowo wymaganej dokumentacji?

czytaj dalej →